Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Rejestr działalności regulowanej

 

 

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Nowa Dęba

– stan na dzień 29 marca 2023 roku.