Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2019

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 GKS.6232.141.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych 539 136 2019-01-01-2019-06-30 zlecenie in-house
2 GKS.7021.6.140.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynku przystanku dworcowego, toalet miejskich oraz utrzymanie porządku i czystości w budynku JP 4 114 181,79 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
3 GKS.7021.6.134.2018 2018-12-28 PGKiM Sp.z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 323 254,14 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
4

GKS.7021.9.14.2018

OR.2150.24.2018

2018-12-28 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 191,10 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
5

GKS.7021.9.15.2018

OR.2150.25.2018

2018-12-28 Barbara Urbaniak sprzątanie przystanków autobusowych w Jadachach 205,80 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
6

GKS.7021.9.16.2018

OR.2150.26.2018

2018-12-28 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 132,30 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
7

GKS.7021.9.19.2018

OR.2150.28.2018

2018-12-28 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych w osiedlu Poręby Dębskie 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
8 GKS.7021.2.70.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
9 GKS.7021.3.2.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta 299 999,92 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
10 GKS.7045.6.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 78 751,44 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
11

GKS.7021.2.76.2018

OR.2150.23.2018

2018-12-28 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
12

GKS.7021.9.18.2018

OR.2150.27.2018

2018-12-28 Zygmunt Bryk sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 220,50 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
13 GKS.7021.2.79.2018 OR.2151.64.2018 2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
14

GKS.7021.2.78.2018

OR.2151.63.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarowska Wola 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
15

GKS.7021.9.17.2018

OR.2151.65.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych na w Tarnowskiej Woli 264,60 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
16 GKS.7021.2.80.2018 2018-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 185 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
17 OR.2600.3.2018 2018-12-28 GARMOND PRESS Sp. z o.o. dostawa prasy i czasopism 5 870 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
18 nr 406404/R 2018-12-28 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 113 498,50 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
19 GKS.6142.2.107.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni ścieków 1 160,08 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
20 GKS.7021.2.75.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych 98 100 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
21 GKS.7021.1.14.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 197 883 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
22 GKS.7021.9.20.2018 OR.2151.66.2018 2018-12-28 Kamil Tomczyk sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce 308,70 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
23 GKS.7021.9.21.2018 2018-12-28 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń sprzątanie przystanków autobusowych w Cyganach 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
24 RL.032.1.2019 2019-01-07 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r." 258 000 2019-01-02-2019-12-31 konkurs
25 RL.032.2.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służacych rozwojowi sportu na terenie siłectwa Cygany w 2019 r." 31 000 2019-01-10-2019-11-30 konkurs
26

GKS.7021.2.77.2018

OR.2150.22.2018

2018-12-28 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
27 nr 1/2019/Ś 2019-01-09 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej przemysłowo-deszczowej 9 907,20 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
28 RL.032.3.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2019 r." 33 000 2019-01-10-2019-12-31 konkurs
29 GKS.7021.2.81.2018 2018-12-28 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie siłectwa Jadachy 85 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
30 OR.2600.4.2018 2019-01-15 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Spółka jawna dostawa materiałów biurowych dla UMiG Nowa Dęba 32 928,97 2019-01-15-2019-12-31 zapytanie ofertowe
31 GPN.6812.1.2019 2019-01-17 TPL- System Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych w 2019 roku 36 600 2019-01-17-2019-12-31 zapytanie ofertowe
32

SM.8141.4.1.2019

OR.2151.2.2019

2019-01-17 Anna Czerwiec prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
33

SM.8141.4.2.2019

OR.2151.3.2019

2019-01-17 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
34

SM.8141.4.3.2019

OR.2151.4.2019

2019-01-17 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
35

SM.8141.4.4.2019

OR.2151.5.2019

2019-01-17 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań "Klubu Aktywności" 1 400 2019-01-17-2019-12-24 zlecenie
36 OR.250.1.2018 2018-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 400 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
37 OR.1331.1.2019 2019-01-02 Konrat Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 114 zł/ 1 godz. + koszty dojazdu 60% wg stawki za 1 km na dzień 02.01.2019 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
38 OR.2600.5.2018 2019-01-25 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Spółka jawna zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla UMiG w 2019 roku 15 363,33 2019-01-25-2019-12-31 zapytanie ofertowe
39

GPN.6131.3.4.2018

OR.2150.18.2018

2018-12-27 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 323,40 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
40

GPN.6131.4.3.2018

OR.2150.21.2018

2018-12-27 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 102,90 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
41

GPN.6131.5.3.2018

OR.2150.19.2018

2018-12-27 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 161,70 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
42

GPN.6131.8.2.2018

OR.2150.20.2018

2018-12-27 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 176,40 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
43

GPN.6131.2.1.2018

OR.2151.1.2019

2019-01-02 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 323,40 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
44

SM.8141.4.5.2019

OR.2151.20.2019

2019-01-29 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą w rodzinie 60 zł za 1 godzinę pracy 2019-02-01-2019-12-14 zlecenie
45 OR.2403.1.2019 2019-02-06 FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego przeprowadzenie szkolenia "Zadania i obowiązki radnego w nowej kadencji samorządu 2018-2023 oraz skargi i wnioski" 2 900 2019-02-13 zlecenie
46 OR.2150.2.2019 2019-02-13 Małgorzata Flis dostarczanie przesyłek służbowych 3,50 za każdą dostarczoną przesyłkę 2019-02-13-2019-02-28 zlecenie
47 GPN.6722.1.2019 2019-02-20 Jacek Morawski opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie 70 000 2019-02-20-2019-10-20 zlecenie
48 GPN.6840.1.2019 2019-01-29 Usługi Geodezyjne i Projektowe inż. Tadeusz Durda wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na podział działek położonych w obrębie Jadachy 2 460 2019-01-29-2019-04-14 zlecenie
49 GPN.6131.5.2.2018 2019-01-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-01-28-2019-02-28 zlecenie
50 GPN.6131.2.3.2018 2019-01-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym na terenie sołectwa Chmielów 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-01-28-2019-02-28 zlecenie
51 nr 45/01/2019 2019-01-02 DKM STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp.J. asysta techniczna oprogramowania 2 036,88 2019-01-01-2019-06-30 zlecenie
52 RL.032.6.2019 2019-02-25 Zespół Sportowy w Jadachach realizacja zadania publicznego pn. : Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2019 r." 31 000 2019-02-25-2019-11-30 konkurs
53 RL.032.4.2019 2019-02-25 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn.: realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r. 57 000 2019-02-25-2019-12-31 konkurs
54 RL.032.5.2019 2019-02-25 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn.: realizacja przesięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola w 2019 r. 31 000 2019-02-25-2019-12-31 konkurs
55 GKS.7021.2.82.2019 2018-12-28 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie siłectwa Alfredówka 85 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
56. RL.032.7.2019 2019-03-07 Marlex Sp. z o.o. skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w roku 2019

- przy objętości 20 stron- 3000 zł

- przy objętości 24 stron- 3640 zł

- przy objętości 28 stron- 3940 zł

2019-03-07-2019-12-16 zlecenie
57 RI.7013.2.1.2019 2019-01-31 PGKiM Sp. z o.o. rozbiórka budynku byłego Przedszkola przy ZPO w Nowej Dębie 109 900,50 2019-02-04-2019-02-23 zlecenie in-house
58 RI.7013.1.2019 2019-03-12 "Energia w kogeneracji" EWK S.A. wymiana 1 szt. zniszczonego panelu w instalacji fotowoltaicznej położonej przy SP 2 w Nowej Dębie 2 214 2019-03-12-2019-03-15 zlecenie
59 GKS.7021.8.1.2019 2019-03-07 PGKiM Sp. z o.o. wynajem sprzętu mechanicznego do prac remontowo-porządkowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019 r. ceny jednostkowe 2019-03-07-2019-12-31 zlecenie
60 GPN.6131.2.2.2019 2019-03-11 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew, w tym wyrób drewna , zrywka drewna, ułożenie w stosy w lesie gminnym na terenie sołectwa Chmielów 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-03-11-2019-03-15 zlecenie
61 GPN.6131.5.1.2019 2019-03-11 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew, w tym wyrob drewna, zrywka drewna, ułożenie w stosy w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-03-11-2019-03-15 zlecenie
62 GKS.7021.8.2.2019 2019-03-07 Piotr Boroń wykonanie projektu technicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego" 2 900 2019-03-07-2019-04-30 zlecenie
63 GKS.7021.2.9.2019 2019-03-12 Piotr Boroń wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego oraz kosztorysu inwestorskiego dot. zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jadachy" 1 785 2019-03-12-2019-04-30 zlecenie
64 GKS.6140.26.2019 2019-03-05 Gabinet Weterynaryjny Eskulap świadczenie usługi polegającej na odławianiu, transporcie i umieszczaniu bezdomnych psów w schronisku z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 r. ceny jednostkowe, opłata roczna za utrzymanie 1 miejsca w schronisku- 2 500 zł 2019-03-05-2019-12-31 zlecenie