Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
26 Kwiecień 2018 XLVIII/449/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/448/2018
w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego na podwyższenie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. z siedzibą w Nowej Dębie
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/447/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/446/2018
w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika na 100-lecie Niepodległości Polski
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/445/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Poręby Dębskie)
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/444/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Chmielów)
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/443/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/442/2018
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2018 XLVIII/441/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/440/2018
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2018 roku
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/439/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/438/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/437/2018
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/436/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/435/2018
w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez gminę Nowa Dęba przedszkolach...
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/434/2018
w sprawie podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/433/2018
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/432/2018
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Marzec 2018 XLVII/431/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
15 Marzec 2018 XLVI/430/2018
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator