Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
30 Listopad 2021 Uchwała Nr XLVI/376/2021
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia z opłaty
Więcej array-brown
30 Listopad 2021 Uchwała Nr XLVI/375/2021
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2022 roku
Więcej array-brown
29 Październik 2021 Uchwała Nr XLV/367/2021
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba w miejscowości Chmielów przy ul. Strefowej
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 Uchwała Nr XL/346/2021
w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa na rok szkolny 2021/2022
Więcej array-brown
19 Sierpień 2021 Uchwała Nr XL/345/2021
w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
Więcej array-brown
23 Lipiec 2021 Uchwała Nr XXXIX/339/2021
w sprawie zmiany nazwy ulicy
Więcej array-brown
28 Czerwiec 2021 Uchwała Nr XXXVIII/328/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
31 Maj 2021 Uchwała Nr XXXVII/319/2021
w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2021 Uchwała Nr XXXV/309/2021
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2021 roku
Więcej array-brown
24 Luty 2021 Uchwała Nr XXXII/297/2021
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.
Więcej array-brown
24 Luty 2021 Uchwała Nr XXXII/289/2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
24 Luty 2021 Uchwała Nr XXXII/288/2021
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 Uchwała Nr XXX/265/2020
w sprawie ustanowienia pomników przyrody
Więcej array-brown
28 Grudzień 2020 Uchwała Nr XXX/261/2020
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior+ w Nowej Dębie
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 Uchwała Nr XXIX/257/2020
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 Uchwała Nr XXIX/254/2020
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 Uchwała Nr XXVII/241/2020
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 Uchwała Nr XXV/233/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy”
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 Uchwała Nr XXV/231/2020
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 Uchwała Nr XXIV/222/2020
w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy”
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil