Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Deklaracja do pobrania

Informacja w spr. deklaracji

Określono wzory deklaracji dla:

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałych GOK-1 

 

2) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych GOK-2  

 

 

Deklaracje są dostępne w formie dokumentu elektronicznego w formie edytowalnego PDF.

 

Do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy, posiadacze, najemcy, dzierżawcy  oraz inne osoby władające nieruchomością, na której powstają odpady komunalne.

 

Deklaracja w wersji papierowej dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 w Biurze Obsługi Klienta (parter), oraz w pok. 205 (II piętro - Referat Finansowy).

 

Informacje o sposobie wypełniania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy II piętro pokój 205 – tel. 15 846 26 71 w.205.