Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
24 Wrzesień 2019 XV/109/2019
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XV/108/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XV/107/2019
w sprawie nadania nazwy ulicy
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XV/106/2019
w sprawie ustalenia regulaminów określających niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na terenie gminy Nowa Dęba dodatków do wynagrodzenia i nagród
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XV/105/2019
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nowa Dęba na lata 2016-2023
Więcej array-brown
24 Wrzesień 2019 XV/104/2019
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
Więcej array-brown
10 Wrzesień 2019 XIV/103/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego
Więcej array-brown
28 Sierpień 2019 XIII/102/2019
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Sierpień 2019 XIII/101/2019
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
Więcej array-brown
28 Sierpień 2019 XIII/100/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
22 Sierpień 2019 XII/99/2019
w sprawie przekazania w formie darowizny nieruchomości na rzecz Powiatu Tarnobrzeskiego
Więcej array-brown
26 Lipiec 2019 XI/98/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
26 Lipiec 2019 XI/97/2019
w sprawie przyjęcia Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Tarnobrzeskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020
Więcej array-brown
26 Lipiec 2019 XI/96/2019
w sprawie nadania Statutu Samorządowemu Ośrodkowi Kultury w Nowej Dębie
Więcej array-brown
26 Lipiec 2019 XI/95/2019
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019
Więcej array-brown
26 Lipiec 2019 XI/94/2019
w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze
Więcej array-brown
26 Lipiec 2019 XI/93/2019
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2019
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/92/2019
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu i do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu na kadencję 2020-2023
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/91/2019
w sprawie uchylenia Uchwały Nr IV/36/2019 dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
Więcej array-brown
26 Czerwiec 2019 X/90/2019
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator