Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
31 Marzec 2016 Uchwała Nr XVIII/173/2016
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Więcej array-brown
25 Luty 2016 Uchwała Nr XVII/166/2016
w sprawie wprowadzenia samorządowego programu przyznającego uprawnienia i ulgi rodzinom wielodzietnym
Więcej array-brown
25 Luty 2016 Uchwała Nr XVII/159/2016
w sprawie opłaty targowej
Więcej array-brown
28 Styczeń 2016 Uchwała Nr XVI/157/2016
w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nowa Dęba oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
Więcej array-brown
30 Grudzień 2015 Uchwała Nr XV/139/2015
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Więcej array-brown
26 Listopad 2015 Uchwała Nr XIV/136/2015
w sprawie zmian w Statucie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Listopad 2015 Uchwała Nr XIV/133/2015
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania
Więcej array-brown
26 Listopad 2015 Uchwała Nr XIV/129/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych od 2016 roku
Więcej array-brown
26 Listopad 2015 Uchwała Nr XIV/128/2015
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
Więcej array-brown
26 Listopad 2015 Uchwała Nr XIV/127/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2016 roku
Więcej array-brown
29 Październik 2015 Uchwała Nr XIII/122/2015
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
Więcej array-brown
29 Październik 2015 Uchwała Nr XIII/121/2015
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach Na
Więcej array-brown
27 Sierpień 2015 Uchwała Nr XI/107/2015
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba-1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk a ul. J.Korczaka i ul.ks.H.Łagockiego
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2015 Uchwała Nr IX/93/2015
w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2015 Uchwała Nr IX/90/2015
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
20 Maj 2015 Uchwała Nr VII/64/2015
w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
20 Maj 2015 Uchwała Nr VII/63/2015
w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2015 Uchwała Nr VI/60/2015
w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2015 Uchwała Nr VI/54/2015
w sprawie uchwalenia zmiany nr 3 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego przy ul. Leśnej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
26 Marzec 2015 Uchwała Nr V/52/2015
w sprawie zmian statutów sołectw i osiedli
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil