Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

 

UCHWAŁA NR XXXIV/312/2017
RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE
z dnia 29 maja 2017 r.
 
 
w sprawie uchwalenia zmiany i ustalenia tekstu jednolitego
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Nowa Dęba

 

Informujemy, że Plan Gospodarki Niskoemisyjnej został zweryfikowany i oceniony pozytywnie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Plan uzyskał dofinansowanie w wyskokości 37 400 zł.