Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2023

Lp Nr umowy Data zawarcia umowy Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy Okres obowiązywania umowy Tryb zawarcia umowy
1 SK.7021.2.111.2022 2022-12-30 Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Chmielów 260 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
2 GPN.6812.1.2023 2023-01-03 TPL- System Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych w 2023 roku 33 445 2023-01-03-2023-12-31 zapytanie ofertowe
3 SK.6140.8.2022 OR.2150.15.2022 2022-12-29 Julia Arkuszyńska organizacja i zarządzanie Przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt 24 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
4 SK.7021.2.114.2022 2022-12-30 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
5 SK.7021.2.115.2022 OR.2150.19.2022 2022-12-30 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
6 SK.6232.1.2023 2023-01-03 FCC Podkarpacie Sp.z o.o. przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Dęba ceny jednostkowe 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
7 GPN.6830.3.2022 2023-01-04 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie Cygany 2 600 2023-01-04-2023-05-31 zlecenie
8

SK.7021.2.117.2022

OR.2151.42.2022

2022-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
9

SK.7021.2.116.2022

OR.2151.41.2022

2022-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
10 SK.7021.2.113.2022 2022-12-30 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 120 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
11 OR.2600.10.2022 2023-01-02 Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra sp.j. dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2023 roku 60 530 2023-01-02-2023-12-31 zapytanie ofertowe
12 SK.7021.6.81.2022 2022-12-29 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób gminy 357 726,50 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
13 SK.7021.2.110.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie gminy Nowa Dęba oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 127 752 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
14 SK.7021.2.106.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta w 2023 roku ceny jednostkowe 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
15 SK.7021.3.2.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie gminy Nowa Dęba oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 406 798,20 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
16 SK.7021.2.112.2022 2022-12-30 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 120 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
17 SK.6232.95.2022 2022-12-29 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba 162 924,48 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
18 SK.7045.1.2023 2023-01-09 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 107 340 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
19 SK.7021.1.10.2022 2023-01-09 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba 451 992,96 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
20 OR.2600.9.2022 2023-01-02 DMD Tonery Sp. z o.o. dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 38 130 2023-01-02-2023-12-31 zapytanie ofertowe
21 OR.2600.2.2023 2023-01-02 Restauracja "Dębianka" Lubica i Krzysztof Tęcza s.c. usługa gastronomiczna 19 345,80 2023-01-05 zlecenie
22 SK.6232.77.2022 2023-01-19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Nowa Dęba 620 657,86 2022-01-19-2024-01-18 przetarg nieograniczony
23

SK.7021.9.6.2022

OR.2151.37.2022

2023-01-10 Michał Hajduk utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Rozalinie 370,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
24

SK.7021.9.8.2022

OR.2150.17.2022

2023-01-10 Zofia Biało utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 256,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
25 SK.7021.9.9.2022 OR.2151.38.2022 2023-01-10 Sławomir Rutkowski utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 513 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
26

SK.70.21.9.11.2022

OR.2150.18.2022

2023-01-10 Kamil Kopeć utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w osiedlu Poręby Dębskie 199,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
27 SK.7021.9.12.2022 2023-01-10 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Cyganach 199,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
28 SK.7021.9.13.2022 OR.2151.39.2022 2023-01-10 Damian Wołosz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Alfredówce 484,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
29 SK.7021.9.14.2022 OR.2151.40.2022 2023-01-10 Mateusz Kobylarz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Budzie Stalowskiej 114 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
30 SK.7021.9.15.2022 OR.2150.19.2022 2023-01-10 Grzegorz Jaskot utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 484,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
31 SK.7021.6.83.2022/2023 2023-01-10 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie oraz budynkiem kotłowni i przynależnymi budynkami gospodarczymi 3 193,32 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie in-house
32 SK.7021.6.82.2022/2023 2023-01-20 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynkiem przystanku dworcowego oraz utrzymywanie porządki i czystości na terenie parku miejskiego oraz w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie 159 708,12 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie in-house
33 nr 044/K/2023 2023-01-02 Lift Rzeszów Sp. z o.o. konserwacja urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku przy ul. Kościuszki 110 282,90 zł miesięcznie 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
34 OR.250.1.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 400 zł miesięcznie 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
35 OR.2630.2.2022 2022-12-30 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 129 015,60 2023-01-01-2023-12-31 zapytanie ofertowe
36 OR.2600.1.2023 2023-01-16 F.H. SOFT Marta Mazur dostawa środków czystości do UMiG Nowa Dęba w 2023 roku 23 578,93 2023-01-16-2023-12-31 zapytanie ofertowe
37 OR.1333.9.2022 2023-01-09 Konrad Waldemar Novum Service instalacja i stała obsługa oprogramowania RADIX

140,22 zł za jedną godzinę pracy

47,29 zł za jeden dojazd

2023-01-09-2023-12-31 zapytanie ofertowe
38 Nr 1/2023 2023-01-31 Rivera- Firma Gastronomiczna Daniel Skrzypek zorganizowanie i prowadzenie wyżywienia uczniów 8,58 zł za 1 posiłek

2023-02-01-2023-06-23

2023-09-04-2023-12-22

tryb podstawowy
39 OR.131.2.2022 2023-01-30 PlikCenter Michał Galac zakup i dostawa sprzetu informatycznego i oprogramowania do UMiG Nowa Dęba w ramch realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 26 568 2023-01-30-2023-02-15 tryb podstawowy
40 OR.131.3.2022 2023-01-30 PlikCenter Michał Galac zakup i dostawa sprzetu informatycznego i oprogramowania do UMiG Nowa Dęba w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 54 120 2023-01-30-2023-05-01 tryb podstawowy
41 OR.131.4.2022 2023-01-30 PlikCenter Michał Galac zakup i dostawa sprzetu informatycznego do UMiG Nowa Dęba w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 22 878 2023-01-30-2023-05-01 tryb podstawowy
42

GPN.6723.3.2023

OR.2150.1.2023

2023-01-04 Adam Kardyś praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 400 zł za każde posiedzenie komisji 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
43

GPN.6723.2.2023

OR.2151.1.1.2023

2023-01-04 Adam Pożarycki praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 450 zł za każde posiedzenie komisji 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
44 OR.1333.1.2023 2023-01-02 MWC Sp. z o.o. wsparcie techniczne dla systemu eSesja 4 403,40 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
45 IR.7013.16.2.2022 2023-02-02 Firma Budowlana Piotr Rak budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo-sportowym przy boisku sportowym w Jadachach- etap II 1 200 000 2023-02-02-2023-11-02 tryb podstawowy
46 SK.6140.1.2023 2023-01-09 Gabinet Weterynaryjny Eskulap odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku z terenu miasta i gminy Nowa Dęba w 2023 roku 2 500 zł za roczne utrzymanie 1 miejsca w schronisku 2023-01-09-2023-12-31 zlecenie
47 SK.6140.9.2022 2022-12-29 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Chełstowska świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2023 roku ceny jednostkowe 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
48 IR.7013.2.1.2023 2023-01-18 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi gminnej ul. Strażacka, obręb Poręby Dębskie 15 000 2023-01-18-2023-02-16 zlecenie
49 GPN.6730.2.2022 2023-01-18 Przestrzeń Podkarpacia Sp. z o.o. Damian Draguła wykonywanie projektów decyzji 199 zł za sporządzenie  jednego projektu decyzji 2023-01-18-2023-12-31 zapytanie ofertowe
50 IR.7013.1.1.2023 2023-02-07 Pan inżynier sp. z o.o. nadzór inwestorski na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo-sportowym przy boisku sportowym w Jadachach- etap II 13 000 2023-02-07-2023-11-07 oferta
51 IR.032.1.2023 2023-01-10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2023 roku" 35 000 2023-01-10-2023-12-31 konkurs
52

GPN.6131.2.2023

OR.2151.3.2023

2023-02-02 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 517 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
53

GPN.6131.7.2023

OR.2150.2.2023

2023-02-02 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 164,50 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
54 GPN.6131.6.2023 2023-01-30 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wykonanie nasadzeń drzew w lesie gminnym w Chmielowie 7 000 2023-01-30-2023-03-31 zlecenie
55 GPN.6131.9.2023 2023-02-08 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka drzewostanu sosnowego przy ul. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie 2 952 2023-02-08-2023-02-15 zlecenie
56

GPN.6131.8.2023

OR.2150.5.2023

2023-02-02 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 258,50 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
57

GPN.6131.1.2023

OR.2150.4.2023

2023-02-02 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 282 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
58

GPN.6131.4.2023

OR.2150.6.2023

2023-02-02 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 517 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
59

SK.8141.3.2.2023

OR.2151.4.2023

2023-02-02 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu aktywności "U Zybury" 24 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-02-2023-12-29 zlecenie
60

SK.8141.3.5.2023

OR.2151.7.2023

2023-02-02 Syliwia Ćwikła prowadzenie zajęć dla dzieci 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-06-2023-12-15 zlecenie
61

SK.8141.3.4.2023

OR.2151.6.2023

2023-02-02 Agnieszka Denkowska-Siemczyk prowadzenie zajęć dla dzieci 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-06-2023-12-15 zlecenie
62

SK.8141.3.3.2023

OR.2151.5.2023

2023-02-02 Joanna Rębisz prowadzenie zajęć dla dzieci 40 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-06-2023-12-15 zlecenie
63 GPN.6721.1.2023 2023-01-25 GISON Sp. z o.o. serwis na System Informacji Przestrzennej Gminy Nowa Dęba 8 520 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
64 SK.7021.2.2.2023 2023-02-06 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz domiar w terenie dotyczący zadania: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cygany" 1 000 2023-02-06-2023-02-10 zlecenie
65 IR.7013.44.2.2022 2023-02-14 PGKiM Sp. z o.o. zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny 405 000 2023-02-14-2023-08-14 tryb podstawowy
66 GPN.6131.3.2023 2023-02-02 Michał Hajduk wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Rozalin 258,50 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
67 SK.7021.6.7.2023 2023-01-16 ALTECHCOM-POLSKA przeprowadzenie dwóch półrocznych konserwacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z centralą oraz konserwacji systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ulicy Rzeszowskiej 3

jednorazowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z centralą-

2 829 zł,

jednorazowa konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej- 738 zł

2023-01-16-2023-12-31 zlecenie
68

GPN.6131.11.2023

OR.2150.7.2023

2023-02-14 Czesław Urbaniak wycinka i zrywka drzew po wiatrołomach, śniegołomach, wykrotach oraz posuszy w lesie gminnym sołectwa Cygany 90 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2023-02-14-2023-03-10 zlecenie
69 IR.7013.44.4.2022 2023-02-16 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski na zadanie pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny" 8 856 2023-02-16-2023-05-14 oferta
70 IR.032.2.2023 2023-02-08 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2023 r." 35 000 2023-02-08-2023-12-31 konkurs
71 IR.032.5.2023 2023-02-13 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2023 roku" 65 000 2023-02-13-2023-12-31 konkurs
72 IR.7013.32.4.2022 2023-01-19 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn."Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w miejscowości Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce oraz rekreacyjnym w miejscowości Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany" 7 900 2023-01-19-2023-05-15 oferta
73 IR.032.3.2023 2023-02-13 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2023 r." 305 000 2023-02-13-2023-12-31 konkurs
74 IR.7013.2.01.2023 2023-02-20 PGKiM Sp. z o.o. dostawa i montaż instalacji antyodorowej przy przepompowni PT3 w Jadachach 31 250 2023-02-20-2023-04-17 zapytanie ofertowe
75 IR.032.4.2023 2023-02-13 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2023 r." 45 00 2023-02-20-2023-12-31 konkurs
76

SK.8141.3.8.2023

OR.2151.10.2023

2023-02-06 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
77

SK.8141.3.6.2023

OR.2151.8.2023

2023-02-06 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu Aktywności 24 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-06-2023-12-29 zlecenie
78

SK.8141.3.10.2023

OR.2151.12.2023

2023-02-06 Aneta Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
79

SK.8141.3.9.2023

OR.2151.11.2023

2023-02-06 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
80

SK.8141.3.12.2023

OR.2151.33.2023

2023-02-15 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak pomoc psychologiczna 70 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-21-2023-12-09 zlecenie
81

SK.8141.3.7.2023

OR.2151.9.2023

2023-02-06 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
82 IR.032.6.2023 2023-02-23 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2023 r." 31 000 2023-02-23-2023-12-31 konkurs
83

SK.8141.3.13.2023

OR. 2151.45.2023

2023-03-02 Adam Staciwa prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Jadach 100 zł za 1 sesję treningową 2023-03-15-2023-10-31 zlecenie
84 GPN.6131.13.2023 2023-03-06 EKOTON- Zieleń i Budownictwo  Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w drodze samowyrobu w lesie gminnym na "Zwałce" w Chmielowie 295,20 2023-03-06-2023-03-10 zlecenie
85 GPN.6131.12.2023 2023-02-28 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej pod budowę parkingu części działki położonej w Nowej Dębie 147,60 2023-02-28-2023-03-07 zlecenie
86

GPN.6131.10.2023

OR.2150.11.2023

2023-02-20 Łukasz Pasek wycinka i zrywka drzew po wiatrołomach, śniegołomach, wykrotach oraz posuszy w lesie gminnym sołectwa Rozalin 130 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2023-02-20-2023-03-10 zlecenie
87 GPN.6131.5.2023 2023-02-06 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" Krzysztof Madej pozyskanie drewna w ramach wycinki drzew w lesie gminnym na terenie części działki leśnej położonej w obrębie Poręby Dębskie 162 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2023-02-06-2023-02-28 zapytanie ofertowe
88 GPN.6624.7.2023 2023-02-24 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie dwóch operatów ewidencyjnych 830 2023-02-14-2023-03-31 zlecenie
89

GPN.7021.3.2023

OR.2151.44.2023

2023-02-27 Wojciech Lewicki koszenie działek położonych w obrębie Alfredówka 4 000 2023-02-27-2023-09-30 zlecenie
90 GPN.6845.15.2023 2023-03-06 Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. udostępnianie ogłoszeń w prasie lokalnej 2 952 2023-03-06-2023-12-31 zapytanie ofertowe
91 GPN.6780.2.2023 2023-03-06 "EKSPERT" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał wykonanie dokumentacji 7 380 2023-03-06-2023-04-14 o dzieło
92 IR.7013.9.1.2023 2023-03-06 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIM Marek Zięba modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie OSP Rozalin 24 600 2023-03-06-2023-05-05 oferta
93 OR.131.5.2022 2023-03-06 OP Team S.A. dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania 266 476,51 2023-03-06-2023-06-22 tryb podstawowy
94 PG.0541.8.2023 2023-03-08 Marzena Struk 10 sztuk witraży przedstawiających herb Nowej Dęby 2 750 2023-03-08-2023-05-08 o dzieło
95 IR.7013.11.1.2023 2023-03-09 INSTAL-TECH Marcin Borawa dostawa nowego słupa wraz z oprawą, demontaż i utylizacja uszkodzonego słupa przy drodze krajowej nr 9 w miejscowości Chmielów 9 298,80 2023-03-09-2023-03-17 zlecenie
96 IR.3025.7.2.2023 2023-03-21 Kowalstwo Artystyczne Kapera wykonanie i montaż bramy dwuskrzydłowej oraz naprawa istniejących furtek w ogrodzeniu remizy OSP Rozalin 3 400 2023-03-21-2023-04-04 zlecenie
97 IR.7013.5.1.2023 2023-03-29 Grupa Magic Garden Sp. z o.o. przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie- etap I 176 128,62 2023-03-29-2023-07-29 tryb podstawowy
98

SK.8141.3.16.2023

OR.2151.47.2023

2023-03-29 Wiktor Kuraś prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Chmielowa 100 zł za 1 sesję treningową 2023-04-03-2023-10-31 zlecenie
99

SK.8141.3.15.2023

OR.2151.46.2023

2023-03-27 Michał Hajduk prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Tarnowskiej Woli, Rozalina, Alfredówki i Budy Stalowskiej 100 zł za 1 sesję treningową 2023-04-03-2023-10-31 zlecenie
100 GPN.6721.4.2022 2023-04-03 Dolnośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Niżańskiej 49 753,50 2023-04-03-2024-10-03 wybór oferty
101 GPN.6721.2.2022 2023-04-03 Dolośląskie Biuro Projektowania Urbanistycznego Sp. z o.o. zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Rozalin 76 752 2023-04-03-2024-10-03 wybór oferty
102 OR.1333.5.2023 2023-03-31 Kugler Marek "MARKUS radix's software" opieka autorska nad systemami z pakietu radix

do kwoty

49 358,06

2023-04-01-2024-03-31 zlecenie
103 OR.131.7.2022 2023-04-04 MADKOM S.A. dostawa i wdrożenie systemu informatycznego w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 81 180 2023-04-04-2023-07-04 tryb podstawowy
104

SK.8141.3.17.2023

OR.2151.48.2023

2023-03-29 Adam Durlak prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Cygan 100 zł za jedną sesję treningową 2023-04-03-2023-10-31 zlecenie
105 SK.8141.4.1.2023 2023-04-03 Stowarzyszenie Przyjaciół "CHMIELOWIANIE" realizacja zadania publicznego pn. "Tworzenie dodatkowych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych" 20 000 2023-04-05-2023-11-30 konkurs
106 GPN.7021.4.2023 2023-03-27 RENOWATOR Kapusta Wojciech wykonanie remontu i malowania altany rekreacyjnej znajdującej się przy budynku OSP w Alfredówce 5 000 2023-03-27-2023-05-31 zlecenie
107 IR.7013.6.2.2023 2023-04-13 Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. utwardzenie działki przy ul. Anieli Krzywoń w Nowej Dębie 377 094, 64 2023-04-13-2023-08-13 tryb podstawowy
108 IR.7013.12.1.2023 2023-04-12 Kowalstwo Artystyczne "KAPERA" wykonanie ogrodzenia terenu za budynkiem CKL w Cyganach 43 000 2023-04-12-2023-08-30 oferta
109 GPN.6721.1.2023 2023-04-05 Jacek Morawski przygotowanie analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki 367/7 w Nowej Dębie oraz projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęby i uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1 500 2023-04-05-2023-04-30 zlecenie
110 IR.7013.5.2.2023 2023-04-11 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. "Przebudowa placu zabaw Koziołek Matołek w Nowej Dębie- etap I" 4 000 2023-04-11-2023-07-29 wybór oferty
111 SK. 7021.6.28.2023 2023-04-03 "Elektron" Paweł Serafin wykonanie instalacji kontroli dostępu do budynku UMiG w ramach zabezpieczenia p.poż. 23 040,58 2023-04-03-2023-06-30 oferta
112 SK.8141.3.14.2023 2023-03-10 "Plandeki Rudnik" s.c.  Monika Szarzyńska, Robert Pyszowski 2 szt. plandek namiotowych 6 765 2023-03-10-2023-05-30 zlecenie
113 SK.8141.4.2.2023 2023-04-04 Nowodębski Klub Abstynenta realizacja zadania publicznego pn. "Udzielanie wsparcia środowiskom abstynenckim z terenu gminy Nowa Dęba" 12 000 2023-04-04-2023-11-30 konkurs
114 IR.7013.6.2.2023 2023-04-13 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy robotach budowlanych dla zadania pn."Utwardzenie działki przy ul. Anieli Krzywoń w Nowej Dębie" 6 150 2023-04-13-2023-08-13 wybór oferty
115 SK.7221.3.2023 2023-03-06 CAMINO Projektowanie i obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych 4 305 2023-03-06-2023-04-21 zlecenie
116 IR.7013.8.2.2023 2023-04-20 Zakład Remontowo-Budowlany Bogdan Serafin termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce 1 489 724 2023-04-27-2023-10-20 wybór oferty
117 IR.7013.8.3.2022 2023-04-20 Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum usługa kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Alfredówce" 19 680 2023-04-20-2023-10-20 wybór oferty
118 SK.7021.2.26.2023 2023-04-14 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński wbudowanie kruszywa w największe ubytki oraz wyprofilowanie równiarką nawierzchni dróg 22 299,90 2023-04-14-2023-04-28 oferta
119 IR.7013.3.3.2023 2023-04-20 PGKiM Sp. z o.o. budowa odcinka sieci wodociągowej i kanazlizacji sanitarnej przy ul. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie- etap II 394 180,68 2023-04-20-2023-08-20 zlecenie in-house
120 RL.032.7.2023 2023-04-05 ROD "Rekreacja" realizacja zadania publicznego pn. "Remont studni głębinowej, wymiana uszkodzonej pompy wody" 2 950 2023-04-30-2023-11-30 konkurs
121 RL.032.9.2023 2023-04-05 ROD "Metalowiec" realizacja zadania publicznego pn."Poprawa komunikacji wewnątrz ogrodu- budowa/wymiana tablic informacyjnych" 3 950 2023-06-01-2023-11-01 konkurs
122 RL.032.10.2023 2023-04-05 ROD "Nad Bystrzykiem" realizacja zadania publicznego pn."Modernizacja sieci wodociągowej" 1 500 2023-08-01-2023-09-30 konkurs
123 RL.032.8.2023 2023-04-05 ROD "Relaks" realizacja zadania publicznego pn. "Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego ogrodu" 7 600 2023-05-01-2023-10-31 konkurs
124 OR.2150.13.2023 2023-04-01 Joanna Szpala prowadzenie księgowości Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 300 zł miesięcznie 2023-04-01-2023-12-31 zlecenie
125 IR.7013.9.1.2023 2023-04-24 El-BUD Łukasz Ślusarz wykończenie trzech pomieszczeń w OSP Rozalin 65 400 2023-04-24-2023-07-28 wybór oferty
126 IR.032.13.2023 2023-04-20 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania publicznego pn. "Wędkuj z nami" 2 000 2023-08-01-2023-09-30 konkurs
127 IR.032.11.2023 2023-04-20 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Tarnobrzegu Koło nr 12 realizacja zadania publicznego pn. "Zawody Rodzinne 2023" 2 000 2023-08-01-2023-10-31 konkurs
128 IR.032.12.2023 2023-04-20 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa realizacja zadania publicznego pn. "Łączy nas taniec" 2 000 2023-09-01-2023-11-30 konkurs
129 IR.032.14.2023 2023-04-20 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Zarząd Rejonowy w Nowej Dębie realizacja zadania publicznego pn. "Dzień Seniora" 2 500 2023-08-21-2023-10-31 konkurs
130 SK.7021.1.1.2023 2023-04-18 PGKiM Sp. z o.o. przebudowa rabat kwiatowych na rondzie zlokalizowanym w ciągu DK9 w Nowej Dębie 24 948 2023-04-18-2023-11-30 zlecenie in-house
131 IR.7011.3.2.2023 2023-04-28 Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika- część I zamówienia 27 675 2023-04-28-2023-11-27 tryb podstawowy
132 IR.7011.6.2.2023 2023-04-28 Wojciech Dryś- Obsługa Inwestycji Drogowych wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy parkingu przy kościele parafialnym w Chmielowie- część IV zamówienia 27 675 2023-04-28-2023-11-27 tryb podstawowy
133 SK.7021.2.30.2023 2023-04-24 KORPOL ROBOTY ZIEMNE  Przemysław Korpuliński wbudowanie kruszywa w największe ubytki na drodze ul. Radosna w Nowej Dębie wraz z wyprofilowaniem równiarką nawierzchni i jej zagęszczeniem 7 901,52 2023-04-24-2023-04-28 zlecenie
134 IR.7011.4.2.2023 2023-04-28 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy ul. Wczasowej i ul. Konopnickiej- część II zamówienia 85 854 2023-05-12-2023-11-27 tryb podstawowy
135 IR.7011.5.2.2023 2023-04-28 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy drogi od ul. Szkolnej do ul. Krasickiego 7 w Nowej Dębie- część III zamówienia 43 025,40 2023-05-12-2023-11-27 tryb podstawowy
136 SK.7021.1.2.2023 2023-04-18 RBS Tomasz Zieliński naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy budynku Krasickiego 3 oraz naprawa urządzeń zabawowych na terenie parku miejskiego 27 023,10 2023-04-18-2023-06-15 oferta
137 IR.032.15.2023 2023-04-20 Towarzystwo Włościańskie "ŁUGI" realizacja zadania publicznego pn. "Rajd po Puszczy Sandomierskiej" 2 000 2023-05-15-2023-09-30 konkurs
138 IR.032.16.2023 2023-04-20 Koło Gospodyń Wiejskich w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pn. "Warsztaty muzyczne- pieśni lasowiackie" 500 2023-06-01-2023-10-31 konkurs
139 SK.8141.3.18.2023 2023-04-17 Progres- Instytut Rozwoju i Edukacji Borkowski Kamil przeprowadzenie 17 warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień z zakresu narkomanii 10 000 2023-04-20-2023-05-31 zlecenie
140 OR.131.6.2.2022 2023-03-30 INTERmedi@ wykonanie Biuletynu Informacji Publicznej wraz z systemem zarządzania treścią oraz usługą administrowania i hostingu 14 500 2023-03-30-2024-03-30 zapytanie ofertowe
141 GPN.6870.14.2023 2023-05-18 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec ustalenie granic działki w Cyganach 1 500 2023-05-15-2023-07-18 zlecenie
142 GPN.6131.14.2023 2023-05-17 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym sołectwa Tarnowska Wola 831,48 2023-05-17-2023-05-25 zlecenie
143 SK.7021.2.46.2023 2023-05-24 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odkrzewienie poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Jadachy 4 300,40 2023-05-24-2023-10-31 zlecenie
144 IR.7011.2.8.2023 2023-05-31 Greencore Bartosz Sekulski opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy remizy OSP w Chmielowie 23 499 2023-05-31-2023-11-30 zapytanie ofertowe
145 IR.07011.9.1.2023 2023-05-31 Biuro Projektowe Dworaczyk- Architektura opracowanie dokumentacji projektowej wraz z koncepcją terenu wokół Zalewu w Nowej Dębie 69 495 2023-05-31-2023-12-01 zapytanie ofertowe
146 OR.2150.14.2023 SK.7021.2.45.2023 2023-05-24 Czesław Urbaniak odkrzewienie poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Cygany 4 474,60 2023-05-24-2023-10-31 zlecenie
147 GPN.6331.7.2023 2023-05-17 Gminna Spółka Wodna w Nowej Dębie zrzeszona w Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja rowu melioracji szczegółowej Nr-4 "Pogrzebień" w km 0+000-1+300 na długości 1 300 mb obiekt Tarnowska Wola" 8 423,39 2023-05-17-2023-11-30 dotacja
148 GPN.6331.8.2023 2023-05-17 Gminna Spółka Wodna w Nowej Dębie zrzeszona w Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Tarnobrzegu dofinansowanie zadania pn. "Konserwacja rowu melioracji szczegółowej Nr-4 w km 0+000-1+020 na długości 1 020 mb obiekt Rozalin" 6 576,61 20223-05-17-2023-11-30 dotacja
149 OR.2431.1.2023 2023-05-24 NZOZ Centrum Poradnia Medycyny Pracy badania profilaktyczne i opieka zdrowotna dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba 6 000 2023-05-24-2025-05-23 zlecenie
150 IR.7011.1.2023 2023-06-02 Biuro Projektowo-Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum opis robót budowlanych na wykonanie robót remontowych w budynku szatniowym LZS Cygany wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego oraz z kosztorysem inwestorskim i przedmiarami robót 1 845 2023-06-02-2023-06-12 wybór wykonawcy
151 IR.7011.1.2023 2023-06-02 Biuro Projektowo Inwestycyjne Budownictwa Józef Baum opracowanie projektu technicznego wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z instalacją odgromową dla budynku OSP w Alfredówce wraz z kosztorysem inwestorskim, przemiarami robót oraz specyfikacją techniczną 5 658 2023-06-02-2023-06-12 wybór wykonawcy
152

Aneks do umowy

OR.2151.51.2023

2023-05-31 adw. dr Mirosław Kopeć stała obsługa prawna na rzecz Gminy i jej jednostek organizacyjnych 6 270 2023-05-01-2024-12-31 zlecenie
153 GPN.6830.1.2023 2023-05-29 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenia działek 158/1, 158/2 położonych w obrębie Alfredówka 3 800 2023-05-29-2023-09-30 zlecenie
154 GPN.6131.17.2023 2023-06-02 ELITELAS Sp. z o.o. wycinka drzewa na działce położonej w obrębie Nowa Dęba 3 000 2023-06-02-2023-06-30 zlecenie
155 IR.7013.14.1.2023 2023-06-12 Zakład Remontowo- Budowlany Bogdan Serafin remont pomieszczeń w Przedszkolu Nr 5 w Nowej Dębie 56 297,16 2023-06-12-2023-08-11 wybór oferty
156 OR.1333.6.2023 2023-05-02 MWC Spółka z o.o.

obsługa transmisji on-line obrad i archiwizacja nagrań na serwerach oraz przeniesienie nagrań archiwalnych sesji z lat 2018-2023

obsługa transmisji on-line obrad-

2 140,20 zł

przeniesienie nagrań archiwalnych  273,68 zł

2023-05-01-2023-12-31 zlecenie
157 IR.7013.15.1.2023 2023-06-15 PGKiM Sp. z o.o. wymiana nawiertek na wodociągu DN90 w m. Alfredówka 16 740,28 2023-06-15-2023-06-29 wybór oferty
158 GPN.6830.2.2023 2023-06-13 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski wykonanie rozgraniczenia działek ewidencyjnych położonych w obrębie Cygany 2 600 2023-06-13-2023-10-13 zlecenie
159 IR.7013.16.1.2023 2023-06-22 EL-BUD Łukasz Ślusarz remont pomieszczeń w remizie OSP Poręby Dębskie 63 000 2023-06-22-2023-07-31 wybór oferty
160 SK.81.41.4.3.2023 2023-06-20 Caritas Diecezji Sandomierskiej- Oddział Parafialny Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych" 19 340 2023-07-09-2023-07-21 konkurs
161 SK.8141.4.8.2023 2023-06-21 Stowarzyszenie Przyjaciół Chmielowa "CHMIELOWIANIE" realizacja zadania publicznego pn. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności  fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 6 000 2023-06-21-2023-07-31 konkurs
162 SK.8141.4.7.2023 2023-06-21 Miejski Klub Sportowy "STAL" realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych" 5 000 2023-08-15-2023-10-30 konkurs
163 SK.8141.4.5.2023 2023-06-21 Miejski Klub Sportowy "STAL" realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych" 9 600 2023-06-30-2023-07-09 konkurs
164 SK.8141.4.6.2023 2023-06-20 Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarnowskiej Woli realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie w ramach wypoczynku kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilaktycznym dla dzieci i młodzieży , w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych" 10 000 2023-06-01-2023-07-06 konkurs
165

OR.2150.15.2023

SK.7021.2.47.2023

2023-05-31 Jan Kotulski odkrzewienie poboczy i rowów przy drogach gminnych na terenie sołectwa Chmielów 6 349,20 2023-05-31-2023-10-31 zlecenie
166 GPN.6131.16.2023 2023-06-14 EKOTON-Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z wycinki drzew w lesie gminnym sołectwa Jadachy 110,70 2023-06-14-2023-06-30 zlecenie
167 SK.8141.4.9.2023 2023-06-20 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Tarnobrzeg realizacja zadania publicznego pn. "Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodziezy poprzez rozwijanie zainteresowań i talentów, poprawę sprawności fizycznej, rozwój umiejętności interpersonalnych, kształtowanie właściwych postaw społecznych"- HARCÓWKA 2023 4 000 2023-06-20-2023-11-30 konkurs
168 SK.7021.2.34.2023 2023-06-19 PGKiM Sp. z o.o. naprawa dróg 177 735 2023-06-19-2023-07-14 zlecenie in-house
169 SK.8141.4.4.2023 2023-06-20 Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Podkarpacka, Hufiec Jarosław realizacja zadania publicznego pn. "Organizowanie w ramach wypoczynku, kolonii, półkolonii i wyjazdów z programem o charakterze profilkatycznym dla dzieci i młodzieży, w tym dla osób szczególnie narażonych na działanie czynników ryzyka oraz niepełnosprawnych" 4 620 2023-07-18-2023-07-29 konkurs
170 GPN.7021.25.2023 2023-06-30 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec podział działek położonych w obrębie Chmielów 2 500 2023-06-30-2023-09-30 zlecenie
171 GPN.7021.23.2023 2023-07-03 Zakład Budowlano- Remontowy Łęgowski, Drozdowska Sp.j. wykonanie remontu pomieszczenia socjalnego znajdującego się na piętrze budynku Domu Ludowego w Rozalinie 4 266,63 2023-07-03-2023-07-31 oferta
172 SK.7021.6.54.2023 2023-06-30 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał wykonanie dokumentacji budowlano- wykonawczej zadania pn. "Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba" 7 380 2023-06-30-2023-07-07 zlecenie
173 SK.7021.7.3.2023 2023-06-05 P.P.H.U. MAXDROGI wykonanie pomiarów odległości widoczności na 16 przejazdach kolejowo-drogowych oraz 2 przejściach dla pieszych na terenie Gminy Nowa Dęba 2 693,70 2023-06-05-2023-10-16 zlecenie
174 SK.7021.6.47b.2023 2023-05-16 Zenon Ślęzak wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie 1 500 2023-05-16-2023-12-31 zlecenie
175 SK.7021.6.47a.2023 2023-05-16 Zenon Ślęzak wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia przez Gminę Nowa Dęba 500 2023-05-16-2023-12-31 zlecenie
176 SK.7021.6.48b.2023 2023-05-16 Projektowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla komunalnych lokali użytkowych przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Nowa Dęba 500 2023-05-16-2023-12-31 zlecenie
177 SK.7021.6.48a.2023 2023-05-16 Projektowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Marcin Andrusiewicz wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla komunalnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wynajęcia przez Gminę Nowa Dęba 490 2023-05-16-2023-12-31 zlecenie
178 SK.7021.6.53.2023 2023-05-31 P.P.H.U ELTEX T.R. wymiana drzwi wejściowych głównych w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 9 499,29 2023-05-31-2023-07-07 oferta
179 SK.7021.6.29.2023 2023-04-03 "Ekspert" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał wykonanie inwentaryzacji budynku wielorodzinnego przy ul. Krasickiego 4 w Nowej Dębie w celu ustalenia udziałów nieruchomości dla poszczególnych lokali mieszkalnych i użytkowych 10 000 2023-04-03-2023-05-31 zlecenie
180

SK.7021.6.35.2023

OR.2150.12.2023

2023-04-14 Adam Lewandowski wykonywanie czynności dozorcy nieruchomości 25 zł za jedną godzinę pracy 2023-04-14-do czasu prawomocnego zakończenia sprawy zlecenie
181 SK.7021.6.26.2023 2023-03-20 P.P.H.U. "KOMINEX" Janusz Ziętek wykonanie remontu dwóch toalet miejskich na terenie parku miejskiego oraz przy SOK w Nowej Dębie 11 316 2023-03-20-2023-04-28 zlecenie
182 IR.7013.15.1.2023 2023-07-03 Tynk-House Jan Witoń wykonanie robót remontowych wraz z wykonaniem drenażu odwadniającego budynku Klubu Sportowego w Cyganach 16 928,12 2023-07-03-2023-08-31 oferta
183 IR.7013.12.4.2023 2023-07-03 INSTAL-TECH Marcin Borawa zaprojektowanie i wybudowanie oświetlenia ulicznego przy ul. Kanałowej w Nowej Dębie 23 357,70 2023-07-03-2023-12-20 wybór oferty
184 IR.7013.4.2.2023 2023-07-13 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz nadzor inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn. "Remont dróg w mieści i gminie Nowa Dęba w 2023 roku" 23 800 2023-07-13-2023-10-13 wybór oferty
185 IR.7013.4.3.2023 2023-07-13 Korpol- Roboty Ziemne Przemysław Korpuliński remont dróg w mieście i gminie Nowa Dęba w 2023 roku 634 447,53 2023-07-13-2023-10-13 tryb podstawowy
186 IR.3025.5.2.2023 2023-07-14 Kowalstwo Artystyczne Kapera wykonanie ogrodzenia działki wokół Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli 15 000 2023-07-14-2023-08-31 zlecenie
187 IR.7013.36.2.2023 2023-07-27 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Cygany 8 118 2023-07-27-2023-09-26 zapytanie ofertowe
188 IR.272.22.2023 2023-07-28 PRIMTECH Szymon Kita wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Tarnowskiej Woli 95 940 2023-07-28-2023-12-20 zapytanie ofertowe
189 SK.6140.17.2023 2023-08-21 RBS Tomasz Zieliński montaż pokrycia dachowego Przytulisko 6 500 2023-08-21-2023-09-30 zlecenie
190 IR.7011.13.1.2023 2023-08-14 Antares Piotr Pierzchalski opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym, budowa placu zabaw" 3 500 2023-08-14-2023-09-28 zapytanie ofertowe
191 IR.271.16.2023 2023-08-21 Ekolog Sp. z o.o. uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) dla inwestycji pn. "Budowa łącznika pomiędzy obwodnicą Nowej Dęby a Strefą Przemysłową TSSE Europark Wisłosan Nowa Dęba" 94 464 2023-08-21-2024-08-20 zapytanie ofertowe
192 SK.8141.3.19.2023 2023-07-03 RBS Tomasz Zieliński sprzedaż, dostawa i montaż zadaszenia piaskownicy na terenie placu zabaw Przedszkola Nr 5 w Nowej Dębie 15 375 2023-07-03-2023-08-15 oferta
193 SK.8141.3.20.2023 OR.2151.54.2023 2023-08-29 Michał Hajduk prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży 50 zł za jedną sesję treningową 2023-09-01-2023-12-15 zlecenie
194 IR.272.22.2023 2023-08-31 Meble Na Wymiar Marcin Turbak dostawa mebli i akcesoriów 13 731,77 2023-08-31-2023-09-20 zlecenie
195 IR.272.23.2023 2023-09-06 AUTO MOTIVE Sp. z o.o. zakup i dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie 255 000 2023-09-06-2023-12-20 tryb podstawowy
196

GPN.6723.1.2023

OR.2150.2.2023

2023-01-04 Anna Raińczuk praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 500 zł za każde posiedzenie komisji 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
197 IR.7011.16.1.2023 2023-09-11 Projektowanie i Nadzór w Budownictwie mgr inż. Janusz Stasiów wykonanie projektu technicznego pn. "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie osiedla Dęba" 18 450 2023-09-11-2023-12-29 oferta
198 IR.7011.15.1.2023 2023-09-07 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu technicznego pn. "Budowa drogi wewnętrznej w Rozalinie" 19 800 2023-09-07-2024-06-28 oferta
199 RL.041.8.2023 2023-09-18 Hubert Czub HCP Consulting opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie pn."Poprawa dostępności dla osób niepełnosprawnych w budynkach użyteczności publicznej Gminy Nowa Dęba" 19 600 2023-09-18-2023-09-20 zlecenie
200 SK.7021.1.6.2023 2023-09-11 RBS Tomasz Zieliński demontaż urządzeń zabawowych z likwidowanego placu zabaw oraz ich montaż we wskazanych miejscach 7 380 2023-09-11-2023-09-30 zlecenie
201 IR.7011.18.1.2023 2023-09-25 Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski wykonanie projektu technicznego w zakresie budowy parkingu wraz z drogą dojazdową przy kościele parafialnym w Chmielowie 39 483 2023-09-25-2023-12-29 oferta
202 IR.7011.17.1.2023 2023-09-25 Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski wykonanie projektu technicznego w zakresie przebudowy drogi w Tarnowskiej Woli "ulica Szkolna" wraz z odwodnieniem i budową chodnika 29 999,70 2023-09-25-2023-12-29 oferta
203 OR.131.8.2023 2023-09-05 HLG Sp. z o.o. modernizacja wewnętrznej sieci komputerowej w budynku UMiG Nowa Dęba 33 210 2023-09-05-2023-09-20 zapytanie ofertowe
204 OR.2635.5.2023 2023-08-16 MARCOM Usługi Informatyczne Łukasz Marczak usługi informatyczne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 137 zł za jedną godzinę pracy 2023-08-16-2023-12-31 zlecenie
205 OR.2150.17.2023 2023-09-19 Jerzy Nowak usługi informatyczne w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 120 zł za jedną godzinę pracy 2023-09-19-2023-10-30 zlecenie
206 IR.041.9.2023 2023-09-25 Hubert Czub HCP Consuling opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie pn. "Przeciwdziałanie zagrożeniom poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Chmielowie" 19 600 2023-09-25-2023-09-29 oferta
207 SK.7021.2.2.2023 2023-09-12 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz nadzór inwestorski przy realizacji zadania pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cygany" 2 000 2023-09-12-2023-10-20 zlecenie
208 IR.7013.18.2.2023 2023-10-12 ENERGO- INSTAL Dawid Konefał budowa oświetlenia ulicznego w zakresie ul. Broniewskiego w Nowej Dębie w trybie zaprojektuj i wybuduj- część II 38 823 2023-10-19-2023-12-22 oferta
209 IR.7013.19.2.2023 2023-10-12 ENERGO-INSTAL Dawid Konefał budowa oświetlenia ulicznego w zakresie ul. Siarkowej w Chmielowie etap II- część III 77 631 2023-10-12-2023-12-22 oferta
210 SK.7021.2.2.2023 2023-09-12 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński wykonanie prac związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cygany 106 923,90 2023-09-12-2023-10-20 zapytanie ofertowe
211 GPN.6131.20.2023 2023-10-11 Łukasz Pasek wycinka i zrywka drzew w lesie gminnym sołectwa Rozalin 130 zł za 1 m3 pozyskanego dewna 2023-10-11-2023-10-31 zlecenie
212 GPN.6730.2.2023 2023-10-05 "EKSPERT" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał wykonanie dokumentacji koniecznej do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 3 690 2023-10-05-2023-10-17 zlecenie
213 GPN.68360.4.2023 2023-10-05 Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek położonych w obrębie Alfredówka 2 900 2023-10-05-2023-12-29 zlecenie
214 IR.7011.21.1.2023 2023-10-19 designLab mgr inż. Barbara Sekulska-Dul opracowanie dokumentacji projektowej Rewitalizacji obszaru wiejskiego w Alfredówce 8 000 2023-10-19-2023-12-29 oferta
215 IR.7011.20.1.2023 2023-10-19 designLab mgr inż. Barbara Sekulska-Dul opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji i remontu budynku użyteczności publicznej w Alfredówce 25 000 2023-10-19-2023-12-29 oferta
216 SK.8141.3.21.2023 2023-10-03 Nowe Horyzonty Anna Gorczowska szkolenie dla członków KRPA 1 500 2023-10-10 zlecenie
217 SK.6232.24.22.2023 2023-09-27 Delta Tomasz Wejman wykonanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest

do kwoty

66 303,72

2023-09-27-2023-10-15 zapytanie ofertowe
218 OR.2150.3.2023 2023-01-01 Joanna Szpala prowadzenie księgowości PKZP UMiG Nowa Dęba 160 zł miesięcznie 2023-01-01-2023-03-31 zlecenie
219 SK.7021.2.70.2023 2023-10-10 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński dostawa tłucznia kamiennego i rozplantowanie go na drogach gminnych 79 113,60 2023-10-10-2023-11-30 zapytanie ofertowe
220 SK.7021.4.25.2023 2023-10-20 PGKiM Sp. z o.o. usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej przy ul. Sadowej w Chmielowie 25 000 2023-10-20-2023-11-17 zlecenie in-house
221 IR.7011.18.1.2023 2023-10-19 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Dębowej w Nowej Dębie 4 551 2023-10-19-2023-12-29 oferta
222 IR.7011.22.1.2023 2023-10-23 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie projektu wykonawczego oświetlenia ulicznego przy ul. Różanej w Chmielowie 5 535 2023-10-23-2023-12-29 oferta
223 GPN.6830.6.2023 2023-10-25 Usługi Geodezyjno- Kartograficzne Aleksander Czachorowski wykonanie rozgraniczenia działek położonych w obrębie Rozalin 2 500 2023-10-25-2023-12-29 zlecenie
224 IR.7011.24.1.2023 2023-11-06 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie projektu technicznego w zakresie "Budowa parkingu w Cyganach" 25 000 2023-11-06-2023-12-29 oferta
225 IR.7011.23.1.2023 2023-11-06 Camino Projektowanie i Obsługa Inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz wykonanie projektu technicznego dla zadania pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1125 R ul. Kolejowa" wraz z uzyskaniem decyzji ZRID 157 000 2023-11-06-2024-08-31 zamówienie
226 SK.7021.2.68.2023 2023-10-23 EKOTON Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wykonanie prac związanych z rozbiórką górki na placu mjr Jana Gryczmana 26 654,10 2023-10-23-2023-11-04 oferta
227 SK.7021.2.76.2023 2023-10-24 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński korytowanie, profilowanie, wykonanie podbudowy z kruszywa oraz wykonanie nawierzchni w obrębie Dęba 20 479,50 2023-10-24-2023-11-17 oferta
228 GPN.6131.19.2023 2023-10-31 ELITELAS Sp. z o.o. pozyskanie drewna w ramach wycinki suchych drzew w lesie gminnym w obrębie Nowa Dęba 270 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2023-10-31-2023-11-30 zapytanie ofertowe
229

OR.2151.72.2023

GPN.7021.35.2023

2023-11-02 Andrzej Urbaniak koszenie działek położonych w obrębie Cygany 1 500 2023-11-02-2023-11-30 zlecenie
230 SK.7021.6.82.2023 2023-11-07 "ELEKTRON" Paweł Serafin wykonanie instalacji kontroli dostępu do budynku UMiG w ramach zabezpieczenia p.poż 9 988,85 2023-11-07-2023-12-22 oferta
231 IR.7013.17.2.2023 2023-11-10 Instal-Tech Marcin Borawa budowa oświetlenia ulicznego w zakresie: ul. Kamyczkowa w Cyganach- etap II 19 680 2023-11-10-2023-12-22 tryb podstawowy
232 IR.7011.25.1.2023 2023-11-16 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz wykonanie koncepcji drogi do jednostki wojskowej wraz z włączeniem do drogi krajowej nr 9 18 500 2023-11-16-2023-12-29 oferta
233 IR.7013.21.1.2023 2023-11-20 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wykonanie zadania pn. "Odwodnienie w zakresie ul. Szpitalnej" 7 975,32 2023-11-20-2023-12-21 oferta
234 IR.7011.26.1.2023 2023-11-20 Ekspert s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał opracowanie dokumantacji projektowej w zakresie przebudowy pomieszczeń sali gimnastycznej przy SP w Tarnowskiej Woli 2 500 2023-11-20-2023-12-29 oferta
235 IR.7013.22.1.2023 2023-11-21 PGKiM Sp. z o.o. przebudowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 872/7, 886/3, 892,893, 871 w Nowej Dębie 318 926,26 2023-11-21-2023-12-28 zlecenie in-house
236 SO.5543.4.1.2023 2023-11-21 P.W. BIBMOT BIK Sp.j. zakup i dostawa nowego lekkiego samochodu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadachach 219 950 2023-11-21-2023-12-27 tryb podstawowy
237 IR.7013.24.1.2023 2023-11-13 Tynk-House Jan Witoń remont schodów do CKL w Cyganach 15 000 2023-11-13-2023-12-15 oferta
238 nr 40/10/T/2023 2023-11-13 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie słupów wraz z oprawami LED 11 168,40 2023-11-13-2023-12-15 oferta
239 SK.7021.2.69.2023 2023-11-16 Usługi Budowlane Stanisław Zięba wykonanie prac związanych z wykorytowaniem, nawiezieniem kruszywa i uwalcowaniem drogi- ul. Spacerowa w Nowej Dębie 30 000 2023-11-16-2023-12-15 oferta
240 SK.7021.2.85.2023 2023-11-15 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze remont przepustu przy drodze w kierunku Kasjerówki na terenie sołectwa Jadachy 941,10 2023-11-15-2023-11-24 oferta
241 SK.7021.2.84.2023 2023-11-15 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze wykonanie prac związanych z wykoszeniem poboczy przy drogach gminnych na terenie sołectwa Jadachy 487,67 2023-11-15-2023-11-24 oferta
242 SK.7021.2.87.2023 2023-11-21 F.H.U. Jacek Kosior Tartak- Transport- Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze wykonanie prac związanych ze ścięciem 4 100m2 poboczy przy drodze Hermanówka w miejscowości Jadachy 13 716,96 2023-11-21-2023-12-15 oferta
243 SK.7021.2.81.2023 2023-11-15 Firma Usługowo- Handlowa "DŹWIGMAR" Daniel Pióro remont drogi między sołectwem Jadachy i sołectwem Cygany 9 953,90 2023-11-15-2023-12-15 oferta
244 SK.7021.1.12.2023 2023-11-16 "Ej Mańka" Fabryka Dekoracji Jan Mańka najem dekoracji bożonarodzeniowych 26 860 2023-11-30-2024-02-05 oferta
245 IR.7011.14.2.2023 2023-11-30 Firma Drogowa TWZ Tadeusz Żak, Zbigniew Kotulski remont drogi gminnej na działce 411 w miejscowości Cygany 92 435,98 2023-11-30-2023-12-28 zapytanie ofertowe
246 IR.7011.14.3.2023 2023-11-30 Inżynieria Drogowa Beata Barszcz nadzór inwestorski na zadanie pn."Remont drogi gminnej na działce 411 w miejscowości Cygany" 3 500 2023-11-30-2023-12-28 zapytanie ofertowe
247 Aneks OR.2151.73.2023 2023-11-23 Kancelaria Adwokacka adw. dr Mirosław Kopeć obsługa prawna na rzecz Gminy oraz jej jednostek organizacyjnych 6 770,01 2023-11-23-2024-12-31 zlecenie
248 SK.6131.1.2023 2023-12-05 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wykonanie prac związanych z wycinką drzew na terenie Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie 39 112,20 2023-12-05-2023-12-28 zapytanie ofertowe
249 IR.7013.26.1.2023 2023-12-04 INSTAL-TECH Marcin Borawa wykonanie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Nowa Dęba 12 669 2023-12-04-2023-12-22 oferta
250 OR.2635.13.2023 2023-11-21 Madkom S.A. modernizacja systemu SIDAS EZD 11 070 2023-11-21-2023-12-05 zlecenie
251 RL.032.20.2023 2023-12-11 Rodzinny Ogród Działkowy "Nad Bystrzykiem" modernizacja sieci wodociągowej 1 500 2023-12-11-2023-12-27 konkurs
252 SK.7021.2.86.2023 2023-11-21 DROPOL Kazimierz Bałata wykonanie prac związanych z wykoszeniem, przekopaniem rowów i   wyczyszczenie studni chłonnych w miejscowości Cygany oraz wyczyszczenie przepustu w ciągu ul. ks. Mieczysława Wolanina w Nowej Dębie 49 033,95 2023-11-21-2023-12-18 oferta
253 IR.7013.1.6.2023 2023-12-11 Zenon Ślęzak wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo- sportowym przy boisku sportowym w Jadachach 1 300 2023-12-11-2023-12-29 zlecenie
254 SK.7021.2.80.2023 2023-11-30 Firma Usługowa JAT Tomasz Koper wykonanie prac związanych z przebudową ul. Wądół w Chmielowie 47 074,56 2023-11-30-2023-12-27 oferta
255 SK.7021.2.78.2023 2023-11-30 Firma Usługowa JAT Tomasz Koper wykonanie prac związanych ze ścięciem 3870 m2 poboczy przy drogach o nawierzchni bitumicznej w Chmielowie 12 974,47 2023-11-30-2023-12-15 oferta
256

OR.2151.74.2023

GPN.7021.38.2023

2023-12-14 Lesław Tomczyk wykonanie 12 ławek, 6 stołów oraz balustrady do altany przy budynku Domu Ludowego w Tarnowskiej Woli 3 800 2023-12-14-2023-12-21 dzieło
257 IR.7013.27.1.2023 2023-12-04 Zakład Remontowo-Budowlany Józef Bajek wykonanie obróbek blacharskich przy 2-ch wyłazach dachowych oraz 2 szt. nasad kominowych na dachu budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Nowej Dębie 4 497,30 2023-12-04-2023-12-15 zlecenie
258 IR. 7013.25.1.2023 2023-11-20 "Geokop" Marcin Jaskot Roboty Ziemne przebudowa i rozbudowa ulicy mała uliczka w Cyganach wraz z odwodnieniem i budową miejsc postojowych i chodnika- etap I 118 000 2023-11-20-2023-12-15 zapytanie ofertowe
259 IR.7013.25.2.2023 2023-11-27 "Camino" Projektowanie i Obsługa inżynierska Budownictwa Drogowego Krzysztof Filewicz sprawowanie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji inwestycji "Przebudowa i rozbudowa ulicy mała uliczka w Cyganach wraz z odwodnieniem i budową miejsc postojowych i chodnika- etap I" 3 075 2023-11-27-2023-12-15 zlecenie
260 SK.7021.2.98.2023 2023-12-15 KORPOL ROBOTY ZIEMNE Przemysław Korpuliński dostawa ok. 70 t tłucznia kamiennego oraz rozplantowanie go na drogach na terenie osiedla Poręby Dębskie 7 000 2023-12-15-2023-12-28 oferta
261 GPN.7021.39.2023 2023-12-07 KAZET Sp. z o.o. zakup stołu i ławek na potrzeby sołectwa Cygany 7 693,65 2023-12-07-2023-12-27 zlecenie
262 IR.7013.5.6.2023 2023-11-09 RBS Tomasz Zieliński wykonanie zadania pn. "Przebudowa placu zabaw "Koziołek Matołek" w Nowej Dębie- płyty HPL" 12 000 2023-11-09-2023-11-29 oferta
263 IR.9.2023 2023-12-29 RIVERA- Firma Gastronomiczna Daniel Skrzypek prowadzenie wyżywienia uczniów zgodnie z przedmiotem zamówienia 507 870 2023-12-29-2024-12-12 tryb podstawowy
264 FN.2530.1.2023 2023-12-29 TUW w Warszawie usługi ubezpieczeniowe 420 000 2023-12-29-2025-12-31 tryb podstawowy
265 FN.2530.2.2023 2023-12-29 TUW w Warszawie NW OSP 10 800 2023-12-29-2025-12-31 tryb podstawowy
266 FN.2530.3.2023 2023-12-29 TUW w Warszawie ubezpieczenia komunikacyjne 111 000 2023-12-29-2025-12-31 tryb podstawowy
267 GPN.7021.24.2023 2023-07-18 Reptor Sylwia Paź traktorek kosiarka 23 400 2023-07-18-2023-07-31 zlecenie
268 GPN.7021.6.2023 2023-04-25 Reptor Sylwia Paź traktorek kosiarka 19 990 2023-04-25-2023-05-10 zlecenie
269 GPN.6624.24.2023 2023-09-27 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne Mirosława Olbrycht- Grębowiec wykonanie opracowania geodezyjnego polegającego na sporządzeniu operatów numeracji porządkowej w miejscowości Alfredówka 1 600 2023-09-27-2023-10-31 zlecenie
270 GPN.6870.24.2023 2023-10-06 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Chmielów 2 000 2023-10-06-2023-12-15 zlecenie
271 GPN.6870.25.2023 2023-10-06 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie mapy do celów prawnych dla działki położonej w obrębie Poręby Dębskie 700 2023-10-06-2023-11-15 zlecenie
272 GPN.6870.28.2023 2023-10-10 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Tarnowska Wola 3 000 2023-10-10-2023-12-22 zlecenie
273 GPN.6870.15.2023 2023-05-25 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Poręby Dębskie, wznowienie znaków granicznych dla działki położonej w Cyganach 2 000 2023-05-25-2023-07-31 zlecenie
274 GPN.6870.5.2023 2023-02-07 Pomiary Geodezyjne Władysław Jaremko podział nieruchomości położonej w obrębie Poręby Dębskie, wznowienie znaków granicznych działek położonych w Cyganach 2 300 2023-02-07-2023-03-31 zlecenie