Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Opłaty za śmieci

W dniu 27 listopada 2019 r. Rada Miejska w Nowej Dębie Uchwałą Nr XVII/143/2019 dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za worek o określonej pojemności.

W wyniku podjętej uchwały stawki opłat od 1 stycznia 2020 roku obowiązują w wysokości:  

 

1) dla nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej opłata od jednej  osoby wynosi 24,80zł miesięcznie; jednocześnie ustalono częściowe zwolnienie z ww. opłaty w wysokości 5,00zł za miesiąc od osoby w przypadku kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

2) dla nieruchomości zamieszkałej w zabudowie wielolokalowej opłata od jednej osoby wynosi 19,80zł miesięcznie.

 

W przypadku, gdy właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, ustalono opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 49,60zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz 39,60zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego w zabudowie wielolokalowej.

 

Ponadto Uchwałą Nr XVII/146/2019 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Rada Miejska ustaliła, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Nowa Dęba zobowiązani są do uiszczania na rzecz gminy miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bez wezwania w następujących terminach:

1) za styczeń do 15 stycznia

2) za luty do 15 lutego

3) za marzec do 15 marca

4) za kwiecień do 15 kwietnia

5) za maj do 15 maja

6) za czerwiec do 15 czerwca

7) za lipiec do 15 lipca

8) za sierpień do 15 sierpnia

9) za wrzesień do 15 września

10) za październik do 15 października

11) za listopad do 15 listopada

12) za grudzień do 15 grudnia.

Opłata jest płatna na indywidualny rachunek bankowy, u sołtysa, przewodniczącego zarządu osiedla lub w kasie urzędu. 

 

 

FN/AK