Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zasady utrzymania czystości i porządku

Uchwały Rady Miejskiej w Nowej Dębie dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

I.        w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości

 

   Nr XVII/145/2019 z dnia 27.11.2019 r. - obowiązuje od 01.01.2020 r.

   Nr XXI/208/2016 z dnia 30.06.2016 r.

   Nr XLIV/398/2014 z dnia 28.05.2014r.

   Nr XLII/389/2014 z dnia 30.04.2014r.

   Nr XXX/267/2013 z dnia 27.03.2013r.

 

II.      w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba

 

   Nr XVII/141/2019 z dnia 27.11.2019 r. - obowiązuje od 01.01.2020 r.

   Nr XVIII/155/2019 z dnia 23.12.2019 r.

   Nr XXXVIII/347/2017 z dnia 28.09.2017

   Nr XXII/214/2016 z dnia 08.07.2016 r.

                      Nr XXI/205/2016 z dnia 30.06.2016 r.

   Nr XLII/386/2014 z dnia 30.04.2014r.

   Nr XXXI/280/2013 z dnia 17.04.2013r.

   Nr XXVII/239/2012 z dnia 28.12.2012r.

  

 

III.    w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności

 

   NR XVII/143/2019 z dnia 27.11.2019 r. - obowiązuje od 01.01.2020 r.

   Nr V/53/2019 z dnia 27.02.2019

   Nr IV/38/2019 z dnia 30.01.2019

   Nr XLII/387/2014 z dnia 30.04.2014r.

   Nr XXX/266/2013 z dnia 27.03.2013r.

 

IV.   w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 

   Nr XVII/142/2019 z dnia 27.11.2019 r. - obowiązuje od 01.01.2020 r.

   Nr XXXVIII/348/2017 z dnia 28.09.2017

   Nr XXI/206/2016 z dnia 30.06.2016 r.

   Nr XLII/388/2014 z dnia 30.04.2014r.

   Nr XXXI/281/2013 z dnia 17.04.2013r.

 

V.     w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

   Nr XVII/146/2019 z dnia 27.11.2019 r. - obowiązuje od 01.01.2020 r.

   Nr XXI/207/2016 z dnia 30.06.2016 r.

   Nr XXX/268/2013 z dnia 27.03.2013r.

 

VI.   w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 

   Nr XVII/147/2019 z dnia 27.11.2019 r. - obowiązuje od 01.01.2020 r.

   Nr XXI/209/2016  z dnia 30.06.2016 r

   Nr XXXI/285/2013 z dnia 17.04.2013r.

 

VII. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

 

   Nr XXVII/238/2013 z dnia 28.12.2012r.

Data publikacji: 2013-05-08
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2014-06-25
Osoba modyfikująca: Administrator