Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Kwiecień 2020 XXI/193/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/192/2020
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i zabezpieczenia wkładu własnego
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/191/2020
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/190/2020
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 110 w Nowej Dębie w ramach projektu Rewitalizacja zdegradowanych obszarów...
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/189/2020
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. T. Śmiśniewicza”
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/188/2020
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/187/2020
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/186/2020
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 XXI/185/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/184/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/183/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/182/2020
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/181/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/180/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/179/2020
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/178/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/177/2020
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
24 Luty 2020 XX/176/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na rok 2020
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/175/2020
Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2020
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/174/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator