Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2019

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 GKS.6232.141.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych 539 136 2019-01-01-2019-06-30 zlecenie in-house
2 GKS.7021.6.140.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynku przystanku dworcowego, toalet miejskich oraz utrzymanie porządku i czystości w budynku JP 4 114 181,79 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
3 GKS.7021.6.134.2018 2018-12-28 PGKiM Sp.z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 323 254,14 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
4

GKS.7021.9.14.2018

OR.2150.24.2018

2018-12-28 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 191,10 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
5

GKS.7021.9.15.2018

OR.2150.25.2018

2018-12-28 Barbara Urbaniak sprzątanie przystanków autobusowych w Jadachach 205,80 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
6

GKS.7021.9.16.2018

OR.2150.26.2018

2018-12-28 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 132,30 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
7

GKS.7021.9.19.2018

OR.2150.28.2018

2018-12-28 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych w osiedlu Poręby Dębskie 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
8 GKS.7021.2.70.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
9 GKS.7021.3.2.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta 299 999,92 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
10 GKS.7045.6.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 78 751,44 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
11

GKS.7021.2.76.2018

OR.2150.23.2018

2018-12-28 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
12

GKS.7021.9.18.2018

OR.2150.27.2018

2018-12-28 Zygmunt Bryk sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 220,50 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
13 GKS.7021.2.79.2018 OR.2151.64.2018 2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
14

GKS.7021.2.78.2018

OR.2151.63.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarowska Wola 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
15

GKS.7021.9.17.2018

OR.2151.65.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych na w Tarnowskiej Woli 264,60 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
16 GKS.7021.2.80.2018 2018-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 185 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
17 OR.2600.3.2018 2018-12-28 GARMOND PRESS Sp. z o.o. dostawa prasy i czasopism 5 870 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
18 nr 406404/R 2018-12-28 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 113 498,50 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
19 GKS.6142.2.107.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni ścieków 1 160,08 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
20 GKS.7021.2.75.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych 98 100 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
21 GKS.7021.1.14.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 197 883 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
22 GKS.7021.9.20.2018 OR.2151.66.2018 2018-12-28 Kamil Tomczyk sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce 308,70 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
23 GKS.7021.9.21.2018 2018-12-28 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń sprzątanie przystanków autobusowych w Cyganach 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
24 RL.032.1.2019 2019-01-07 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r." 258 000 2019-01-02-2019-12-31 konkurs
25 RL.032.2.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służacych rozwojowi sportu na terenie siłectwa Cygany w 2019 r." 31 000 2019-01-10-2019-11-30 konkurs
26

GKS.7021.2.77.2018

OR.2150.22.2018

2018-12-28 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
27 nr 1/2019/Ś 2019-01-09 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej przemysłowo-deszczowej 9 907,20 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
28 RL.032.3.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2019 r." 33 000 2019-01-10-2019-12-31 konkurs
29 GKS.7021.2.81.2018 2018-12-28 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie siłectwa Jadachy 85 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
30 OR.2600.4.2018 2019-01-15 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Spółka jawna dostawa materiałów biurowych dla UMiG Nowa Dęba 32 928,97 2019-01-15-2019-12-31 zapytanie ofertowe
31 GPN.6812.1.2019 2019-01-17 TPL- System Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych w 2019 roku 36 600 2019-01-17-2019-12-31 zapytanie ofertowe
32

SM.8141.4.1.2019

OR.2151.2.2019

2019-01-17 Anna Czerwiec prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
33

SM.8141.4.2.2019

OR.2151.3.2019

2019-01-17 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
34

SM.8141.4.3.2019

OR.2151.4.2019

2019-01-17 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
35

SM.8141.4.4.2019

OR.2151.5.2019

2019-01-17 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań "Klubu Aktywności" 1 400 2019-01-17-2019-12-24 zlecenie
36 OR.250.1.2018 2018-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 400 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
37 OR.1331.1.2019 2019-01-02 Konrat Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 114 zł/ 1 godz. + koszty dojazdu 60% wg stawki za 1 km na dzień 02.01.2019 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
38 OR.2600.5.2018 2019-01-25 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Spółka jawna zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla UMiG w 2019 roku 15 363,33 2019-01-25-2019-12-31 zapytanie ofertowe
39

GPN.6131.3.4.2018

OR.2150.18.2018

2018-12-27 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 323,40 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
40

GPN.6131.4.3.2018

OR.2150.21.2018

2018-12-27 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 102,90 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
41

GPN.6131.5.3.2018

OR.2150.19.2018

2018-12-27 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 161,70 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
42

GPN.6131.8.2.2018

OR.2150.20.2018

2018-12-27 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 176,40 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
43

GPN.6131.2.1.2018

OR.2151.1.2019

2019-01-02 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 323,40 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
44

SM.8141.4.5.2019

OR.2151.20.2019

2019-01-29 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą w rodzinie 60 zł za 1 godzinę pracy 2019-02-01-2019-12-14 zlecenie
45 OR.2403.1.2019 2019-02-06 FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego przeprowadzenie szkolenia "Zadania i obowiązki radnego w nowej kadencji samorządu 2018-2023 oraz skargi i wnioski" 2 900 2019-02-13 zlecenie
46 OR.2150.2.2019 2019-02-13 Małgorzata Flis dostarczanie przesyłek służbowych 3,50 za każdą dostarczoną przesyłkę 2019-02-13-2019-02-28 zlecenie
47 GPN.6722.1.2019 2019-02-20 Jacek Morawski opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie 70 000 2019-02-20-2019-10-20 zlecenie
48 GPN.6840.1.2019 2019-01-29 Usługi Geodezyjne i Projektowe inż. Tadeusz Durda wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na podział działek położonych w obrębie Jadachy 2 460 2019-01-29-2019-04-14 zlecenie
49 GPN.6131.5.2.2018 2019-01-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-01-28-2019-02-28 zlecenie
50 GPN.6131.2.3.2018 2019-01-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym na terenie sołectwa Chmielów 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-01-28-2019-02-28 zlecenie
51 nr 45/01/2019 2019-01-02 DKM STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp.J. asysta techniczna oprogramowania 2 036,88 2019-01-01-2019-06-30 zlecenie
52 RL.032.6.2019 2019-02-25 Zespół Sportowy w Jadachach realizacja zadania publicznego pn. : Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2019 r." 31 000 2019-02-25-2019-11-30 konkurs
53 RL.032.4.2019 2019-02-25 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn.: realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r. 57 000 2019-02-25-2019-12-31 konkurs
54 RL.032.5.2019 2019-02-25 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn.: realizacja przesięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola w 2019 r. 31 000 2019-02-25-2019-12-31 konkurs
55 GKS.7021.2.82.2019 2018-12-28 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie siłectwa Alfredówka 85 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
56. RL.032.7.2019 2019-03-07 Marlex Sp. z o.o. skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w roku 2019

- przy objętości 20 stron- 3000 zł

- przy objętości 24 stron- 3640 zł

- przy objętości 28 stron- 3940 zł

2019-03-07-2019-12-16 zlecenie
57 RI.7013.2.1.2019 2019-01-31 PGKiM Sp. z o.o. rozbiórka budynku byłego Przedszkola przy ZPO w Nowej Dębie 109 900,50 2019-02-04-2019-02-23 zlecenie in-house
58 RI.7013.1.2019 2019-03-12 "Energia w kogeneracji" EWK S.A. wymiana 1 szt. zniszczonego panelu w instalacji fotowoltaicznej położonej przy SP 2 w Nowej Dębie 2 214 2019-03-12-2019-03-15 zlecenie
59 GKS.7021.8.1.2019 2019-03-07 PGKiM Sp. z o.o. wynajem sprzętu mechanicznego do prac remontowo-porządkowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019 r. ceny jednostkowe 2019-03-07-2019-12-31 zlecenie
60 GPN.6131.2.2.2019 2019-03-11 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew, w tym wyrób drewna , zrywka drewna, ułożenie w stosy w lesie gminnym na terenie sołectwa Chmielów 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-03-11-2019-03-15 zlecenie
61 GPN.6131.5.1.2019 2019-03-11 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew, w tym wyrob drewna, zrywka drewna, ułożenie w stosy w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-03-11-2019-03-15 zlecenie
62 GKS.7021.8.2.2019 2019-03-07 Piotr Boroń wykonanie projektu technicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego" 2 900 2019-03-07-2019-04-30 zlecenie
63 GKS.7021.2.9.2019 2019-03-12 Piotr Boroń wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego oraz kosztorysu inwestorskiego dot. zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jadachy" 1 785 2019-03-12-2019-04-30 zlecenie
64 GKS.6140.26.2019 2019-03-05 Gabinet Weterynaryjny Eskulap  odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 r. ceny jednostkowe, opłata roczna za utrzymanie 1 miejsca w schronisku- 2 500 zł 2019-03-05-2019-12-31 zlecenie
65 RL.032.8.2019 2019-03-18 Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" wykonanie nawierzchni alejki w Ogrodzie "Relaks" 9 000 2019-05-01-2019-10-31 konkurs
66 RL.032.9.2019 2019-03-18 Rodzinny Ogród Działkowy "Metalowiec" położenie kostki brukowej wraz z obrzeżami na alei głównej w ogrodzie "Metalowiec" 6 000 2019-04-15-2019-09-30 konkurs
67 GKS.6140.2.2019 2019-03-12 Gabinet Weterynaryjny "AS" świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2019 r.

do kwoty

18 000

2019-03-12-2019-12-31 oferta
68 OR.1333.2019 2019-03-26 Marek Kugler "MARKUS radix's software" sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z pakietu Radix 25 985,60 2019-04-01-2020-03-31 zlecenie
69 GPN.6131.5.2.2019 2019-03-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wykonanie orki pługiem na uprawie leśnej pod nasadzenia drzew 1500 2019-03-29-2019-04-02 zlecenie
70 GPN.6131.5.2.2019 2019-04-01 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior zalesienie powierzchni zrębowej lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy oraz sołectwa Chmielów 1 800 2019-04-01-2019-04-05 zlecenie
71 GPN.6131.5.1.2019 2019-03-25 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym 1 752 2019-03-25-2019-03-29 zlecenie
72 RI.7013.7.2019 2019-04-10 INSTAL-TECH Marcin Borawa wymiana słupa oświetleniowego przy ulicy Bieszczadzkiej 3 690 2019-04-10-2019-05-10 zlecenie
73 GPN.6131.8.1.2019 2019-04-10 Usługi Leśne "ATUT" Zbigniew Cudo wycinka, wyrób i zrywka 200 sztuk żerdzi oraz pozyskanie drewna w lesie gminnym na terenie sołectwa Tarnowska Wola

wycinka, wyrób i zrywka 1 sztuki żerdzi- 6,48 zł

pozyskanie 1m3 drewna- 17,28 zł

2019-04-10-2019-04-30 zlecenie
74 RL.032.11.2019 2019-04-11 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i promocji Wsi Jadachy realizacja zadania publicznego pn. Patriotyczny Piknik Rodzinny "Bądźmy razem" 3 250 2019-04-11-2019-06-11 konkurs
75 GKS.7021.1.5.2019 2019-04-01 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Nowej Dęby 15 129 2019-04-01-2019-04-30 zlecenie
76 RL.032.13.2019 2019-04-23 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pt. "Jesienne spotkanie pokoleń" 1 500 2019-10-15-2019-11-30 konkurs
77 RL.032.19.2019 2019-04-24 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pt." Dzień Seniora" 3 310 2019-06-10-2019-10-21 konkurs
78 RL.032.12.2019 2019-04-18 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pt. "XVI zeszyt historyczny" 3 000 2019-04-18-2019-11-30 konkurs
79 RL.032.23.2019 2019-04-24 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pt. "XX Biegi Uliczne" 2 500 2019-04-24-2019-06-01 konkurs
80 RL.032.17.2019 2019-04-30 Stowarzyszenie Veritas et Bonum realizacja zadania publicznego pt."Piknik Rodzinny" 3 259 2019-05-06-2019-05-31 konkurs
81 RL.032.15.2019 2019-04-11 NTSK realizacja zadania publicznego pt."Majówka przy Zybury" 3 250 2019-04-16-06-30 konkurs
82 RL.032.26.2019 2019-04-24 NTSK realizacja zadania publicznego pt."Rajd" 1 00 2019-04-01-2019-06-20 konkurs
83 RL.032.25.2019 2019-04-24 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania publicznego pt." Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba" 1 200 2019-08-01-2019-11-30 konkurs
84 RL.032.22.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pt."Łączy nas taniec" 1 100 2019-04-15-2019-10-30 konkurs
85 RL.032.18.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pt."Sprawni i aktywni" 3 760 2019-04-15-2019-11-15 konkurs
86 RL.032.21.2019 2019-04-24 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pt. "Aktywni 50+" 5 210 2019-06-01-2019-11-30 konkurs
87 RL.032.27.2019 2019-04-24 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pt. "Rodzinny Rajd Rowerowy" 1 000 2019-08-27-2019-10-30 konkurs
88 RL.032.14.2019 2019-04-18 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pt."Moja Mała Ojczyzna" 3 250 2019-07-01-2019-11-30 konkurs
89 RL.032.20.2019 2019-04-24 Nowodębskie Koło Diabetyków realizacja zadania publicznego pt."Edukacja i profilaktyka, integracja i wypoczynek" 2 720 2019-06-01-2019-11-30 konkurs
90 RL.032.10.2019 2019-04-24 Koło Gospodyń Wiejskich "Jagodzianki" w Jadachach realizacja zadania publicznego pt."Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy" 1 000 2019-04-01-2019-06-30 konkurs
91 RL.032.24.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pt."Zawody sportowe Wakacje 2019" 2 200 2019-04-24-2019-11-30 konkurs
92 GKS.7021.8.33.2019 2019-04-23 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król wykonanie robót brukarskich 55 350 2019-04-23-2019-08-30 zapytanie ofertowe
93 GKS.7021.2.25.2019 2019-04-25 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król naprawa drogi przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie 15 200 2019-04-25-2019-05-31 oferta
94

SM.8141.4.6.2019

OR.2151.27.2019

2019-04-29 Adam Durlak prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 70 zł za 1 sesję treningową 2019-05-01-2019-10-30 zlecenie
95

SM.8141.4.7.2019

OR.2151.28.2019

2019-04-29 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 70 zł za 1 sesję treningową 2019-05-01-2019-10-30 zlecenie
96

SM.8141.4.8.2019

OR.2151.29.2019

2019-04-29 Mariusz Koper prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 70 zł za 1 sesję treningową 2019-05-01-2019-10-30 zlecenie
97 GKS.7021.8.7.2019 2019-05-09 Piotr Boroń wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pn: "Utwardzenie terenu oraz przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 w Nowej Dębie" 6 000 2019-05-09-2019-08-12 zlecenie
98 RL.032.16.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie PORĘBA realizacja zadania publicznego pt. Cykl 5 spotkań/ wykładów o sztuce współczesnej połączonych z prezentacją prac artystów oraz udziałem w realizacji i prezentacji filmu "Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa" 1 500 2019-03-01-2019-11-30 konkurs
99 OR.2150.21.2019 2019-04-29 Marek Powrózek obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
100 OR.2150.22.2019 2019-04-29 Ewelina Anna Maszewska obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
101 OR.2150.5.2019 2019-04-29 Małgorzata Wdowiak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
102 OR.2150.6.2019 2019-04-29 Agnieszka Joanna Kwaśnik obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
103 OR.2150.7.2019 2019-04-29 Marcin Dominik Furtak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
104 OR.2150.8.2019 2019-04-29 Maria Joanna Siudem obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
105 OR.2150.9.2019 2019-04-29 Wojciech Zdzisław Trzeciak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
106 OR.2150.10.2019 2019-04-29 Kinga Helena Piórek obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Alfredówce 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
107 OR.2150.11.2019 2019-04-29 Karolina Magdalena Mikołajczyk obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Chmielowie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
108 OR.2150.12.2019 2019-04-29 Alicja Monika Rydzik obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Cyganach 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
109 OR.2150.13.2019 2019-04-29 Magdalena Skura obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Jadachach 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
110 OR.2150.14.2019 2019-04-29 Agnieszka Warchoł obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Rozalinie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
111 OR.2150.15.2019 2019-04-29 Anna Brzuszek obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Tarnowskiej Woli 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
112 OR.2150.16.2019 2019-04-29 Mieczysław Nalepa obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
113 OR.2150.17.2019 2019-04-29 Bogusława Józefa Ślęzak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
114 OR.2150.18.2019 2019-04-29 Monika Katarzyna Prucnal obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
115 OR.2150.19.2019 2019-04-29 Bernadetta Kubiś obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
116 OR.2150.20.2019 2019-04-29 Monika Kozak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Chmielowie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
117 GKS.7021.6.18.2019 2019-05-22 Zakład Remontowo- Budowlany Roman Olszowy przebudowa istniejącej klatki schodowej w budynku UMiG 369 800 2019-05-22-2019-08-30 przetarg nieograniczony
118 OR.2150.3.2019 2019-03-11 Elżbieta Jadwiga Goclan wykonywanie czynności w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 3 500 2019-03-11-2019-10-28 zlecenie
119 OR.2150.4.2019 2019-04-08 Magdalena Skura wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 400 2019-08-04-2019-06-30 zlecenie
120 OR.2150.23.2019 2019-04-29 Jerzy Nowak wykonywanie zadań koordynatora gminnego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 3 300 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
121 OR.2150.24.2019 2019-04-29 Ryszard Rzemień sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
122 OR.2150.25.2019 2019-04-29 Monika Kozak sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
123 OR.2150.26.2019 2019-04-29 Dorota Puzio sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
124 OR.2150.27.2019 2019-04-29 Karolina Mikołajczyk sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
125 OR.2150.28.2019 2019-04-29 Henryk Buras plakatowanie terenu miasta oraz przygotowanie lokali wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 150 2019-04-29-2019-05-27 zlecenie
126 OR.2150.29.2019 2019-04-29 Adam Bogdan Lewandowski wykonywanie czynności w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 500 2019-04-29-2019-05-27 zlecenie
127 OR.2150.30.2019 2019-05-21 Bogusława Józefa Ślęzak wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 300 2019-05-24-2019-06-30 zlecenie
128 OR.2150.31.2019 2019-05-22 Zofia Taraszka przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Nr 7 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
129 GKS.6131.73.2019 2019-04-30 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z nasadzeniem 48 sztuk drzew na terenie miasta 7 498,54 2019-04-30-2019-08-31 zlecenie
130 RI.7013.3.4.2019 2019-05-23 PBI Infrastruktura S.A. rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE-EURO- PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 3 185 326,59 2019-05-23-2019-10-15 przetarg nieograniczony