Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Stawki i deklaracje podatkowe

Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie:

 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2023 roku (LXIII/534/2022) z dnia 16 grudnia 2022 r.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2020 roku (XVII/138/2019) z dnia 27 listopada 2019 r.
 • w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku (XIV/129/2015)  z dnia 26 listopada 2015 r.

 

Druki na podatek od środków transportowych:

DT-1 - podatek od środków transportowych

DT-1/A - załącznik


Uchwała Rady Miejskiej w Nowej Dębie w sprawie:

 

 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2024 roku (LXXVII/629/2023) z dnia 31 października 2023 r.
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2023 roku (LXIII/533/2022) z dnia 16 grudnia 2022 r.
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku (XLVI/375/2021) z dnia 30 listopada 2021 r. 
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 roku (XVII/137/2019) z dnia 27 listopada 2019 r.
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2018 roku (XLI/370/2017) z dnia 9 listopada 2017 r.
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2017 roku (XXV/224/2016)  z dnia 29 września 2016 r.
 • określenia zwolnień w podatku od nieruchomości (XXV-204-08)  z dnia 29 października 2008 r.


Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) poniżej przedstawiamy wzory formularzy dla podatników podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych.


                                                              Druki od 1 lipca 2019 roku

Podatek od nieruchomości

 • osoby fizyczne

IN-1 - informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych wraz z załącznikami ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3

 • osoby prawne

DN-1 - deklaracja na podatek od nieruchomości wraz z załącznikami ZDN-1, ZDN-2

 

Podatek rolny

 • osoby fizyczne

IR-1 - informacja o gruntach wraz z załącznikami ZIR-1, ZIR-2, ZIR-3

 • osoby prawne

DR-1 - deklaracja na podatek rolny wraz z załącznikami ZDR-1, ZDR-2

 

Podatek leśny

 • osoby fizyczne

IL-1 - informacja o lasach wraz z załącznikami ZIL-1, ZIL-2, ZIL-3

 • osoby prawne

DL-1 - podatek leśny wraz z załącznikami ZDL-1, ZDL-2

 

                                                              Druki do 30 czerwca 2019 roku

 

Osoby fizyczne: 
1) Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN -1 
2) Informacja w sprawie podatku rolnego IR - 1 
3) Informacja w sprawie podatku leśnego IL - 1 
 
Osoby prawne:
1) Deklaracja na podatek od nieruchomości  DN -1 
2) Deklaracja na podatek rolny DR - 1 
3) Deklaracja na podatek leśny DL -1 
 
1) Dane o nieruchomości - załącznik ZN-1A 

2) Informacje o zwolnieniach - załącznik ZN-1B 

 
 
 
Data publikacji: 2015-12-18
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2019-11-25
Osoba modyfikująca: Małgorzata Wdowiak