Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
19 Sierpień 2021 XL/344/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków sanitarnych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba”
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/343/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan., przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym...
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/342/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Dobudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Małej i Willowej w Nowej Dębie”
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/341/2021
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 XL/340/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/339/2021
w sprawie zmiany nazwy ulicy (Marii Skłodowskiej-Curie)
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/338/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/337/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy wraz z ułamkową częścią gruntu
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/336/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości (Nowa Dęba)
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/335/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( Nowa Dęba)
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/334/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (os. Dęba)
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/333/2021
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczenia majątkiem stanowiącym własność gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/332/2021
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/331/2021
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba za rok 2020
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/330/2021
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Nowa Dęba wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 XXXIX/329/2021
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Nowa Dęba wotum zaufania
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2021 XXXVIII/328/2021
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2021 XXXVIII/327/2021
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2021 XXXVIII/326/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2021 XXXVIII/325/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy /Cygany/
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator