Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
27 Październik 2022 LXI/504/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
07 Październik 2022 LX/503/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
07 Październik 2022 LX/502/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
07 Październik 2022 LX/501/2022
w sprawie odmowy wygaszenia mandatu radnego
Więcej array-brown
07 Październik 2022 LX/500/2022
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (drogi os. Północ)
Więcej array-brown
07 Październik 2022 LX/499/2022
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (zjazd OSP Jadachy)
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/498/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/497/2022
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Tarnobrzeg
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/496/2022
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia granic obwodów
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/495/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/494/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/493/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2021 i 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/492/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/491/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2022 LIX/490/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 LVIII/489/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu ( chodnik w Chmielowie)"
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 LVIII/488/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu ( JP II)
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 LVIII/487/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 LVIII/486/2022
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
31 Sierpień 2022 LVIII/485/2022
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono...
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator