Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/442/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/440/2022
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/439/2022
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/434/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2022 Uchwała Nr LIII/433/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 Uchwała Nr LI/423/2022
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2022 roku
Więcej array-brown
30 Marzec 2022 Uchwała Nr LI/417/2022
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Luty 2022 Uchwała Nr L/413/2022
w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu
Więcej array-brown
28 Luty 2022 Uchwała Nr L/410/2022
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
28 Luty 2022 Uchwała Nr L/409/2022
sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 Uchwała Nr XLVII/397/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny "bon żłobkowy"
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 Uchwała Nr XLVII/396/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 Uchwała Nr XLVII/395/2021
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 Uchwała Nr XLVI/376/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 Uchwała Nr XLVI/375/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku
Więcej array-brown
29 Październik 2021 Uchwała Nr XLV/367/2021
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 Uchwała Nr XL/346/2021
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 Uchwała Nr XL/345/2021
w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 Uchwała Nr XXXIX/339/2021
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2021 Uchwała Nr XXXVIII/328/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil