Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

XL/343/2021

Uchwała nr XL/343/2021 z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa świetlicy wiejskiej z zapleczem szatniowo sportowym z przyłączem wod-kan., przyłączem gazu ze zbiornikiem naziemnym, przyłączem elektroenergetycznym przy boisku w Jadachach”
Lista uchwał
Data publikacji: 2018-12-07
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: