Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Ochrona danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 roku do przetwarzania danych osobowych ma zastosowanie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane powszechnie RODO

RODO chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych.

Realizując obowiązek wynikający z art. 12, 13 i 14 RODO przedstawiamy najistotniejsze informacje dla osób, których dane są przetwarzane w związku z realizacją zadań publicznych i wykonywaniem obowiązków prawnych nałożonych na Gminę Nowa Dęba reprezentowaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba poprzez kontakt z komórką odpowiedzialną za jej realizację.  Wybrane informacje znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, w zakładce Przetwarzanie danych osobowych oraz na stronie internetowej gminy Nowa Dęba, w zakładce Ochrona danych osobowych/Informacje o przetwarzaniu danych osobowych.