Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Jadachy

Nieruchomości będące własnością Gmniny Nowa Dęba przeznaczone do zbycia w miejscowości Jadachy

Lp.

Nr działki

Położenie

Powierzchnia w ha

Przeznaczenie nieruchomości

1.

277/2

Jadachy

0,1375

Budynek mieszkalny jednorodzinny

2.

277/3

Jadachy

0,1381

Budynek mieszkalny jednorodzinny

3.

277/4

Jadachy

0,1434

Budynek mieszkalny jednorodzinny