Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2019

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 GKS.6232.141.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych 539 136 2019-01-01-2019-06-30 zlecenie in-house
2 GKS.7021.6.140.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynku przystanku dworcowego, toalet miejskich oraz utrzymanie porządku i czystości w budynku JP 4 114 181,79 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
3 GKS.7021.6.134.2018 2018-12-28 PGKiM Sp.z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami 323 254,14 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
4

GKS.7021.9.14.2018

OR.2150.24.2018

2018-12-28 Józef Dowhanycz sprzątanie przystanków autobusowych w Rozalinie 191,10 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
5

GKS.7021.9.15.2018

OR.2150.25.2018

2018-12-28 Barbara Urbaniak sprzątanie przystanków autobusowych w Jadachach 205,80 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
6

GKS.7021.9.16.2018

OR.2150.26.2018

2018-12-28 Zofia Biało sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 132,30 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
7

GKS.7021.9.19.2018

OR.2150.28.2018

2018-12-28 Kamil Kopeć sprzątanie przystanków autobusowych w osiedlu Poręby Dębskie 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
8 GKS.7021.2.70.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. wykonywanie prac związanych z zimowym utrzymaniem dróg i ciągów pieszych na terenie miasta ceny jednostkowe 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
9 GKS.7021.3.2.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie miasta 299 999,92 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in- house
10 GKS.7045.6.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym 78 751,44 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
11

GKS.7021.2.76.2018

OR.2150.23.2018

2018-12-28 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
12

GKS.7021.9.18.2018

OR.2150.27.2018

2018-12-28 Zygmunt Bryk sprzątanie przystanków autobusowych w Chmielowie 220,50 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
13 GKS.7021.2.79.2018 OR.2151.64.2018 2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
14

GKS.7021.2.78.2018

OR.2151.63.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarowska Wola 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
15

GKS.7021.9.17.2018

OR.2151.65.2018

2018-12-28 Sławomir Rutkowski sprzątanie przystanków autobusowych na w Tarnowskiej Woli 264,60 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
16 GKS.7021.2.80.2018 2018-12-28 Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 185 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
17 OR.2600.3.2018 2018-12-28 GARMOND PRESS Sp. z o.o. dostawa prasy i czasopism 5 870 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
18 nr 406404/R 2018-12-28 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 113 498,50 2019-01-02-2019-12-31 zapytanie ofertowe
19 GKS.6142.2.107.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. opieka dla psów na terenie Oczyszczalni ścieków 1 160,08 zł miesięcznie 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
20 GKS.7021.2.75.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych 98 100 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
21 GKS.7021.1.14.2018 2018-12-28 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej 197 883 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie in-house
22 GKS.7021.9.20.2018 OR.2151.66.2018 2018-12-28 Kamil Tomczyk sprzątanie przystanków autobusowych w Alfredówce 308,70 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
23 GKS.7021.9.21.2018 2018-12-28 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń sprzątanie przystanków autobusowych w Cyganach 102,90 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
24 RL.032.1.2019 2019-01-07 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2019 r." 258 000 2019-01-02-2019-12-31 konkurs
25 RL.032.2.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służacych rozwojowi sportu na terenie siłectwa Cygany w 2019 r." 31 000 2019-01-10-2019-11-30 konkurs
26

GKS.7021.2.77.2018

OR.2150.22.2018

2018-12-28 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 64 zł za jedną godzinę pracy 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
27 nr 1/2019/Ś 2019-01-09 Zakłady Metalowe "DEZAMET" S.A. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do sieci kanalizacyjnej przemysłowo-deszczowej 9 907,20 2019-01-01-2019-12-31 zlecenie
28 RL.032.3.2019 2019-01-10 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn."Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2019 r." 33 000 2019-01-10-2019-12-31 konkurs