Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Jadachy

Kościół pw. św. Maksymiliana... Zespół Szkół w Jadachach Boisko wielofunkcyjne przy...

Nazwa wsi pochodzi najprawdopodobniej od imienia Adam. W formie staropolskiej i dialektycznej występuje głoska -j- przed nagłosowym -a-, stąd w wymowie słychać Jadam. Początek osady Jadachy dała rodzina Jadachów, młynarzy wspominanych po raz pierwszy w lustracji dóbr z 1569. Młynarzy Jadachów było prawdopodobnie czterech. Jadachy jako samoistna osada występuje po raz pierwszy w lustracji dóbr z 1569 i w rejestrach skarbowych z 1640. W 1662 osada liczyła około 45 głów (osób). W 1750 wioski Jadachy i Cygany obejmowały łącznie 30 gospodarstw i tyleż chałup. Wioski te obsiewały 16 i pół morgi, a siedziało na nich 24 zagrodników. Według lustracji dóbr z 1750 występują daniny obciążające całe wioski jak "hiberna", czyli opłata na żywność dla wojska rozmieszczonego na czas zimy po wioskach królewskich. W tej lustracji Jadachy występują wspólnie z Cyganami i Chmielowem, płacąc 101 zł polskich. Z tych rejestrów wynika też, że jako wieś królewska uiszczała także pewną opłatę na rzecz skarbu państwa na tzw. "fundusz religijny", zamiast płacenia dziesięciny.

 

Po 1772 tereny Jadachów znalazły się pod zaborem austriackim, wieś Jadachy należała do obwodu (powiatu) w Pilźnie, od 1792 do Rzeszowa. Od 1855 Jadachy podlegały Urzędowi Powiatowemu w Tarnobrzegu. W 1884 powołano w gminach sołtysów lub wójtów. Władzę państwową na niskim szczeblu reprezentowały dominia (dwory), dla Jadachów był to dwór w Chmielowie.

 

W latach 1815 - 1843 wieś Jadachy dzierżawił od rządu austriackiego Antoni Centnarski. W 1838 zostały sprzedane wraz z Chmielowem i Cyganami Karolowi Perratowi i Janowi Jędrzejewiczowi, którzy około 1844 odstąpili je Antoniemu Gothardowi, hrabiemu Schaffgotschele. W 1869 dzierżawcami tych włości zostali baron Beust i jego żona Hrabina Schaffgotschele. Na przełomie XIX i XX wieku odkupił je hrabia Jan Tarnowski z Dzikowa.

 

I wojna światowa nie miała większego wpływu na życie mieszkańców wsi, w 1914 przechodziły przez te okolice główne siły wojska austriackiego wycofujące się z frontu. Po I wojnie światowej wybudowano linię kolejową Tarnobrzeg - Nowa Dęba z przystankiem na "Kozielcu". W 1944, w czasie II wojny światowej, przez te tereny przechodziły oddziały wojskowe wycofującego się frontu, głównie oddziały zaplecza. Zajęły one budynek szkoły i stacjonowały we wsi kilka dni. Po II wojnie światowej wieś zelektryfikowano.

Przy współpracy ks. Mariana Kondysara i mieszkańców wsi w 1981 rozpoczęto starania o budowę kościoła i utworzenie parafii w Jadachach (od 1924 Jadachy należały do parafii Miechocin, a następnie do parafii Chmielów). 20 maja 1982 odbyło się poświęcenie placu pod budowę kościoła, a 12 września tego samego roku poświęcenie kamienia węgielnego. W czerwcu 1983 erygowano nową parafię. Poświęcenie nowego kościoła odbyło się 18 września 1985.

 

Obecnie we wsi działa Zespół Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum), Ochotnicza Straż Pożarna, Ludowy Zespół Sportowy a także aktywne Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju Wsi Jadachy.

Wieś posiada kanalizację, wodociąg, gazociąg, dobrą sieć dróg o nawierzchni bitumicznej. Aktywni mogą skorzystać z boiska trawiastego LZS lub szkolnego, sali gimnastycznej, a najmłodsi z ładnego palcu zabaw.