Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Chmielów

Lp.

Nr działki

Powierzchnia w ha

Przeznaczenie nieruchomości

1.

5292/10

0,1044

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

2.

5292/11

0,1053

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

3.

5292/12

0,1075

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

4.

5292/13

0,1098

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

5.

5292/14

0,1122

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

6.

5292/15

0,1141

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

7.

5292/16

0,1166

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

8.

5292/17

0,1206

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

9.

5292/18

0,1208

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

10.

5292/25

0,1049

Budownictowo mieszkaniowe jednorodzinne i zagrodowe

11. 5227 0,2501  Budynek usługowo-mieszkalny