Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Deklaracja do pobrania

Informacja w spr. deklaracji

Określono wzory deklaracji dla:

1) właścicieli nieruchomości zamieszkałych GOK-1 

 

2) właścicieli nieruchomości niezamieszkałych GOK-2  

 

 

 

Stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

1.     dla nieruchomości zamieszkałych (opłata miesięczna) :

typ gospodarstwa domowego

odpady selektywne

odpady nieselektywne

1 osobowe

7,-

12,-

2 osobowe

15,-

24,-

3 osobowe

21,-

33,-

4 osobowe

25,-

40,-

5 osobowe

28,-

45,-

6 osobowe

32,-

51,-

7 i więcej osobowe

35,-

54,-

 

2.      dla nieruchomości niezamieszkałych (opłata miesięczna za jednokrotne odebranie odpadów) :

rodzaj pojemnika

odpady selektywne

odpady nieselektywne

pojemnik 110/120 litrów

12,-

18,-

pojemnik 240 litrów

20,-

35,-

pojemnik 1 100 litrów

100,-

150,-

pojemnik 5 000 litrów

500,-

750,-

pojemnik 7 000 litrów

700,-

1 050,-

pojemnik 10 000 litrów

1 000,-

1 500,-

 

Deklaracje są także dostępne w formie dokumentu elektronicznego w formie edytowalnego PDF.

 

Do składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązane są zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne: właściciele, współwłaściciele, użytkownicy, posiadacze, najemcy, dzierżawcy  oraz inne osoby władające nieruchomością, na której powstają odpady komunalne.

 

Deklaracja w wersji papierowej dostępna jest w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Dęba ul. Rzeszowska 3 w Biurze Obsługi Klienta (parter), oraz w pok. 205 (II piętro - Referat Finansowy).

 

Informacje o sposobie wypełniania deklaracji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy II piętro pokój 205 – tel. 15 846 26 71 w.205.