Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Stypendia sportowe

Zasady przyznawania stypendiów sportowych i nagród


Rada Miejska w Nowej Dębie określiła szczegółowe zasady, tryb przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród dla trenerów wyróżniających się w działalności sportowej.

Poniżej:
1) Uchwała Nr XLII/376/2017 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z 30 listopada 2017 r. w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową,
2) aktualny wniosek o przyznanie stypendium sportowego lub nagrody.

Pliki do pobrania

Data publikacji: 2012-11-27
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2019-12-16
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil