Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Harmonogram odbioru śmieci

Aktualny harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2023 r.

W związku z zawarciem Umowy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowej Dębie, na "Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Nowa Dęba" w załączeniu przedstawiamy aktualny harmonogram odbioru odpadów stałych zmieszanych i segregowanych z terenu Miasta i Gminy Nowa Dęba.