Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
31 Sierpień 2022 LVIII/481/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/480/2022
w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Rozalinie
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/479/2022
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2022/2023
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/478/2022
w sprawie zmiany uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/477/2022
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki ochotniczej straży pożarnej
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/476/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/475/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/474/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/473/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
26 Lipiec 2022 LVII/472/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/471/2022
w sprawie określenia zasad wydzierżawiania gruntów rolnych wykorzystywanych na cele rolnicze stanowiących własność Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/470/2022
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/469/2022
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/468/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/467/2022
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie sołectwa Chmielów "Chmielów Górny"
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/466/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/465/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/464/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/463/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2022 LVI/462/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-27
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator