Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr umów 2023

Lp       Nr umowy  

Data

zawarcia  umowy 

Strony umowy Przedmiot umowy Wartość umowy

Okres

obowiązywania

umowy

Tryb

zawarcia

umowy

1 SK.7021.2.111.2022 2022-12-30 Firma Handlowo-Usługowa Łukasz Kosior odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości Chmielów 260 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
2 GPN.6812.1.2023 2023-01-03 TPL- System Leokadia Tworek wykonywanie operatów szacunkowych w 2023 roku 33 445 2023-01-03-2023-12-31 zapytanie ofertowe
3 SK.6140.8.2022 OR.2150.15.2022 2022-12-29 Julia Arkuszyńska organizacja i zarządzanie Przytuliskiem dla bezdomnych zwierząt 24 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
4 SK.7021.2.114.2022 2022-12-30 Jan Kotulski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Chmielów 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
5 SK.7021.2.115.2022 OR.2150.19.2022 2022-12-30 Czesław Urbaniak odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Cygany 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
6 SK.6232.1.2023 2023-01-03 FCC Podkarpacie Sp.z o.o. przyjmowanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nowa Dęba ceny jednostkowe 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
7 GPN.6830.3.2022 2023-01-04 Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Aleksander Czachorowski rozgraniczenie działek ewidencyjnych położonych w obrębie Cygany 2 600 2023-01-04-2023-05-31 zlecenie
8

SK.7021.2.117.2022

OR.2151.42.2022

2022-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Rozalin 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
9

SK.7021.2.116.2022

OR.2151.41.2022

2022-12-30 Sławomir Rutkowski odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Tarnowska Wola 88 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
10 SK.7021.2.113.2022 2022-12-30 Zakład Usług Leśnych Jan Burek odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Alfredówka 120 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
11 OR.2600.10.2022 2023-01-02 Biuro Plus Lucyna i Adam Koptyra sp.j. dostawa materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2023 roku 60 530 2023-01-02-2023-12-31 zapytanie ofertowe
12 SK.7021.6.81.2022 2022-12-29 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy i użytkowy zasób gminy 357 726,50 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
13 SK.7021.2.110.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie dróg, placów i ciągów pieszych na terenie gminy Nowa Dęba oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 127 752 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
14 SK.7021.2.106.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta w 2023 roku ceny jednostkowe 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
15 SK.7021.3.2.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. oczyszczanie ulic, placów i ciągów pieszych na terenie gminy Nowa Dęba oraz TSSE EURO-PARK WISŁOSAN- Podstrefa Nowa Dęba 406 798,20 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
16 SK.7021.2.112.2022 2022-12-30 F.H.U. Jacek Kosior Tartak-Transport-Węgiel, Mat. Budowlane- Usł. Rolnicze odśnieżanie dróg gminnych na terenie sołectwa Jadachy 120 zł za jedną godzinę pracy 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
17 SK.6232.95.2022 2022-12-29 PGKiM Sp. z o.o. odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Nowa Dęba 162 924,48 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
18 SK.7045.1.2023 2023-01-09 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Nowej Dębie 107 340 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
19 SK.7021.1.10.2022 2023-01-09 PGKiM Sp. z o.o. bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej na terenie miasta Nowa Dęba 451 992,96 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie in-house
20 OR.2600.9.2022 2023-01-02 DMD Tonery Sp. z o.o. dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek 38 130 2023-01-02-2023-12-31 zapytanie ofertowe
21 OR.2600.2.2023 2023-01-02 Restauracja "Dębianka" Lubica i Krzysztof Tęcza s.c. usługa gastronomiczna 19 345,80 2023-01-05 zlecenie
22 SK.6232.77.2022 2023-01-19 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych z terenu gminy Nowa Dęba 620 657,86 2022-01-19-2024-01-18 przetarg nieograniczony
23

SK.7021.9.6.2022

OR.2151.37.2022

2023-01-10 Michał Hajduk utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Rozalinie 370,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
24

SK.7021.9.8.2022

OR.2150.17.2022

2023-01-10 Zofia Biało utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 256,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
25 SK.7021.9.9.2022 OR.2151.38.2022 2023-01-10 Sławomir Rutkowski utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Tarnowskiej Woli 513 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
26

SK.70.21.9.11.2022

OR.2150.18.2022

2023-01-10 Kamil Kopeć utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w osiedlu Poręby Dębskie 199,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
27 SK.7021.9.12.2022 2023-01-10 "Hendex" Liliana Tabor-Witoń utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Cyganach 199,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
28 SK.7021.9.13.2022 OR.2151.39.2022 2023-01-10 Damian Wołosz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Alfredówce 484,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
29 SK.7021.9.14.2022 OR.2151.40.2022 2023-01-10 Mateusz Kobylarz utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Budzie Stalowskiej 114 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
30 SK.7021.9.15.2022 OR.2150.19.2022 2023-01-10 Grzegorz Jaskot utrzymanie porządku i czystości na terenie przystanków autobusowych w Chmielowie 484,50 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie
31 SK.7021.6.83.2022/2023 2023-01-10 PGKiM Sp. z o.o. zarządzanie budynkiem dawnej Szkoły Podstawowej w Rozalinie oraz budynkiem kotłowni i przynależnymi budynkami gospodarczymi 3 193,32 zł miesięcznie 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie in-house
32 SK.7021.6.82.2022/2023 2023-01-20 PGKiM Sp. z o.o. bieżące administrowanie budynkiem przystanku dworcowego oraz utrzymywanie porządki i czystości na terenie parku miejskiego oraz w budynku przy ulicy Jana Pawła II 4 w Nowej Dębie 159 708,12 2023-01-10-2023-12-31 zlecenie in-house
33 nr 044/K/2023 2023-01-02 Lift Rzeszów Sp. z o.o. konserwacja urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku przy ul. Kościuszki 110 282,90 zł miesięcznie 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
34 OR.250.1.2022 2022-12-30 PGKiM Sp. z o.o. utrzymanie czystości i porządku w budynku przy ul. Rzeszowskiej 3 1 400 zł miesięcznie 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
35 OR.2630.2.2022 2022-12-30 Poczta Polska S.A. usługi pocztowe 129 015,60 2023-01-01-2023-12-31 zapytanie ofertowe
36 OR.2600.1.2023 2023-01-16 F.H. SOFT Marta Mazur dostawa środków czystości do UMiG Nowa Dęba w 2023 roku 23 578,93 2023-01-16-2023-12-31 zapytanie ofertowe
37 OR.1333.9.2022 2023-01-09 Konrad Waldemar Novum Service instalacja i stała obsługa oprogramowania RADIX

140,22 zł za jedną godzinę pracy

47,29 zł za jeden dojazd

2023-01-09-2023-12-31 zapytanie ofertowe
38 Nr 1/2023 2023-01-31 Rivera- Firma Gastronomiczna Daniel Skrzypek zorganizowanie i prowadzenie wyżywienia uczniów 8,58 zł za 1 posiłek

2023-02-01-2023-06-23

2023-09-04-2023-12-22

tryb podstawowy
39 OR.131.2.2022 2023-01-30 PlikCenter Michał Galac zakup i dostawa sprzetu informatycznego i oprogramowania do UMiG Nowa Dęba w ramch realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 26 568 2023-01-30-2023-02-15 tryb podstawowy
40 OR.131.3.2022 2023-01-30 PlikCenter Michał Galac zakup i dostawa sprzetu informatycznego i oprogramowania do UMiG Nowa Dęba w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 54 120 2023-01-30-2023-05-01 tryb podstawowy
41 OR.131.4.2022 2023-01-30 PlikCenter Michał Galac zakup i dostawa sprzetu informatycznego do UMiG Nowa Dęba w ramach realizacji projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 22 878 2023-01-30-2023-05-01 tryb podstawowy
42

GPN.6723.3.2023

OR.2150.1.2023

2023-01-04 Adam Kardyś praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej 400 zł za każde posiedzenie komisji 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
43

GPN.6723.2.2023

OR.2151.1.1.2023

2023-01-04 Adam Pożarycki praca w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 450 zł za każde posiedzenie komisji 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
44 OR.1333.1.2023 2023-01-02 MWC Sp. z o.o. wsparcie techniczne dla systemu eSesja 4 403,40 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
45 IR.7013.16.2.2022 2023-02-02 Firma Budowlana Piotr Rak budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo-sportowym przy boisku sportowym w Jadachach- etap II 1 200 000 2023-02-02-2023-11-02 tryb podstawowy
46 SK.6140.1.2023 2023-01-09 Gabinet Weterynaryjny Eskulap odławianie, transport i umieszczanie bezdomnych psów w schronisku z terenu miasta i gminy Nowa Dęba w 2023 roku 2 500 zł za roczne utrzymanie 1 miejsca w schronisku 2023-01-09-2023-12-31 zlecenie
47 SK.6140.9.2022 2022-12-29 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Olga Chełstowska świadczenie usług weterynaryjnych dla zwierząt z terenu gminy w 2023 roku ceny jednostkowe 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
48 IR.7013.2.1.2023 2023-01-18 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz opracowanie dokumentacji projektowej dla remontu drogi gminnej ul. Strażacka, obręb Poręby Dębskie 15 000 2023-01-18-2023-02-16 zlecenie
49 GPN.6730.2.2022 2023-01-18 Przestrzeń Podkarpacia Sp. z o.o. Damian Draguła wykonywanie projektów decyzji 199 zł za sporządzenie  jednego projektu decyzji 2023-01-18-2023-12-31 zapytanie ofertowe
50 IR.7013.1.1.2023 2023-02-07 Pan inżynier sp. z o.o. nadzór inwestorski na zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo-sportowym przy boisku sportowym w Jadachach- etap II 13 000 2023-02-07-2023-11-07 oferta
51 IR.032.1.2023 2023-01-10 Stowarzyszenie Klub Sportowy Cygany realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Cygany w 2023 roku" 35 000 2023-01-10-2023-12-31 konkurs
52

GPN.6131.2.2023

OR.2151.3.2023

2023-02-02 Grzegorz Szypuła wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Chmielów 517 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
53

GPN.6131.7.2023

OR.2150.2.2023

2023-02-02 Władysław Flis wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie osiedla Dęba 164,50 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
54 GPN.6131.6.2023 2023-01-30 "Zielony Ogród" Arkadiusz Zbyrad wykonanie nasadzeń drzew w lesie gminnym w Chmielowie 7 000 2023-01-30-2023-03-31 zlecenie
55 GPN.6131.9.2023 2023-02-08 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycinka drzewostanu sosnowego przy ul. Kwiatkowskiego w Nowej Dębie 2 952 2023-02-08-2023-02-15 zlecenie
56

GPN.6131.8.2023

OR.2150.5.2023

2023-02-02 Józef Grdeń wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Jadachy 258,50 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
57

GPN.6131.1.2023

OR.2150.4.2023

2023-02-02 Józef Gil wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Tarnowska Wola 282 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
58

GPN.6131.4.2023

OR.2150.6.2023

2023-02-02 Czesław Urbaniak wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Cygany 517 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
59

SK.8141.3.2.2023

OR.2151.4.2023

2023-02-02 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu aktywności "U Zybury" 24 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-02-2023-12-29 zlecenie
60

SK.8141.3.5.2023

OR.2151.7.2023

2023-02-02 Syliwia Ćwikła prowadzenie zajęć dla dzieci 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-06-2023-12-15 zlecenie
61

SK.8141.3.4.2023

OR.2151.6.2023

2023-02-02 Agnieszka Denkowska-Siemczyk prowadzenie zajęć dla dzieci 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-06-2023-12-15 zlecenie
62

SK.8141.3.3.2023

OR.2151.5.2023

2023-02-02 Joanna Rębisz prowadzenie zajęć dla dzieci 40 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-06-2023-12-15 zlecenie
63 GPN.6721.1.2023 2023-01-25 GISON Sp. z o.o. serwis na System Informacji Przestrzennej Gminy Nowa Dęba 8 520 2023-01-01-2023-12-31 zlecenie
64 SK.7021.2.2.2023 2023-02-06 Inżynieria Drogowa Włodzimierz Barszcz kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robót oraz domiar w terenie dotyczący zadania: "Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Cygany" 1 000 2023-02-06-2023-02-10 zlecenie
65 IR.7013.44.2.2022 2023-02-14 PGKiM Sp. z o.o. zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny 405 000 2023-02-14-2023-08-14 tryb podstawowy
66 GPN.6131.3.2023 2023-02-02 Michał Hajduk wykonywanie obowiązków gajowego lasu gminnego na terenie sołectwa Rozalin 258,50 zł miesięcznie 2023-02-01-2023-12-31 zlecenie
67 SK.7021.6.7.2023 2023-01-16 ALTECHCOM-POLSKA przeprowadzenie dwóch półrocznych konserwacji systemu sygnalizacji pożaru wraz z centralą oraz konserwacji systemu oddymiania klatki schodowej w budynku przy ulicy Rzeszowskiej 3

jednorazowa konserwacja systemu sygnalizacji pożaru wraz z centralą-

2 829 zł,

jednorazowa konserwacja systemu oddymiania klatki schodowej- 738 zł

2023-01-16-2023-12-31 zlecenie
68

GPN.6131.11.2023

OR.2150.7.2023

2023-02-14 Czesław Urbaniak wycinka i zrywka drzew po wiatrołomach, śniegołomach, wykrotach oraz posuszy w lesie gminnym sołectwa Cygany 90 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2023-02-14-2023-03-10 zlecenie
69 IR.7013.44.4.2022 2023-02-16 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski na zadanie pn. "Zagospodarowanie skweru przy ul. 1 Maja w Nowej Dębie z przeznaczeniem na rewitalizację fontanny" 8 856 2023-02-16-2023-05-14 oferta
70 IR.032.2.2023 2023-02-08 Stowarzyszenie Ludowy Zespół Sportowy "Płomień" Chmielów realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Chmielów w 2023 r." 35 000 2023-02-08-2023-12-31 konkurs
71 IR.032.5.2023 2023-02-13 Klub Piłki Siatkowej realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2023 roku" 65 000 2023-02-13-2023-12-31 konkurs
72 IR.7013.32.4.2022 2023-01-19 A&R Usługi Projektowe Anna Smaroń nadzór inwestorski przy robotach budowlanych dla zadania pn."Rozbudowa placów zabaw o charakterze edukacyjno-ekologicznym w miejscowości Nowa Dęba os. Dęba i Alfredówce oraz rekreacyjnym w miejscowości Tarnowska Wola, Jadachy i Cygany" 7 900 2023-01-19-2023-05-15 oferta
73 IR.032.3.2023 2023-02-13 Miejski Klub Sportowy STAL realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie miasta Nowa Dęba w 2023 r." 305 000 2023-02-13-2023-12-31 konkurs
74 IR.7013.2.01.2023 2023-02-20 PGKiM Sp. z o.o. dostawa i montaż instalacji antyodorowej przy przepompowni PT3 w Jadachach 31 250 2023-02-20-2023-04-17 zapytanie ofertowe
75 IR.032.4.2023 2023-02-13 Ludowy Zespół Sportowy Jadachy realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Jadachy w 2023 r." 45 00 2023-02-20-2023-12-31 konkurs
76

SK.8141.3.8.2023

OR.2151.10.2023

2023-02-06 Małgorzata Flis prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
77

SK.8141.3.6.2023

OR.2151.8.2023

2023-02-06 Maria Kosiorowska koordynacja oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem i realizacją zadań Klubu Aktywności 24 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-06-2023-12-29 zlecenie
78

SK.8141.3.10.2023

OR.2151.12.2023

2023-02-06 Aneta Wojdacz prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
79

SK.8141.3.9.2023

OR.2151.11.2023

2023-02-06 Ewa Siwczuk-Cyma prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
80

SK.8141.3.12.2023

OR.2151.33.2023

2023-02-15 Agnieszka Kochanowicz-Staszczak pomoc psychologiczna 70 zł za jedną godzinę pracy 2023-02-21-2023-12-09 zlecenie
81

SK.8141.3.7.2023

OR.2151.9.2023

2023-02-06 Renata Konefał prowadzenie zajęć dla dzieci w Klubie Aktywności 40 zł za jedną godzinę zajęć 2023-02-09-2023-12-14 zlecenie
82 IR.032.6.2023 2023-02-23 Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Tarnowska Wola realizacja zadania publicznego pn. "Realizacja przedsięwzięć służących rozwojowi sportu na terenie sołectwa Tarnowska Wola, Rozalin, Alfredówka, Buda Stalowska w 2023 r." 31 000 2023-02-23-2023-12-31 konkurs
83

SK.8141.3.13.2023

OR. 2151.45.2023

2023-03-02 Adam Staciwa prowadzenie zajęć piłkarskich dla dzieci i młodzieży z terenu Jadach 100 zł za 1 sesję treningową 2023-03-15-2023-10-31 zlecenie
84 GPN.6131.13.2023 2023-03-06 EKOTON- Zieleń i Budownictwo  Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego w drodze samowyrobu w lesie gminnym na "Zwałce" w Chmielowie 295,20 2023-03-06-2023-03-10 zlecenie
85 GPN.6131.12.2023 2023-02-28 EKOTON- Zieleń i Budownictwo Tadeusz Tabor wycena wartości drewna pozyskanego z tytułu wyłączenia z produkcji leśnej pod budowę parkingu części działki położonej w Nowej Dębie 147,60 2023-02-28-2023-03-07 zlecenie
86

GPN.6131.10.2023

OR.2150.11.2023

2023-02-20 Łukasz Pasek wycinka i zrywka drzew po wiatrołomach, śniegołomach, wykrotach oraz posuszy w lesie gminnym sołectwa Rozalin 130 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2023-02-20-2023-03-10 zlecenie
87 GPN.6131.5.2023 2023-02-06 Zakład Usług Leśnych "ELITELAS" Krzysztof Madej pozyskanie drewna w ramach wycinki drzew w lesie gminnym na terenie części działki leśnej położonej w obrębie Poręby Dębskie 162 zł za 1 m3 pozyskanego drewna 2023-02-06-2023-02-28 zapytanie ofertowe
88 GPN.6624.7.2023 2023-02-24 Usługi Geodezyjne i Kartograficzne mgr inż. Mirosława Grębowiec wykonanie dwóch operatów ewidencyjnych 830 2023-02-14-2023-03-31 zlecenie
89

GPN.7021.3.2023

OR.2151.44.2023

2023-02-27 Wojciech Lewicki koszenie działek położonych w obrębie Alfredówka 4 000 2023-02-27-2023-09-30 zlecenie
90 GPN.6845.15.2023 2023-03-06 Wydawnictwo Samorządowe Sp. z o.o. udostępnianie ogłoszeń w prasie lokalnej 2 952 2023-03-06-2023-12-31 zapytanie ofertowe
91 GPN.6780.2.2023 2023-03-06 "EKSPERT" s.c. Jadwiga Musiał, Radosław Musiał wykonanie dokumentacji 7 380 2023-03-06-2023-04-14 o dzieło
92 IR.7013.9.1.2023 2023-03-06 Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WIM Marek Zięba modernizacja instalacji elektrycznej w obiekcie OSP Rozalin 24 600 2023-03-06-2023-05-05 oferta
93 OR.131.5.2022 2023-03-06 OP Team S.A. dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania 266 476,51 2023-03-06-2023-06-22 tryb podstawowy
94 PG.0541.8.2023 2023-03-08 Marzena Struk 10 sztuk witraży przedstawiających herb Nowej Dęby 2 750 2023-03-08-2023-05-08 o dzieło