Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Wrzesień 2020 XXVII/244/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 XXVII/243/2020
w sprawie powołania skarbnika gminy
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 XXVII/242/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 XXVII/241/2020
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2020 XXVI/240/2020
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2020 XXVI/239/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/238/2020
w sprawie odwołania skarbnika gminy
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/237/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej na terenie Sołectwa Chmielów wraz z udzieleniem bonifikaty
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/236/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/235/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/234/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/233/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy”
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/232/2020
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2020/2021
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/231/2020
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/230/2020
w sprawie udzielenia w 2021 i 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/229/2020
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w osiedlu Dęba"`
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/228/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 XXV/227/2020
w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba wotum zaufania
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 XXIV/226/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 XXIV/225/2020
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Wykonanie dokumentacji technicznej budynku wielofunkcyjnego i remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w osiedlu Dęba"
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator