Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Planowanie przestrzenne

Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej gminy należy do zadań własnych gminy (art. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) .

 

W celu określenia polityki przestrzennej Gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, sporządza się studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, określające politykę przestrzenną dla obszaru całej Gminy.

 

Dla miasta i gminy Nowa Dęba zostały opracowane w 2002 roku  studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego:
1) Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba” przyjęte Uchwałą Nr XLVII/355/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15 kwietnia 2002r., zmienionego Uchwałą: Nr II/5/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r., Nr LXII/521/2022 z dnia 29 listopada 2022 r., Nr LXVI/548/2023 z dnia 9 lutego 2023 r., Nr LXIX/578/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.
2)Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba” przyjęte Uchwałą Nr XLVII/354/2002 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 15 kwietnia 2002r., zmienionego Uchwałą: Nr XIV/111/2011 z dnia 23 listopada 2011 r., Nr XII/108/2015 z dnia 30 września 2015 r., Nr XXII/194/2020 z dnia 29 maja 2020 r., Nr LXVI/549/2023 z dnia 9 lutego 2023 r.

 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to:

 

Lp.

Uchwała Nr

Nazwa

Link do uchwały

1

XLVII/355/2002

z późn. zm.

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/studium/578-2023-lxix_-_26.04.2023r._uchwala_zmiana_studium_miasta.pdf

2

XLVII/354/2002 z późn. zm.  

w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba

http://pliki.nowadeba.pl/Uchwaly/549-2023-LXVI.pdf

 

 

Ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

 

Obszar miasta i gminy Nowa Dęba posiada częściowe pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego.

 

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dostępne są pod adresem:  https://sip.gison.pl/nowadeba

 

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to:

 

Lp.

Uchwała Nr

Nazwa

Link do uchwały

1.

LI/389/98

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_1998_389_li_-_mpzp_przy_ul._lesej_w_nowej_debie.pdf

1.1

XIV/83/03

w sprawie zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2003_83_xiv_-_mpzp_zmiana_nr_1_przy_ul._lesnej_w_nowej_debie.pdf

1.2

XIV/84/03

w sprawie zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2003_84_xiv_-_mpzp_zmian_nr_2_przy_ul._ul._lesnej_w_nowej_debie.pdf

1.3

VI/54/2015

w sprawie zmiany nr 3 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2015_54_vi_-_zmiana_nr_3_planu_miejscowego_przy_ul._lesnej.pdf

2.

XXXII/227/04

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami

Podleśną i Strażacką w Nowej Dębie

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2004_227_xxxii_-_mpzp_ul._podlesna_-ul._strazacka_nowa_deba.pdf

3.

XXXVI/255/05

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej we wsi Cygany

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2005_255_xxxvi-_mpzp_cygany.pdf

4.

XI/107/2015

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul.J.Korczaka i ul.ks.H.Łagockiego

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2015_107_xi_-_mpzp_os._polnoc_nowa_deba.pdf

4.1 LXX/585/2023 w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul.J.Korczaka i ul.ks.H.Łagockiego /gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_lxx-585-2023_-_zmiana_i_zmiany_mpzp_-1_os._polnoc.pdf

5.

XXVII/241/2020

 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2020_241_xxvii_-_mpzp_ul._zaciszna_chmielow.pdf

6.

XIV/112/2011

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chmielów

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2011_112_xiv_-_mpzp_strefa_przemyslowa_-_chmielow.pdf

7.

XLV/367/2021

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2021_367_xlv_-_mpzp_strefa_przemyslowa_chmielow.pdf

8.

 L/410/2022

 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"

/gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_2022_410_l_-_mpzp_tarnobrzeg_ii_-_chmielow.pdf

9. LXII/522/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej /gfx/nowadeba2012/userfiles/stroz/mpzp/u_lxii-522-2022_-_mpzp_ul._szkolna_nowa_deba.pdf

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej (uchwała nr XLV/367/2021 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 29 października  2021 r.)

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba-1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul.J.Korczaka i ul.ks.H.Łagockiego przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej nr XI/107/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Pliki do pobrania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowa Dęba uchwalone przez Radę Miejską w Nowej Dębie uchwałą nr XLVII/354/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 roku wraz ze zmianami.

Pliki do pobrania

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Nowa Dęba przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie Nr XLVII/355/2002 z dnia 15 kwietnia 2002 r. zmienione Uchwałą Rady Miejskiej w Nowej Dębie NR II/5/2014 z dnia 30.12.2014 r., Uchwałą Nr LXII/521/2022 z dnia 29 listopada 2022 r.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Chmielowie

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu w Chmielowie (Uchwała Nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Nowej Dębie z dnia 23 listopada 2011r.)

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"

UCHWAŁA NR L/410/2022 RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"