Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
27 Luty 2019 V/54/2019
w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/53/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/52/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (N.Dęba)
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/51/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/50/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/49/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama)
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/48/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (kiosk)
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/47/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Alfredówka)
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/46/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Cygany)
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/45/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Dęba)
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/44/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego (Jadachy)
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/43/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta i Gminy Nowa Dęba i nadania jej statutu
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/42/2019
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2018 roku pomocy rzeczowej Województwu Podkarpackiemu
Więcej array-brown
27 Luty 2019 V/41/2019
w sprawie zmian statutów sołectw i osiedli
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 IV/40/2019
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 IV/39/2019
w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 IV/38/2019
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 IV/37/2019
w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 IV/36/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia
Więcej array-brown
30 Styczeń 2019 IV/35/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gmin...
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator