Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
19 Grudzień 2018 III/23/2018
w sprawie wystąpienia Gminy Nowa Dęba ze Związku Miast Polskich
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/22/2018
w sprawie wystąpienia Gminy Nowa Dęba z Podkarpackiego Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/21/2018
w sprawie wystąpienia Gminy Nowa Dęba ze Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć "Energie Cités"
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/20/2018
w sprawie wystąpienia Gminy Nowa Dęba z Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/19/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/18/2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/17/2018
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/16/2018
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/15/2018
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/14/2018
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/13/2018
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/12/2018
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
19 Grudzień 2018 III/11/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
29 Listopad 2018 II/10/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
29 Listopad 2018 II/9/2018
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Listopad 2018 II/8/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
29 Listopad 2018 II/7/2018
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Więcej array-brown
29 Listopad 2018 II/6/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
19 Listopad 2018 I/5/2018
w sprawie powołania komisji stałych ustalenia ich przedmiotu działania i składu osobowego
Więcej array-brown
19 Listopad 2018 I/4/2018
w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator