Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
26 Czerwiec 2019 X/92/2019
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2023
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/91/2019
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/36/2019 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/90/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/89/2019
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Nowa Dęba na lata 2019 - 2022
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/88/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadań inwestycyjnch
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/87/2019
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/86/2019
w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/85/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie gminy
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/84/2019
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/83/2019
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba wotum zaufania
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/82/2019
w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/81/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/80/2019
w sprawie nadania nazw ulic
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/79/2019
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/78/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/77/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/76/2019
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/75/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/74/2019
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
29 Maj 2019 VIII/73/2019
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator