Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Doradztwo biznesowe

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

 

                        

Tarnobrzeska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest organizacją działającą od ponad 20 lat na terenie Województwa Podkarpackiego. Jednym z głównych obszarów działania naszej Spółki jest aktywne promowanie przedsiębiorczości i wspieranie rozwoju przedsiębiorstw.

Prowadzimy kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych na każdym etapie ich działalności zaczynając od osób rozpoczynających prowadzenie własnej firmy (tzw. start-up) poprzez podmioty intensywnie rozwijające się po przedsiębiorstwa na etapie stagnacji szukające nowych pomysłów i rozwiązań.

         W swojej ofercie, zbudowanej na podstawie zgłaszanych potrzeb i oczekiwań uczestników rynku, zebraliśmy najbardziej efektywne i skuteczne instrumenty promocji przedsiębiorczości
i wspierania firm jak:

    1. Prowadzimy kompleksową obsługę doradczą w ramach następujących pakietów:
 • pomoc w zarejestrowaniu firmy,
 • przygotowanie biznes planu,
 • określenie możliwych źródeł finansowania,
 • przygotowywanie wniosków o dotację i pożyczkę.

    2. Prowadzimy doradztwo inwestycyjne, a w tym:

 • analizę potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie inwestycji
 • pomoc w określeniu możliwych źródeł finansowania inwestycji (dotacja, pożyczka, kredyt, leasing, fundusz inwestycyjny, itp.)
 • przygotowanie dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o dofinansowanie inwestycji (wniosków o dotację/pożyczkę wraz załącznikami, w tym biznes planów, studium    
  wykonalności inwestycji, raportów oddziaływania inwestycji na środowisko)
 • pomoc w realizacji inwestycji, w tym pomoc przy procedurach wyboru wykonawcy lub dostawcy, nadzór i  monitorowe przebiegu inwestycji
 • pomoc w rozliczaniu środków zewnętrznych pozyskanych na inwestycję.

   3. Prowadzimy obsługę finansowo – rachunkową firm.

   4. Organizujemy i przeprowadzamy szkolenia z różnych obszarów tematycznych -  posiadamy 3 sale szkoleniowe w tym 1 komputerową.

   5. Aktywnie wspieramy jednostki samorządu terytorialnego, organizacje i instytucje w procesie ubiegania się o środki finansowe z funduszy unijnych i innych dostępnych programów   
        pomocowych.
   6.  Wszechstronnie i kompleksowo realizujemy usługi na rzecz samorządów terytorialnych w zakresie poprawy sprawnego rozwoju miast i gmin. Realizujemy działania związane z
         wypracowaniem dokumentów strategicznych min.:
 • Strategii Rozwoju Miast, Gmin, Powiatów
·Planów Rozwoju Lokalnego

Wszystkich chętnych chcących zapoznać się bliżej z naszą ofertą usługową  serdecznie zapraszamy do naszej nowej siedziby przy
ul. Sandomierskiej 25
w Tarnobrzegu ( przy bramie głównej Pałacu Tarnowskich)
lub o kontakt tel. 015 822 00 22 i drogą mailową sekretariat@tarr.pl

Serdecznie zapraszamy!!

 


 

 

 
 

 

 

 

Mielecka Agencja Rozwoju Regionalnego