Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Struktura i zadania

Komisariat Policji w Nowej Dębie posiada strukturę jak niżej:

 

- Komendant - kieruje jednostką przy pomocy kierowników komórek organizacyjnych,

- Ogniwo Kryminalne - (stan osobowy 1 + 8),

- Ogniwo Prewencji (1 + 13).

 

W skład Ogniwa Prewencji wchodzą:

- Zespół Dzielnicowych (3 policjantów),

- Zespół Patrolowo-Interwencyjny (10 funkcjonariuszy).

 

Zadania Ogniwa Prewencji:
- zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
- wdrażanie przedsięwzięć prewencyjnych w zależności od skali i charakteru występujących zagrożeń;
- wykonywanie służb patrolowo-interwencyjnych oraz obchodowych na terenie miasta i gminy Nowej Dęby;
- wykonywanie konwojów i doprowadzeń na polecenie sądów, prokuratur i innych organów na terenie powiatu;
- organizowanie i realizowanie zabezpieczeń prewencyjnych w czasie imprez masowych i zgromadzeń;
- prawidłowa dyslokacja sił i środków adekwatnie do miejsca i czasu występowania zagrożeń bezpieczeństwa publicznego oraz niebezpiecznych zakłóceń porządku publicznego;
- ujawnianie wykroczeń i ściganie ich sprawców oraz organizowanie działań pościgowych i blokadowych;
- współdziałanie z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu oraz innymi jednostkami Policji, a także podmiotami pozapolicyjnymi w zakresie diagnozowania problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i określenia skutecznych metod zwalczania zagrożeń;
- podejmowanie niezbędnych działań w kierunku utrzymania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Nowa Dęba;
- współpraca z organami administracji samorządowej na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa miasta i gminy.

 

Zadania Ogniwa Kryminalnego:
- rozpoznawanie zagrożeń przestępczością;
- analiza i ocena stanu zagrożenia przestępczością kryminalną i gospodarczą, określanie jej dynamiki, struktury i geografii, a także wskazywanie źródeł zagrożeń i dobieranie na tej podstawie odpowiedniej taktyki działań wykrywczych;
- prowadzenie działań operacyjno-rozpoznawczych w celu zapewnienia skutecznej walki z przestępczością na terenie miasta i gminy Nowa Dęba;
- wykonywanie czynności dochodzeniowo-śledczych w celu ujawniania przestępstw i ścigania ich sprawców;
- wykonywanie zadań z zakresu kryminalistycznej obsługi miejsc zdarzeń;
- prowadzenie poszukiwań osób (ukrywających się przed organami ścigania lub wymiarem sprawiedliwości oraz zaginionych) i rzeczy oraz identyfikacji zwłok i osób;
- współpraca z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi KMP w Tarnobrzegu oraz innymi jednostkami Policji ukierunkowana na rzecz podnoszenia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba.

 

Zadania dzielnicowych