Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Styczeń 2020 XIX/175/2020
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2020
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/174/2020
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/173/2020
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn."Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli, oraz rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej...
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/172/2020
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/171/2020
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/170/2020
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin-teren zamknięty)
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/169/2020
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Rozalin)
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/168/2020
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Cygany)
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/167/2020
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Chmielów)
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/166/2020
w sprawie udzielenia w 2020 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu (Majdańska)
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/165/2020
w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską"
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/164/2020
w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/163/2020
w sprawie zaciągnięcia w 2020 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/162/2020
w sprawie uchylająca uchwałę w sprawie dopłat do ceny 1m3 odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych z terenu gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/161/2020
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/160/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/159/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/158/2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/157/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 XIX/156/2020
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator