Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP

 

 

 

W celu korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej należy posiadać konto na portalu ePUAP.
Założyć je można >>> link tutaj <<<
 

 

Metoda dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (730 – 1530) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w Biurze Obsługi Klienta, na parterze Urzędu Miasta i Gminy przy ul. Rzeszowskiej 3 w Nowej Dębie na następujących nośnikach danych:

   a. Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
   b. Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczeniu Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Hades-Bes lub profilem zaufanym.
2. Akceptowane formaty załączników to:
   a. DOC, RTF
   b. XLS
   c. CSV
   d. TXT
   e. GIF, TIF, BMP, JPG
   f. PDF
   g. ZIP

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.