Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Październik 2021 XLV/364/2021
w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/363/2021
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/362/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok oraz zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
29 Październik 2021 XLV/361/2021
w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/360/2021
w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Miasta i Gminy Nowa Dęba" (Zbigniew Chmielowiec)
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/359/2021
w sprawie utworzenia Świetlicy przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowej Dębie oraz nadania jej Statutu
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/358/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/357/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/356/2021
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/355/2021
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/354/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2021
Więcej array-brown
23 Wrzesień 2021 XLIII/353/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2021 XLII/352/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego "Adaptacja pomieszczeń Krytej Pływalni na cele rekreacyjne"
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2021 XLII/351/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
30 Sierpień 2021 XLI/350/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/349/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/348/2021
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/347/2021
w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/346/2021
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/345/2021
w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator