Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
28 Grudzień 2020 XXX/268/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/267/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/266/2020
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/265/2020
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/264/2020
w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowa Dęba na lata 2020-2023 z perspektywą do roku 2027
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/263/2020
w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021 - 2023
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/262/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/261/2020
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/260/2020
w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia pod nazwą Klub Senior+ w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/259/2020
w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 XXX/258/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/257/2020
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/256/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/255/2020
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/254/2020
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/253/2020
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/252/2020
w sprawie komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/251/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 399/101, 399/103)
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/250/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 1284)
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/249/2020
w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator