Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2019

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 GKS.6232.141.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych 539 136 2019-01-01-2019-06-30 zlecenie in-house
2 GKS.7021.6.140.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynku przystanku dworcowego, toalet miejskich oraz utrzymanie porządku i czystości w budynku JP 4 114 181,79 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
3 GKS.7021.6.134.2018 2018-12-28 PGKiM Sp.z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 323 254,14 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
4

GKS.7021.9.14.2018

OR.2150.24.2018

2018-12-28 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 191,10 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
5

GKS.7021.9.15.2018

OR.2150.25.2018

2018-12-28 Barbara Urbaniak sprzątanie przystanków autobusowych w Jadachach 205,80 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
6

GKS.7021.9.16.2018

OR.2150.26.2018

2018-12-28 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 132,30 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
7

GKS.7021.9.19.2018

OR.2150.28.2018

2018-12-28 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych w osiedlu Poręby Dębskie 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
8 GKS.7021.2.70.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
9 GKS.7021.3.2.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta 299 999,92 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
10 GKS.7045.6.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 78 751,44 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
11

GKS.7021.2.76.2018

OR.2150.23.2018

2018-12-28 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
12

GKS.7021.9.18.2018

OR.2150.27.2018

2018-12-28 Zygmunt Bryk sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 220,50 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
13 GKS.7021.2.79.2018 OR.2151.64.2018 2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
14

GKS.7021.2.78.2018

OR.2151.63.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarowska Wola 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
15

GKS.7021.9.17.2018

OR.2151.65.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych na w Tarnowskiej Woli 264,60 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
16 GKS.7021.2.80.2018 2018-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 185 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
17 OR.2600.3.2018 2018-12-28 GARMOND PRESS Sp. z o.o. dostawa prasy i czasopism 5 870 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
18 nr 406404/R 2018-12-28 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 113 498,50 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
19 GKS.6142.2.107.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni ścieków 1 160,08 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
20 GKS.7021.2.75.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych 98 100 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
21 GKS.7021.1.14.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 197 883 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
22 GKS.7021.9.20.2018 OR.2151.66.2018 2018-12-28 Kamil Tomczyk sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce 308,70 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
23 GKS.7021.9.21.2018 2018-12-28 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń sprzątanie przystanków autobusowych w Cyganach 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
24 RL.032.1.2019 2019-01-07 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r." 258 000 2019-01-02-2019-12-31 konkurs
25 RL.032.2.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służacych rozwojowi sportu na terenie siłectwa Cygany w 2019 r." 31 000 2019-01-10-2019-11-30 konkurs
26

GKS.7021.2.77.2018

OR.2150.22.2018

2018-12-28 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
27 nr 1/2019/Ś 2019-01-09 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej przemysłowo-deszczowej 9 907,20 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
28 RL.032.3.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2019 r." 33 000 2019-01-10-2019-12-31 konkurs
29 GKS.7021.2.81.2018 2018-12-28 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie siłectwa Jadachy 85 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
30 OR.2600.4.2018 2019-01-15 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Spółka jawna dostawa materiałów biurowych dla UMiG Nowa Dęba 32 928,97 2019-01-15-2019-12-31 zapytanie ofertowe
31 GPN.6812.1.2019 2019-01-17 TPL- System Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych w 2019 roku 36 600 2019-01-17-2019-12-31 zapytanie ofertowe
32

SM.8141.4.1.2019

OR.2151.2.2019

2019-01-17 Anna Czerwiec prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
33

SM.8141.4.2.2019

OR.2151.3.2019

2019-01-17 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
34

SM.8141.4.3.2019

OR.2151.4.2019

2019-01-17 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-01-21-2019-12-20 zlecenie
35

SM.8141.4.4.2019

OR.2151.5.2019

2019-01-17 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań "Klubu Aktywności" 1 400 2019-01-17-2019-12-24 zlecenie
36 OR.250.1.2018 2018-12-31 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 400 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
37 OR.1331.1.2019 2019-01-02 Konrat Waldemar NOVUM SERVICE obsługa serwisowa oprogramowania firmy RADIX 114 zł/ 1 godz. + koszty dojazdu 60% wg stawki za 1 km na dzień 02.01.2019 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
38 OR.2600.5.2018 2019-01-25 HURT-PAPIER Ryszard Cebula Spółka jawna zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla UMiG w 2019 roku 15 363,33 2019-01-25-2019-12-31 zapytanie ofertowe
39

GPN.6131.3.4.2018

OR.2150.18.2018

2018-12-27 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 323,40 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
40

GPN.6131.4.3.2018

OR.2150.21.2018

2018-12-27 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 102,90 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
41

GPN.6131.5.3.2018

OR.2150.19.2018

2018-12-27 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 161,70 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
42

GPN.6131.8.2.2018

OR.2150.20.2018

2018-12-27 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 176,40 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
43

GPN.6131.2.1.2018

OR.2151.1.2019

2019-01-02 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 323,40 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
44

SM.8141.4.5.2019

OR.2151.20.2019

2019-01-29 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych, dotkniętych przemocą w rodzinie 60 zł za 1 godzinę pracy 2019-02-01-2019-12-14 zlecenie
45 OR.2403.1.2019 2019-02-06 FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego przeprowadzenie szkolenia "Zadania i obowiązki radnego w nowej kadencji samorządu 2018-2023 oraz skargi i wnioski" 2 900 2019-02-13 zlecenie
46 OR.2150.2.2019 2019-02-13 Małgorzata Flis dostarczanie przesyłek służbowych 3,50 za każdą dostarczoną przesyłkę 2019-02-13-2019-02-28 zlecenie
47 GPN.6722.1.2019 2019-02-20 Jacek Morawski opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie 70 000 2019-02-20-2019-10-20 zlecenie
48 GPN.6840.1.2019 2019-01-29 Usługi Geodezyjne i Projektowe inż. Tadeusz Durda wykonanie dokumentacji geodezyjno-prawnej na podział działek położonych w obrębie Jadachy 2 460 2019-01-29-2019-04-14 zlecenie
49 GPN.6131.5.2.2018 2019-01-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-01-28-2019-02-28 zlecenie
50 GPN.6131.2.3.2018 2019-01-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew zasiedlonych przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym na terenie sołectwa Chmielów 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-01-28-2019-02-28 zlecenie
51 nr 45/01/2019 2019-01-02 DKM STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp.J. asysta techniczna oprogramowania 2 036,88 2019-01-01-2019-06-30 zlecenie
52 RL.032.6.2019 2019-02-25 Zespół Sportowy w Jadachach realizacja zadania publicznego pn. : Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2019 r." 31 000 2019-02-25-2019-11-30 konkurs
53 RL.032.4.2019 2019-02-25 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn.: realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r. 57 000 2019-02-25-2019-12-31 konkurs
54 RL.032.5.2019 2019-02-25 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn.: realizacja przesięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola w 2019 r. 31 000 2019-02-25-2019-12-31 konkurs
55 GKS.7021.2.82.2019 2018-12-28 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie siłectwa Alfredówka 85 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
56. RL.032.7.2019 2019-03-07 Marlex Sp. z o.o. skład, łamanie, druk i zszycie Pisma Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba "Nasze Sprawy" w roku 2019

- przy objętości 20 stron- 3000 zł

- przy objętości 24 stron- 3640 zł

- przy objętości 28 stron- 3940 zł

2019-03-07-2019-12-16 zlecenie
57 RI.7013.2.1.2019 2019-01-31 PGKiM Sp. z o.o. rozbiórka budynku byłego Przedszkola przy ZPO w Nowej Dębie 109 900,50 2019-02-04-2019-02-23 zlecenie in-house
58 RI.7013.1.2019 2019-03-12 "Energia w kogeneracji" EWK S.A. wymiana 1 szt. zniszczonego panelu w instalacji fotowoltaicznej położonej przy SP 2 w Nowej Dębie 2 214 2019-03-12-2019-03-15 zlecenie
59 GKS.7021.8.1.2019 2019-03-07 PGKiM Sp. z o.o. wynajem sprzętu mechanicznego do prac remontowo-porządkowych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019 r. ceny jednostkowe 2019-03-07-2019-12-31 zlecenie
60 GPN.6131.2.2.2019 2019-03-11 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew, w tym wyrób drewna , zrywka drewna, ułożenie w stosy w lesie gminnym na terenie sołectwa Chmielów 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-03-11-2019-03-15 zlecenie
61 GPN.6131.5.1.2019 2019-03-11 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wycinka drzew, w tym wyrob drewna, zrywka drewna, ułożenie w stosy w lesie gminnym na terenie sołectwa Jadachy 64,80 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-03-11-2019-03-15 zlecenie
62 GKS.7021.8.2.2019 2019-03-07 Piotr Boroń wykonanie projektu technicznego na zadanie pn.: "Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego" 2 900 2019-03-07-2019-04-30 zlecenie
63 GKS.7021.2.9.2019 2019-03-12 Piotr Boroń wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego oraz kosztorysu inwestorskiego dot. zadania: "Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jadachy" 1 785 2019-03-12-2019-04-30 zlecenie
64 GKS.6140.26.2019 2019-03-05 Gabinet Weterynaryjny Eskulap  odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2019 r. ceny jednostkowe, opłata roczna za utrzymanie 1 miejsca w schronisku- 2 500 zł 2019-03-05-2019-12-31 zlecenie
65 RL.032.8.2019 2019-03-18 Rodzinny Ogród Działkowy "Relaks" wykonanie nawierzchni alejki w Ogrodzie "Relaks" 9 000 2019-05-01-2019-10-31 konkurs
66 RL.032.9.2019 2019-03-18 Rodzinny Ogród Działkowy "Metalowiec" położenie kostki brukowej wraz z obrzeżami na alei głównej w ogrodzie "Metalowiec" 6 000 2019-04-15-2019-09-30 konkurs
67 GKS.6140.2.2019 2019-03-12 Gabinet Weterynaryjny "AS" świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2019 r.

do kwoty

18 000

2019-03-12-2019-12-31 oferta
68 OR.1333.2019 2019-03-26 Marek Kugler "MARKUS radix's software" sprawowanie opieki autorskiej nad systemami z pakietu Radix 25 985,60 2019-04-01-2020-03-31 zlecenie
69 GPN.6131.5.2.2019 2019-03-28 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior wykonanie orki pługiem na uprawie leśnej pod nasadzenia drzew 1500 2019-03-29-2019-04-02 zlecenie
70 GPN.6131.5.2.2019 2019-04-01 Zakład Usług Leśnych Edward Kosior zalesienie powierzchni zrębowej lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy oraz sołectwa Chmielów 1 800 2019-04-01-2019-04-05 zlecenie
71 GPN.6131.5.1.2019 2019-03-25 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym 1 752 2019-03-25-2019-03-29 zlecenie
72 RI.7013.7.2019 2019-04-10 INSTAL-TECH Marcin Borawa wymiana słupa oświetleniowego przy ulicy Bieszczadzkiej 3 690 2019-04-10-2019-05-10 zlecenie
73 GPN.6131.8.1.2019 2019-04-10 Usługi Leśne "ATUT" Zbigniew Cudo wycinka, wyrób i zrywka 200 sztuk żerdzi oraz pozyskanie drewna w lesie gminnym na terenie sołectwa Tarnowska Wola

wycinka, wyrób i zrywka 1 sztuki żerdzi- 6,48 zł

pozyskanie 1m3 drewna- 17,28 zł

2019-04-10-2019-04-30 zlecenie
74 RL.032.11.2019 2019-04-11 Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju i promocji Wsi Jadachy realizacja zadania publicznego pn. Patriotyczny Piknik Rodzinny "Bądźmy razem" 3 250 2019-04-11-2019-06-11 konkurs
75 GKS.7021.1.5.2019 2019-04-01 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Nowej Dęby 15 129 2019-04-01-2019-04-30 zlecenie
76 RL.032.13.2019 2019-04-23 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pt. "Jesienne spotkanie pokoleń" 1 500 2019-10-15-2019-11-30 konkurs
77 RL.032.19.2019 2019-04-24 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pt." Dzień Seniora" 3 310 2019-06-10-2019-10-21 konkurs
78 RL.032.12.2019 2019-04-18 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pt. "XVI zeszyt historyczny" 3 000 2019-04-18-2019-11-30 konkurs
79 RL.032.23.2019 2019-04-24 Nowodębskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne realizacja zadania publicznego pt. "XX Biegi Uliczne" 2 500 2019-04-24-2019-06-01 konkurs
80 RL.032.17.2019 2019-04-30 Stowarzyszenie Veritas et Bonum realizacja zadania publicznego pt."Piknik Rodzinny" 3 259 2019-05-06-2019-05-31 konkurs
81 RL.032.15.2019 2019-04-11 NTSK realizacja zadania publicznego pt."Majówka przy Zybury" 3 250 2019-04-16-06-30 konkurs
82 RL.032.26.2019 2019-04-24 NTSK realizacja zadania publicznego pt."Rajd" 1 00 2019-04-01-2019-06-20 konkurs
83 RL.032.25.2019 2019-04-24 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania publicznego pt." Organizacja imprez i zawodów sportowych mających na celu upowszechnianie aktywności sportowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Dęba" 1 200 2019-08-01-2019-11-30 konkurs
84 RL.032.22.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pt."Łączy nas taniec" 1 100 2019-04-15-2019-10-30 konkurs
85 RL.032.18.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pt."Sprawni i aktywni" 3 760 2019-04-15-2019-11-15 konkurs
86 RL.032.21.2019 2019-04-24 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pt. "Aktywni 50+" 5 210 2019-06-01-2019-11-30 konkurs
87 RL.032.27.2019 2019-04-24 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pt. "Rodzinny Rajd Rowerowy" 1 000 2019-08-27-2019-10-30 konkurs
88 RL.032.14.2019 2019-04-18 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pt."Moja Mała Ojczyzna" 3 250 2019-07-01-2019-11-30 konkurs
89 RL.032.20.2019 2019-04-24 Nowodębskie Koło Diabetyków realizacja zadania publicznego pt."Edukacja i profilaktyka, integracja i wypoczynek" 2 720 2019-06-01-2019-11-30 konkurs
90 RL.032.10.2019 2019-04-24 Koło Gospodyń Wiejskich "Jagodzianki" w Jadachach realizacja zadania publicznego pt."Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców Gminy" 1 000 2019-04-01-2019-06-30 konkurs
91 RL.032.24.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pt."Zawody sportowe Wakacje 2019" 2 200 2019-04-24-2019-11-30 konkurs
92 GKS.7021.8.33.2019 2019-04-23 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król wykonanie robót brukarskich 55 350 2019-04-23-2019-08-30 zapytanie ofertowe
93 GKS.7021.2.25.2019 2019-04-25 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król naprawa drogi przy kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie 15 200 2019-04-25-2019-05-31 oferta
94

SM.8141.4.6.2019

OR.2151.27.2019

2019-04-29 Adam Durlak prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 70 zł za 1 sesję treningową 2019-05-01-2019-10-30 zlecenie
95

SM.8141.4.7.2019

OR.2151.28.2019

2019-04-29 Dariusz Karnat prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 70 zł za 1 sesję treningową 2019-05-01-2019-10-30 zlecenie
96

SM.8141.4.8.2019

OR.2151.29.2019

2019-04-29 Mariusz Koper prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 70 zł za 1 sesję treningową 2019-05-01-2019-10-30 zlecenie
97 GKS.7021.8.7.2019 2019-05-09 Piotr Boroń wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na zadanie pn: "Utwardzenie terenu oraz przebudowa drogi wewnętrznej przy budynku 1 Maja 3 w Nowej Dębie" 6 000 2019-05-09-2019-08-12 zlecenie
98 RL.032.16.2019 2019-04-24 Stowarzyszenie PORĘBA realizacja zadania publicznego pt. Cykl 5 spotkań/ wykładów o sztuce współczesnej połączonych z prezentacją prac artystów oraz udziałem w realizacji i prezentacji filmu "Podobieństwa i różnice, różnice i podobieństwa" 1 500 2019-03-01-2019-11-30 konkurs
99 OR.2150.21.2019 2019-04-29 Marek Powrózek obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
100 OR.2150.22.2019 2019-04-29 Ewelina Anna Maszewska obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
101 OR.2150.5.2019 2019-04-29 Małgorzata Wdowiak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
102 OR.2150.6.2019 2019-04-29 Agnieszka Joanna Kwaśnik obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
103 OR.2150.7.2019 2019-04-29 Marcin Dominik Furtak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
104 OR.2150.8.2019 2019-04-29 Maria Joanna Siudem obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
105 OR.2150.9.2019 2019-04-29 Wojciech Zdzisław Trzeciak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
106 OR.2150.10.2019 2019-04-29 Kinga Helena Piórek obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Alfredówce 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
107 OR.2150.11.2019 2019-04-29 Karolina Magdalena Mikołajczyk obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Chmielowie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
108 OR.2150.12.2019 2019-04-29 Alicja Monika Rydzik obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Cyganach 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
109 OR.2150.13.2019 2019-04-29 Magdalena Skura obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Jadachach 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
110 OR.2150.14.2019 2019-04-29 Agnieszka Warchoł obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Rozalinie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
111 OR.2150.15.2019 2019-04-29 Anna Brzuszek obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Tarnowskiej Woli 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
112 OR.2150.16.2019 2019-04-29 Mieczysław Nalepa obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
113 OR.2150.17.2019 2019-04-29 Bogusława Józefa Ślęzak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 15 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
114 OR.2150.18.2019 2019-04-29 Monika Katarzyna Prucnal obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 16 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
115 OR.2150.19.2019 2019-04-29 Bernadetta Kubiś obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 17 w Nowej Dębie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
116 OR.2150.20.2019 2019-04-29 Monika Kozak obsługa informatyczna Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 18 w Chmielowie 350 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
117 GKS.7021.6.18.2019 2019-05-22 Zakład Remontowo- Budowlany Roman Olszowy przebudowa istniejącej klatki schodowej w budynku UMiG 369 800 2019-05-22-2019-08-30 przetarg nieograniczony
118 OR.2150.3.2019 2019-03-11 Elżbieta Jadwiga Goclan wykonywanie czynności w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 3 500 2019-03-11-2019-05-28 zlecenie
119 OR.2150.4.2019 2019-04-08 Magdalena Skura wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 400 2019-08-04-2019-06-30 zlecenie
120 OR.2150.23.2019 2019-04-29 Jerzy Nowak wykonywanie zadań koordynatora gminnego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 3 300 2019-05-06-2019-05-27 zlecenie
121 OR.2150.24.2019 2019-04-29 Ryszard Rzemień sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
122 OR.2150.25.2019 2019-04-29 Monika Kozak sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
123 OR.2150.26.2019 2019-04-29 Dorota Puzio sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
124 OR.2150.27.2019 2019-04-29 Karolina Mikołajczyk sporządzenie spisu wyborców gminy Nowa Dęba oraz jego aktualizacja w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 1 000 2019-04-29-2019-05-24 zlecenie
125 OR.2150.28.2019 2019-04-29 Henryk Buras plakatowanie terenu miasta oraz przygotowanie lokali wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 150 2019-04-29-2019-05-27 zlecenie
126 OR.2150.29.2019 2019-04-29 Adam Bogdan Lewandowski wykonywanie czynności w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 500 2019-04-29-2019-05-27 zlecenie
127 OR.2150.30.2019 2019-05-21 Bogusława Józefa Ślęzak wykonywanie czynności finansowych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego 300 2019-05-24-2019-06-30 zlecenie
128 OR.2150.31.2019 2019-05-22 Zofia Taraszka przygotowanie lokalu Obwodowej Komisji Nr 7 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
129 GKS.6131.73.2019 2019-04-30 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z nasadzeniem 48 sztuk drzew na terenie miasta 7 498,54 2019-04-30-2019-08-31 zlecenie
130 RI.7013.3.4.2019 2019-05-23 PBI Infrastruktura S.A. rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE-EURO- PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 3 185 326,59 2019-05-23-2019-10-15 przetarg nieograniczony
131 GKS.7021.2.17.2019 2019-05-10 PGKiM Sp. z o.o. remont cząstkowy nawierzchnii bitumicznych dróg gminnych za 1 m2 wyremontowanej powierzchni przy grubości wbudowanej masy równej 5 cm- 159,90 zł 2019-05-10-2019-06-14 zlecenie
132 OR.2151.30.2019 2019-05-22 Julia Kędra przygotowanie lokalu OKW Nr 1 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
133 OR.2151.31.2019 2019-05-22 Elżbieta Majcher przygotowanie lokalu OKW Nr 13 w Tarnowskiej Woli 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
134 OR.2151.32.2019 2019-05-22 Kamil Grzegorz Hinzmann przygotowanie lokalu OKW Nr 3 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
135 OR.2151.33.2019 2019-05-22 Wiesława Brzuszek przygotowanie lokalu Nr 4 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
136 OR.2151.34.2019 2019-05-22 Andrzej Gurdak przygotowanie lokalu OKW Nr 5 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
137 OR.2151.35.2019 2019-05-22 Krystyna Róg przygotowanie lokalu OKW Nr 6 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
138 OR.2151.36.2019 2019-05-22 Małgorzata Guściora przygotowanie lokalu OKW Nr 12 w Rozalinie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
139 OR.2151.37.2019 2019-05-22 Maria Tutka przygotowanie lokalu OKW Nr 11 w Jadachach 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
140 OR.2150.35.2019 2019-05-22 Ryszard Zbyrad przygotowanie lokalu OKW Nr 9 w Chmielowie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
141 OR.2150.33.2019 2019-05-22 Anna Zych przygotowanie lokalu OKW Nr 8 w Alfredówce 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
142 OR.2150.32.2019 2019-05-22 Małgorzata Wójtowicz przygotowanie lokalu OKW Nr 2 w Nowej Dębie 250 2019-05-24-2019-05-27 zlecenie
143 RI.7013.8.2.2019 2019-06-04 Walski- Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie- etap I termomodernizacja sali gimnastycznej 354 900 2019-06-04-2019-08-15 przetarg nieograniczony
144 RI.7013.8.3.2019 2019-05-27 Zakład Usług Budowlanych "ARSBUD" Robert Smaroń nadzór inwestorski- "Termomodernizacja budynku ZPO w Nowej Dębie- I Etap Termomodernizacja Sali Gimnastycznej" 4 900 2019-05-27-2019-08-15 oferta
145 GPN.6733.7.2019 2019-05-29 LC Consulting Łukasz Czyleko wykonanie opinii dot. kwalifikacji przedsięwzięcia dotyczącego budowy stacji bazowej telefonii komórkowej w Tarnowskiej Woli 2 890,50 2019-05-29-2019-06-14 dzieło
146 Nr 1/2019 2019-06-03 Pizzeria "Siódemka" Mirosław Kościelski ugotowanie, dostarczenie i wydanie 250 porcji grochówki na imprezie- "Senioriada" 810 2019-06-12 zlecenie
147 RI.7011.16.2019 2019-06-10 "Ekspert:" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP w Rozalinie 20 000 2019-06-10-2019-10-31 zlecenie
148 GKS.6232.160.2019 2019-06-10 Pestokil Sp. z o.o. zwalczanie kleszczy i larw komarów na powirzchni 461 ha do 22 590,48 2019-06-10-2019-06-10 zapytanie cenowe
149 GKS.6232.6.23.2019 2019-05-21

"Auto-Złom", Usługi Pogrzebowe "EDEN", Venta Hurtowania Olejów Bogusław Paź

 

Dotowany: Krystyna Tutka

demontaż, transport, zbieranie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest pochodzący z pokrycja dachowego budynku położonego w sołectwie Chmielów 4 770 2019-05-21-2019-05-31 zlecenie
150 RI.7011.42.1.2019 2019-06-18 MDI Project Damian Iskra wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn."Budowa parkingu przy budynku Kościuszki 106-108 w Nowej Dębie" 32 000 2019-06-18-2019-12-13 wybór wykonawcy
151 SO.5535.4.2019 2019-06-05 "EKSPERT" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał udział w pracach Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku powodzi w maju 2019 r. w Gospodarstwie Rybackim "GRĄDY" 615 2019-06-05-2019-06-14 zlecenie
152

SO.5535.4.2019

OR.2151.40.2019

2019-06-05 Gabriel Barański udział w pracach Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku powodzi w maju 2019 r. w Gospodarstwie Rybackim "GRĄDY" w charakterze ichtiologa 300 2019-06-05-2019-06-14 zlecenie
153 RI.7013.12.1.2019 2019-06-24 Zakład Usług Elektrycznych El-Kam Kamil Kowalski budowa linii kablowej 0,4kV oświetlenia chodnika przy budynkach wielorodzinnych przy ulicy Mickiewicza w Nowej Dębie 38 991 2019-06-24-2019-10-22 przetarg nieograniczony
154 GKS.7021.6.41.2019 2019-05-22 Biuro Projektowo- Inwestycyjne Józef Baum nadzór inwestorski- "Przebudowa istniejącej klatki schodowej w budynki UMiG celem dostosowania do wymogów p.poż" 7 380 2019-05-22-2019-10-10 zlecenie
155 GKS.6181.10.2019 2019-06-18 Jan Gurdak usługa transportowa- "Dni Otwartych Drzwi PODR" 1 083,46 2019-06-30 zlecenie
156 GKS.6232.39.2019 2019-07-01 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomosci na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 688 176 2019-07-01-2020-12-31 przetarg nieograniczony
157 GKS.6232.40.,2019 2019-06-26 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 1 609 437,60 2019-07-01-2020-12-31 zlecenie in-house
158 RI.7013.13.1.2019 2019-07-05 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejących słupach przy ul. Gruszkowej i ul. Wesołej w Nowej Dębie 19 434 2019-07-05-2019-09-03 przetarg nieograniczony
159 RI.7011.18.1.2019 2019-07-02 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński wykonanie projektu przebudowy drogi gminnej ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 318,50 2019-07-02-2019-12-13 wybór wykonawcy
160 RI.7013.10.3.2019 2019-07-01 Firma Remontowo-Brukarska Dariusz Król budowa chodnika od PKP-Dezamet- ZS Nr 2 122 580 2019-07-01-2019-09-15 oferta
161 RI.7013.12.2.2019 2019-07-02 Biuro Projektowo- Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski- budowa linii kablowej 0,4 kV oświatlenia chodnika przy budynkach wielorodzinnych przy ul. Mickiewicza 2 706 2019-07-02-2019-10-22 zlecenie
162 GKS.7021.1.9.2019 2019-07-02 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Nowej Dęby 7 638,30 2019-07-02-2019-07-19 zlecenie
163 GPN.6845.4.23.2019 2019-06-25 Firma LC Consulting Łukasz Czyleko wykonanie opinii dot. kwalifikacji przedsięwzięcia dot. Modernizacji Stacji Transmisji Danych w Rozalinie 2 829 2019-06-25-2019-07-17 dzieło
164 GKS.7021.9.2.2019 2019-07-18 Damian Wołosz sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce 249,90 2019-08-01-2019-12-31 zlecenie
165 RI.7013.3.8.2019 2019-07-29 MOLTER Sp. z o.o. remont drogi prowadzącej wzdłuż potoku Bystrzyk na osiedlu "Północ" w Nowej Dębie wraz z poprawą odwodnienia 413 865,54 2019-07-29-2019-10-15 przetarg nieograniczony
166 RI.7011.22.1.2019 2019-08-01 Land Art Projekt s.c. opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla zadania pt."Otwarte Strefy Aktywności" 4 890 2019-08-01-2019-11-30 oferta
167 RI.7013.9.2.2019 2019-08-05 Walski-Budownictwo Piotr Walski, Paweł Walski s.c. rozbudowa i przebudowa istniejącego Domu Strażaka w Cyganach 180 000 2019-08-05-2019-11-03 przetarg nieograniczony
168 RL.032.29.2019 2019-07-31 Marzena Struk wykonanie witraży- herb Nowej Dęby 1 375 2019-07-31-2019-08-30 dzieło
169 GPN.6845.4.62.2019 2019-08-09 GREEN DEERE Łukasz Płaza wykoszenie terenu działek położonych w obrębie Cygany 1 600 2019-08-09-2019-08-31 zlecenie
170 RL.032.31.2019 2019-08-08 MKS STAL realizacja zadania publicznego pn: "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r." 112 200 2019-08-08-2019-12-31 konkurs
171

RL.032.30.2019

OR.2151.3.2019

2019-07-31 Sławomir Gurdak wykonanie 5 sztuk herbu Gminy Nowa Dęba 1 540 2019-07-31-2019-08-30 dzieło
172 GKS.7021.8.15.2019 2019-08-12 JADAR Sp. z o.o. sprzedaż i dostawa 648,00 m2 płytek LUX granit natural 22 930,84 2019-08-12-2019-09-30 zapytanie ofertowe
173 GKS.6324.5.2019 2019-08-14 Sanecki Kowalik Filipcova Kancelaria Radców Prawnych s.c. przygotowanie opinii prawnej dot. dalszych możliwości postępowania w związku z zanieczyszczeniem wód podziemnych 10 455 2019-08-14-2019-09-30 zlecenie
174 RI.7013.15.2.2019 2019-08-05 WALSKI- BUDOWNICTWO Piotr Walski, Paweł Walski s.c. dostosowanie podjazu i części garażu budynku OSP os. Dęba 109 800 2019-08-05-2019-09-20 oferta
175 RI.7013.14.2.2019 2019-08-27 Destar Sp. z o.o. budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Chmielów 317 500 2019-08-27-2019-10-04 przetarg nieograniczony
176

OR.2151.43.2019

GKS.7021.2.9.2019

2019-08-27 Piotr Boroń usługa nadzoru inwestorskiego- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jadachy 1 200 2019-08-27-2019-10-15 zlecenie
177 GKS.7021.2.9.2019 2019-08-29 Korpol Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w sołectwie Jadachy 103 804,62 2019-08-29-2019-10-15 przetarg nieograniczony
178 Nr 45/02/2019 2019-07-01 DKM STUDIO Maciejewska, Klonowski Sp.J. wsparcie techniczne oprogramowania 2 036,88 2019-07-01-2019-12-31 zlecenie
179 RI.7013.15.3.2019 2019-08-12 Zakład Usług Budowlanych "ARSBUD" Robert Smaroń nadzór inwestorski "Dostosowanie podjazdu i części garażu budynku OSP os.Dęba" 1 100 2019-08-12-2019-10-01 zlecenie
180 RI.7011.26.1.2019 2019-08-30 Biuro Projektowe DWORACZYK-ARCHITEKTURA Kamil Dworaczyk opracowanie projektu budowy śwuetlicy wiejskiej wraz z zapleczem szatniowo-sportowym przy boisku w Jadachach 19 000 2019-08-30-2019-12-23 oferta
181 RI.7011.1.2019 2019-08-21 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński wykonanie projektu budowy drogi gminnej "łącznika ul. Sportowej z ulicą Jasną wraz z modernizacją ul. Sportowej i części ul. Jasnej" 9 840 2019-09-30-2019-12-15 wybór wykonawcy
182 RI.7013.12.4.2019 2019-08-27 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum nadzór inwestorski przy realizacj zadania pn."budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Chmielów" 6 396 2019-08-27-2019-10-04 wybór wykonawcy
183 GPN.6845.4.80.2019 2019-09-05 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Andrzej Pająk wykonanie dokumentacji geodezyjnej podziału działek położonych w obrębie Cygany 4 182 2019-09-05-2019-09-20 zlecenie
184 GPN.6331.17.2019 2019-09-09 Gminna Spółka Wodna w Nowej Dębie zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu konserwacja rowu melioracji szczegółowej nr 3 w Tarnowskiej Woli 9 835,59 2019-09-09-2019-10-09 zlecenie
185 GPN.6331.17.1.2019 2019-09-09 Gminna Spółka Wodna w Nowej Dębie zrzeszona w Rejonowym Związku Spółek Wodnych w Tarnobrzegu konserwacja rowu melioracji szczegółowej nr 16 Strugi i rowu nr 3 Świerczyny w Alfredówce 5 164,02 2019-09-09-2019-10-09 zlecenie
186 OR.2630.1.2019 2019-08-14 Biuro Podróży Groom-Tur wycieczka do Lwowa dla pracowników UMiG 31 360 2019-09-13-2019-09-15 zlecenie
187 GKS.6140.62.2019 2019-08-26 Ekspert s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie koncepcji schroniska dla zwierząt na działce ewid. nr 14/2 obręb Dęba 6 500 2019-08-26-2019-10-31 zlecenie
188 GKS.7021.8.14.2019 2019-08-12 Piotr Boroń wykonanie projektu technicznego na zadanie pn: "Remont fragmentu chodnika przy ul. Konopnickiej w Nowej Dębie wraz z barierkami ochronnymi" 3 000 2019-08-12-2019-10-31 zlecenie
189 GKS.7045.1.2.2019 2019-08-27 MDI Project Damian Iskra wykonanie projektu budowlano wykonawczego na zadanie pn: "Zagospodarowanie terenu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie" 4 000 2019-08-17-2019-09-30 zlecenie
190 GKS.7021.7.7.2019 2019-08-29 P.P.H.U. "MAXDROGI" Dawid Rakoczy wykonanie pomiarów odległości widoczności na 19 przejazdach kolejowo- drogowych oraz 3 przejściach dla pieszych na terenie Gminy 2 706 2019-08-29-2019-10-15 zlecenie
191

RI.7011.28.1.2019

OR.2151.1.4.2019

2019-09-18 Piotr Boroń wykonanie projektu technicznego na realizację zadania pn: "Przebudowa odwodnienia w ciągu drogi gminnej- ul. Zacisze, obręb Chmielów" 9 500 2019-09-18-2019-12-06 dzieło
192 RI.7013.20.2019 2019-09-18 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena drewna pozyskanego w trakcie prac remontowych dróg publicznych na terenie Gminy 343,17 2019-09-18-2019-09-30 zlecenie
193 GKS.7021.9.4.2019 2019-08-28 ARRET Sp. z o.o dostawa oraz montaż 3 szt. wiat przystankowych w miejscowości Chmielów 19 569,30 2019-08-28-2019-11-20 oferta
194

SO.5535.15.2019

OR.2151.44.2019

2019-09-05 Gabriel Barański wykonanie opinii ichtiologa w ramach prac Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w wyniku klęski suszy w Gospodarstwie Rybackim "GRĄDY" 300 2019-09-05-2019-09-20 zlecenie
195 GKS.7021.2.62.2019 2019-09-12 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze zakup tłucznia kamiennego i rozplantowanie go na drodze Piasek na terenie sołectwa Jadachy 7 451,20 2019-09-12-2019-10-11 zlecenie
196 GPN.6840.8.2019 2019-09-19 Usługi Geodezyjne inż. Tadeusz Durda wykonanie podziału nieruchomości położonej w obrębie Chmielów 2152,50 2019-09-19-2019-10-31 zlecenie
197 SM.8141.4.10.2019 2019-07-10 FUP Antoni Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie Nowej Dęby 11 439 2019-07-10-2019-08-10 zlecenie
198

SM.8141.3.5.2019

OR.2151.38.2019

 

2019-05-22 Katarzyna Tadra realizacja programu profilaktycznego pn."Debata" w klasach szóstych z terenu miasta i gminy 2 000 2019-05-22-2019-06-20 zlecenie
199 SM.8141.3.6.2019 2019-07-08 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Tarnobrzeg realizacja zadania publicznego pt."Obóz Harcerski- 1ŚSDH JEDYNKA 2019" 10 000 2019-07-11-2019-07-25 konkurs
200 SM.8141.3.5.2019 2019-06-26 Caritas Diecezji Sandomierskiej Oddział Parafialny w Chmielowie realizacja zadania publicznego pn."Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami" 12 330 2019-06-30-2019-07-13 konkurs
201 SM.8141.3.7.2019 2019-07-23 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn."Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo i zagrożonych patologiami" 9 500 2019-07-23-2019-09-30 konkurs
202 SM.8141.3.4.2019 2019-04-18 Nowodębski Klub Abstynenta realizacja zadania publicznego pn. "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu miasta i gminy Nowa Dęba" 10 000 2019-04-19-2019-11-30 konkurs
203 SM.8141.3.3.2019 2019-04-18 Stowarzyszenie VERITAS ET BONUM realizacja zadania publicznego pn."Wycieczka dla dzieci i młodzieży do Kopalni soli w Bochni" 2 000 2019-06-10-2019-07-10 konkurs
204 SM.8141.3.2.2019 2019-04-18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu realizacja zadania publicznego pn."Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania" 1 200 2019-05-01-2019-10-31 konkurs
205 SM.8141.3.1.2019 2019-04-18 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Tarnobrzeg realizacja zadania publicznego pn."Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży na terenie miejsca zamieszkania- HARCÓWKA 2019" 8 800 2019-04-19-2019-11-30 konkurs
206 SM.8141.4.9.2019 2019-05-09 Centrum Działań Profilaktycznych Grzegorz Kucharczyk, Dawid Droździkowski przeprowadzenie Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych na terenie gminy 3 000 2019-05-09-2019-06-10 zlecenie
207

GKS.7021.2.62.2019

OR.2151.1.5.2019

2019-09-19 Piotr Boroń wykonanie kompletu dokumentacji do zgłoszenia prac budowlanych wraz z kosztorysem inwestorskim dot. zadania: "Przebudowa drogi gminnej w Sołectwie Cygany na działce nr ewid. 1384/51" 5 000 2019-09-19-2019-10-11 zlecenie
208

SM.8141.4.11.2019

OR.2151.45.2019

2019-09-23 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzeci w "Klubie Aktywności" 35 zł za jedną godzinę zajęć 2019-09-23-2019-12-20 zlecenie
209 RI.7013.16.2.2019 2019-10-01 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Alfredówka i Cygany 39 360 2019-10-01-2019-11-30 przetarg nieograniczony
210 RI.7011.15.2.2019 2019-09-30 ARCHIEGO Pracownia Architektury Monika Wolska-Gan wprowadzenie zmian do projektu wykonawczego oraz sporządzenie kosztorysu inwestorskiego do zadania pn. "Remont schodów zewnętrznych, tarasu oraz budowę podjazdu dla niepełnosprawnych przy Samorządowym Domu Kultury w Nowej Dębie" 2 600 2019-08-30-2019-09-23 zlecenie
211 RI.7013.6.2.2019 2019-10-02 Przedsiębiorstwo Budowlane PAW Agnieszka Wolska przystosowanie pomieszczeń szkoły na potrzeby stołówki szkolnej w SP nr 2 w Nowej Dębie 41 199,99 2019-10-02-2019-11-30 wybór oferty wykonawcy
212 OR.2151.45.2019 2019-09-11 Witold Kozak przedłużenie ważności uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. Rejon Energetyczny Mielec dla projektu na "Przebudowę linii kablowych niskiego napięcia- usunięcie kolizji" 450 2019-09-11-2019-09-18 zlecenie
213 RI.3050.1.1.2019 2019-09-19 AVIS Ekologiczne Place Zabaw dostawa i montaż urządzeń zabawowych na terenie sołectwa Alfredówka 10 086 2019-09-19-2019-09-27 wybór wykonawcy
214 GKS.7021.2.59.2019 2019-10-01 Zakład Usług Leśnych i Melioracyjnych Lucjan Paterek remont przepustu w ciągu drogi Granica w Alfredówce 9 966,80 2019-10-01-2019-10-31 zlecenie
215 RI.7013.21.2.2019 2019-10-07 Przedsiębiorstwo Molter Sp. z o.o. remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2019 roku 344 227,49 2019-10-07-2019-11-06 przetarg nieograniczony
216 RI.7013.6.3.2019 2019-10-07 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał nadzór inwestorski- "Przystosowanie pomieszczeń Szkoły na potrzeby stołówki szkolnej SP Nr 2 w Nowej Dębie" 500 2019-10-07-2019-11-30 oferta
217 GKS.6232.6.42.2019 2019-09-25 PHUP "EURO-GAZ" Sp.j. wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest 23 552,37 2019-09-25-2019-10-25 zapytanie ofertowe
218 RL.032.34.2019 2019-10-09 ANN-MED Gabinet Lekarski P.O.Z. szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba 1 200 2019-10-09-2019-12-22 konkurs
219 RL.032.32.2019 2019-10-09 N.Z.O.Z. PROF-MED Białek Ewa szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba 1 200 2019-10-09-2019-12-22 konkurs
220 RI.7013.22.2.2019 2019-10-15 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej sieci nN oraz wymiana instniejących opraw w miejscowości Alfredówka 114 390 2019-10-15-2019-12-15 przetarg nieograniczony
221 RL.032.36.2019 2019-10-09 Przychodnia MOLMEDIC Praktyka Lekarska BMM szczepienia profilkatyczne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba 6 000 2019-10-09-2019-12-22 konkurs
222 GKS.7021.2.64.2019 2019-10-01 KORPOL Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński załadunek i przewiezienie około 220 m3 destruktu oraz rozplantowanie go na ulicy Ogrodowej i Spacerowej w Nowej Dębie 14 883 2019-10-01-2019-10-10 zlecenie
223 RL.032.33.2019 2019-10-09 N.Z.O.Z. NOVA-MED. T. i M. Struk szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba 3 000 2019-10-09-2019-12-22 konkurs
224 RL.032.35.2019 2019-10-09 N.Z.O.Z. A.&Ł. Urbaczka szczepienia profilaktyczne przeciw grypie dla mieszkańców Gminy Nowa Dęba 8 400 2019-10-09-2019-12-22 konkurs
225 SK.8141.4.12.2019 2019-10-08 Ośrodek Psychoprofilaktyki "Nowa Perspektywa" przeprowadzenie szkolenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2 250 2019-10-14 zlecenie
226 GPN.6131.8.1.2019 2019-05-08 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym na terenie sołectwa Tarnowska Wola 246 2019-05-08-2019-05-15 zlecenie
227 GKS.7021.8.17.2019 2019-10-23 Firma Remontowo- Brukarska Dariusz Król remont chodnika ul. Al. Zwycięstwa- ul. Kościuszki- II Etap 82 900 2019-10-23-2019-11-30 przetarg nieograniczony
228 RI.7013.1.9.2019 2019-10-15 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz nadzór inwestorski przy realizacji zadania "Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019 r." 4 000 2019-10-15-2019-11-06 wybór oferty
229 RI.7013.1.8.2019 2019-08-02 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz opracowanie kosztorysu inwestorskiego wraz  z przedmiarami na zadanie pn:"Remont dróg gminnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w 2019 roku" 1 000 2019-08-02-2019-08-12 zlecenie
230 RI.7013.19.1.2019 2019-08-27 Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu konserwacja rowu z przebudową istniejących zjazdów przy drodze na dz. nr ewid. 465 w Tarnowskiej Woli 37 352 2019-08-27-2019-10-30 zapytanie cenowe
231 RI.7011.29.1.2019 2019-10-14 AM Projekt inż. Anna Mianowska opracowanie koncepcji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w m. Cygany wraz z odwodnieniem" 7 995 2019-10-14-2019-12-16 zapytanie cenowe
232 RI.7013.24.10.2019 2019-10-21 Usługi Budowlane "EDEK" Krzysztof Kopeć ułożenie kostki brukowej przy budynku remizy OSP w Rozalinie 6 000 2019-10-21-2019-10-25 wybór oferty
233 RI.7013.25.2.2019 2019-10-29 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ogrodowej w Nowej Dębie 51 660 2019-10-29-2019-12-15 przetarg nieograniczony
234 RI.7013.26.2.2019 2019-10-29 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego istniejącej sieci nN w m. Nowa Dęba ul. Złota 12 177 2019-10-29-2019-12-15 przetarg nieograniczony
235 RI.7013.27.2.2019 2019-10-29 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego na istniejącej lini n/N przy ul. Działowej w Nowej Dębie 12 546 2019-10-29-2019-12-15 przetarg nieograniczony
236 GPN.6131.7.1.2019 2019-10-28 Usługi Leśne "ATUT" Zbigniew Cudo wycinka drzew z drzewostanu sosnowego zasiedlonego przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym obręb Rozalin 108 zł za pozyskanie 1 m³ drewna 2019-10-28-2019-11-29 zlecenie
237 RI.7013.27.3.2019 2019-10-29 HLG Sp. z o.o. bezpłatne umieszczenie oświetlenia ulicznego przy ul. Działowej na istniejących słupach spółki HLG      
238 SK.7041.3.2019 2019-10-15 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wykonanie prac związnych z odnowieniem krzyża pamiątkowego znajdującego się w miejscowości Cygany 14 637,74 2019-10-15-2019-11-08 oferta
239 SK.7021.2.79.2019 2019-11-04 MIMKAT Mariusz Moskalewicz wykonanie tablicy informacyjnej z dojazdami do firm na terenie TSSE Podstrefa Nowa Dęba na konstrukcji stalowej 3 665,40 2019-11-04-2019-11-15 zlecenie
240 RL.032.37.2019 2019-11-07 Pizzeria "Siódemka" Mirosław Kościelski ugotowanie, dostarczenie i wydanie 250 porcji  grochówki na obchodach Święta Niepodległości 1 350 2019-11-11 zlecenie
241 RI.7013.20.2.2019 2019-11-12 konsorcjium firm: PBI Infrastruktura S.A., PBI WMS Sp. z o.o. rozbudowa drogi gminnej nr 109965R zlokalizowanej na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 1 368 301,69 2019-11-12-2020-06-15 przetarg nieograniczony
242 RI.7013.20.3.2019 2019-11-06 CAMINO Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz nadzór inwestorski przy realizacji zadania: "Rozbudowa dróg gminnych na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba" 17 000 2019-11-06-2020-06-15 zapytanie cenowe
243 RI.7013.1.11.2019 2019-11-12 Korpol Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński remont dróg na terenie miasta i gminy Nowa Deba w 2019 r.- część II 117 350,90 2019-11-12-2019-12-12 przetarg nieograniczony
244 GPN.6131.136.2019 2019-11-04 Usługi Leśne "ATUT" Zbigniew Cudo wycinka 53 sztuk drzew z drzewostanu sosnowego zasiedlonego przez kornika ostrozębnego w lesie gminnym w obrębie Nowa Dęba 129,60 2019-11-04-2019-12-13 zlecenie
245 SK.8141.4.13.2019 2019-11-05 HOMS Sp. z o.o. przeprowadzenie 26 warsztatów profilaktycznych z zakresu przemocy rówieśniczej, agresji oraz cyberprzemocy 8 560 2019-11-05-2019-12-20 zlecenie
246 GKS.7045.1.2019 2019-11-04 PGKiM Sp. z o.o wymiana i rozbudowa instalacji wodociągowej na Cmentarzu Komunalnym oraz wymiana 116 m ogrodzenia, wykonanie podbudowy z kostki brukowej i zakup kontenera 59 881,81 2019-11-04-2019-12-16 zlecenie in-house
247 SK.6140.85.2019 2019-11-04 PGKiM Sp. z o.o. remont boksów dla psów w przytulisku zlokalizowanym na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych 22 224,80 2019-11-04-2019-11-12 zlecenie in-house
248 OR.2600.3.2019 2019-11-06 Przedsiębiorstwo "Document Eco Logistic" niszczczenie dokumentów niearchiwalnych 700 2019-11-06-2019-11-20 zlecenie
249 SK.7223.18.2019 2019-11-06 Przedsiębiorstwo Drogowe EFEKTAR Sp. z o.o. Sp.k. dostawa znaków drogowych i słupków ocynkowanych 16 724,31 2019-11-06-2019-11-19 oferta
250 RI.7013.30.2.2019 2019-11-18 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego w Cyganach 48 000 2019-11-18-2019-12-15 przetarg nieograniczony
251 GKS.7021.8.18.2019 2019-11-25 Ekoton- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu na osiedlu Broniewskiego  32 779,93 2019-11-25-2019-12-16 przetarg nieograniczony
252 GKS.7021.2.61.2019 2019-11-26 Firma Transportowo- Usługowo- Handlowa PIOTRANS Piotr Stępień przebudowa drogi gminnej w sołectwie Cygany 99 326,81 2019-11-26-2019-12-10 przetarg nieograniczony
253 GKS.7021.2.61.2019 2019-11-26 Piotr Boroń nadzór inwestorski nad realizacją zadania pn."Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Cygany" 1 500 2019-11-26-2019-12-10 zlecenie
254 GKS.7021.8.26.2019 2019-11-25 Piotr Boroń nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn."Utwardzenie terenu po obu stronach istniejącego parkingu w osiedlu Broniewskiego" 500 2019-11-25-2019-12-16 zlecenie
255 SK.6625.6.2019 2019-11-25 MilDRUK Agencja Reklamowa Elżbieta Sudoł wykonanie, dostawa i montaż tablic z nazwami ulic na terenie Nowej Dęby 40 313,25 2019-11-25-2019-12-16 oferta
256 RI.2013.28.1.2019 2019-11-06 PGKiM Sp. z o.o. wykonanie prac związanych z budową odcinka sieci wodociągowej na ulicy Radosnej w Nowej Dębie 98 900 2019-11-06-2019-12-20 zlecenie in-house
257 RI.7013.31.1.2019 2019-12-02 Instal-Tech Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego kablowego w miejscowości Nowa Dęba ul. Srebrna 44 000 2019-12-02-2019-12-31 przetarg nieograniczony
258 GPN.6131.6.2.2019 2019-11-28 Sebastian Kopeć wykonanie ścinki drzew w lesie gminnym na terenie osiedla Poręby Dębskie 100 2019-11-28-2019-12-16 zlecenie
259 SK.7021.2.78.2019 2019-11-19 Firma Usługowo-Handlowa DAMKOP Damian Stępień dostawa tłucznia kamiennego i rozplantowanie go na drogach na terenie gminy 48 689,55 2019-11-19-2019-12-13 zapytanie ofertowe
260 GPN.6839.39.2019 2019-11-21 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie dokumentacji określającej aktualny sposób zagospodarowania terenu dla działek nr 180/2, 168/1 i 173/2 7 000 2019-11-21-2019-12-21 zlecenie
261 GKS.7221.1.2019 2019-10-15 Obsługa Inwestycji Drogowych Stanisław Cieszyński wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla dróg gminnych w miejscowości Cygany 14 145 2019-10-15-2019-12-13 oferta
262 SK.7021.2.85.2019 2019-11-25 Ekspert s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie dokumentacji do zgłoszenia robót budowlanych obiektów tymczasowych na działce ewid. nr 14/2 obręb Dęba 3 500 2019-11-25-2019-12-05 zlecenie
263 02/11/19/TPT/DBiM/NK 2019-11-19 TP TELTECH Sp. z o.o. usługa monitorowania sygnałów z lokalnego systemu alarmu pożarowego w obiekcie przy ul. Rzeszowskiej 3 307,50 miesięcznie 2019-12-02-2020-12-31 oferta
264 RI.7011.30.1.2019 2019-11-28 Zakład Usług Budowlanych "ARSBUD" Robert Smaroń opracowanie dokumantacji projektowej wydzielenia nowego pomieszczenia na parterze budynku z części korytarza w budynku Wiejskiego Centrum Kultury w Chmielowie na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej 3 900 2019-11-28-2019-12-20 oferta
265 GKS.7021.8.19.2019 2019-10-07 WIRELAND Sp. z o.o. dostawa i montaż osłony śmietnikowej przy budynku Jana Pawła II 16 12 792 2019-10-07-2019-12-10 oferta
266 RI.7013.3.8.2019 2019-12-02 Agencja Reklamowa "MIMKAT" wykonanie dwóch tablic informacyjnych wraz z elementami umożliwiającymi zamocowanie 990 2019-12-02-2019-12-06 oferta
267 OR.2510.1.2019 2019-12-11 P.P.H.U. "KOMINEX" Ziętek Janusz dostawa i montaż żaluzji perforowanej na III piętrze UMiG 17 500 2019-12-11-2019-12-29 zlecenie
268 RI.7013.32.1.2019 2019-11-28 PGKiM Sp. z o.o. remont odcinka sieci wodociagowej wzdłuż drogi krajowej nr 9 w Tarnowskiej Woli 34 513,80 2019-11-28-2019-12-20 zlecenie in-house
269 RI.7013.8.4.2019 2019-11-12 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu organizacji ruchu dla budowy dwóch progów zwalniających na drodze wzdłuż potoku Bystrzyk na osiedlu: "PÓŁNOC" w Nowej Dębie 800 2019-11-12-2019-12-15  wybór oferty
270 GKS.7021.1.13.2019 2019-12-02 "EJ MAŃKA" Fabryka Dekoracji Jan Mańka najem dekoracji bożonarodzeniowych 20 810 2019-12-02-2020-02-03 oferta
271 RI.7013.34.2019 2019-12-12 INSTAL-TECH Marcin Borawa przebudowa linii niskiego napięcia- usunięcia kolizji przy Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie 12 300 2019-12-12-2019-12-20 wybór wykonawcy
272 RI.7013.35.2019 2019-12-12 INSTAL-TECH Marcin Borawa dobudowa oświetlenia ulicznego w Gminie Nowa Dęba na istniejących liniach nN 2 706 2019-12-12-2019-12-20 wybór wykonawcy
273 SK.7021.2.88.2019 2019-12-16 DAMKOP Damian Stępień zakup tłucznia kamiennego i rozplantowanie go na drogach gminnych 16 113 2019-12-16-2019-12-20 oferta
274 RI.7013.33.2.2019 2019-12-11 Usługi Budowlane "EDEK" Krzysztof Kopeć tynkowanie wnętrza wieży strażnicy OSP w Rozalinie 29 400 2019-12-11-2019-12-24 wybór oferty
275 RI.7013.37.1.2019 2019-11-22 MOLTER Sp. z o.o. wykonanie drogi na ulicy Weneckiej w Chmielowie 38 994,74 2019-11-22-2019-12-09 wybór oferty