Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Konkursy, zabawy

Gra terenowa "Na Szlaku COP w Nowej Dębie"

Zapraszamy do udziału w grze terenowej po Nowej Dębie. Została ona przygotowana z okazji 80-lecia utworzenia Centralnego Okręgu Przemysłowego. Opiera się na obiektach znajdujących się na Szlaku COP związanych z początkami miasta.

 

     Co to jest?

TRInO - czyli Turystyczno-Rekreacyjne Imprezy na Orientację - to imprezy z mapą, których głównym celem jest turystyczne i rekreacyjne spędzanie czasu na poznawaniu w interesujący sposób walorów turystyczno-krajoznawczych różnych miejscowości i miejsc. TRInO dedykowana jest dla wszystkich turystów pieszych i rowerzystów, również do osób początkujących, które nie mają jeszcze doświadczenia w wędrówkach z mapą.

     Zasady uczestnictwa.

Udział w grze (w tym również w turystyczno-rekreacyjnych TRInO) polega na przebyciu trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi (PK), którymi są różne obiekty stałe według dowolnie wybranej przez uczestnika (zespół) trasy. Swoją obecność na właściwym punkcie kontrolnym uczestnik (zespół) potwierdza sam poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu do karty startowej. W grze oraz na trasach TRInO punktami kontrolnymi są konkretne obiekty stałe (charakterystyczne czy nietypowe), do których zostały ułożone szczegółowe pytania. Potwierdzenie obecności przy punkcie (powierdzenie PK) odbywa się poprzez wpisanie odpowiedzi na zadane pytanie - wynikające z dokładnej obserwacji danego obiektu lub sąsiadującego z nim terenu. Istotne jest więc odnalezienie właściwego miejsca (PK).

    Jak to działa?

Uczestnik (zespół, np. rodzina, grupa szkolna) zainteresowany udziałem w grze i przebyciem trasy - pobiera i/lub drukuje materiały startowe (ew. zaznacza na własnej mapie) i w dowolnym czasie przechodzi trasę przez zaznaczone miejsca, dokonując potwierdzeń punktów kontrolnych poprzez wpisanie na kartę startową odpowiedzi na pytania zgodnie z ich opisem dołączonym do mapy.


Opis do mapy zawiera szczegółowe pytania, na które uczestnik/zespół musi odpowiedzieć poprzez obserwację danego obiektu i wpisać odpowiedź na kartę startową. Trasę można pokonywać w dowolnym kierunku i potwierdzać PK w dowolnej kolejności. Start i Meta zwykle są umowne (trasy można zaczynać i kończyć w dowolnym miejscu, a nawet pokonywać je w kilku turach).

Więcej o TRInO na stronie trino.pttk.pl