Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
28 Grudzień 2020 XXX/258/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/257/2020
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/256/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/255/2020
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/254/2020
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/253/2020
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/252/2020
w sprawie komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/251/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 399/101, 399/103)
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/250/2020
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (dz. 1284)
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/249/2020
w sprawie przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 XXIX/248/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
13 Październik 2020 XXVIII/247/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
13 Październik 2020 XXVIII/246/2020
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej
Więcej array-brown
13 Październik 2020 XXVIII/245/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 XXVII/244/2020
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 XXVII/243/2020
w sprawie powołania skarbnika gminy
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 XXVII/242/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 XXVII/241/2020
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2020 XXVI/240/2020
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020
Więcej array-brown
08 Wrzesień 2020 XXVI/239/2020
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator