Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
31 Maj 2022 LV/444/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022
Więcej array-brown
31 Maj 2022 LV/443/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/442/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/441/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/440/2022
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/439/2022
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/438/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/437/2022
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Nowa Dęba na lata 2022 - 2026
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/436/2022
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/435/2022
w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/434/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/433/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/432/2022
w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/431/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/430/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 LIII/429/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na rok 2022
Więcej array-brown
13 Kwiecień 2022 LII/428/2022
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2022 r.
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/427/2022
w sprawie zapewnienia warunków do osiedlenia się w ramach repatriacji rodzinie polskiego pochodzenia
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/426/2022
w sprawie przyjęcia programu osłonowego Miasta i Gminy Nowa Dęba „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 LI/425/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator