Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Regulamin organizacyjny UMiG

ZARZĄDZENIE NR 192/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWA DĘBA
z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba
 
Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz.5061) Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba zarządza, co następuje:
§ 1. Nadaje się Urzędowi Miasta i Gminy Nowa Dęba Regulamin Organizacyjny określający organizację i zasady funkcjonowania, stanowiący załącznik Nr 1 do zarządzenia.
§ 2. Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.
§ 3. Tracą moc:
1) Zarządzenie Nr 236/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
2) Zarządzenie Nr 375/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
3) Zarządzenie Nr 452/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
4) Zarządzenie Nr 526/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
5) Zarządzenie Nr 712/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
6) Zarządzenie Nr 745/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
7) Zarządzenie Nr 768/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
8) Zarządzenie Nr 830/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba,
9) Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Nowa Dęba.
§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się sekretarzowi gminy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.
Burmistrz

(-) Wiesław Ordon

 

 

Data publikacji: 2012-11-23
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2021-03-11
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil