Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Programy współpracy

Program współpracy na 2024 rok

.

Program współpracy na 2023 rok

.

Program współpracy na 2022 rok

.

Program współpracy na 2021 rok

.

Pliki do pobrania

Program współpracy na 2020 rok

Program współpracy na 2020 rok

Pliki do pobrania

Program współpracy na 2019 rok

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi na rok 2019

Pliki do pobrania

Program współpracy na 2018 r.

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok, uchwalony dnia 30 października 2017 r. UCHWAŁĄ NR XL/365/2017

Program współpracy na 2017 r.

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, uchwalony dnia 30 listopada 2016 r. UCHWAŁĄ NR XXVII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
 

Program współpracy na 2016 r.

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

 

 

 


 

Pliki do pobrania

Program współpracy na 2015 r.

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

Program współpracy na 2014 r.

Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

 

Program współpracy na 2013 rok

Został uchwalony "Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok"

Program współpracy na 2012 rok

 Na listopadowej sesji Rady Miejskiej został uchwalony "Program współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok".

Pliki do pobrania

Program współpracy na 2011 rok

Celem głównym „Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok” jest budowanie partnerstwa pomiędzy gminą, a podmiotami, służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu roli aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu problemów lokalnych.

Pliki do pobrania

Program współpracy na 2010 rok

Celem Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok jest:
1) umacnianie w świadomości społeczności lokalnej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje otoczenie oraz jej tradycje,
2) tworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców,
3) podejmowanie efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
4) uzupełnieniu działań gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
5) zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

Pliki do pobrania