Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
31 Styczeń 2018 Uchwała Nr XLIV/421/2018
w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody
Więcej array-brown
31 Styczeń 2018 Uchwała Nr XLIV/417/2018
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych
Więcej array-brown
31 Styczeń 2018 Uchwała Nr XLIV/415/2018
w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu kontroli ich pobrania i wykorzystywania
Więcej array-brown
28 Grudzień 2017 Uchwała Nr XLIII/396/2017
zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Listopad 2017 Uchwała Nr XLII/391/2017
w sprawie nadania nazwy rondu na terenie miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Listopad 2017 Uchwała Nr XLII/376/2017
w sprawie stypendiów sportowych i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz działalność sportową
Więcej array-brown
09 Listopad 2017 Uchwała Nr XLI/370/2017
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2018 roku
Więcej array-brown
30 Październik 2017 Uchwała Nr XL/367/2017
w sprawie nadania nazw ulic na terenie Sołectwa Chmielów
Więcej array-brown
30 Październik 2017 Uchwała Nr XL/366/2017
w sprawie warunków i trybu finansowania rozwoju sportu w Gminie Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Październik 2017 Uchwała Nr XL/360/2017
w sprawie wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji o gruntach
Więcej array-brown
30 Październik 2017 Uchwała Nr XL/359/2017
w sprawie wzoru deklaracji na podatek leśny oraz wzoru informacji o lasach
Więcej array-brown
30 Październik 2017 Uchwała Nr XL/358/2017
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2017 Uchwała Nr XXXVIII/351/2017
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2017 Uchwała Nr XXXVIII/349/2017
w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2017 Uchwała Nr XXXVIII/348/2017
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2017 Uchwała Nr XXXVIII/347/2017
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
22 Lipiec 2017 Uchwała Nr XXXV/328/2017
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia
Więcej array-brown
27 Kwiecień 2017 Uchwała Nr XXXII/307/2017
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej
Więcej array-brown
30 Marzec 2017 Uchwała Nr XXXI/297/2017
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2017 roku
Więcej array-brown
30 Marzec 2017 Uchwała Nr XXXI/292/2017
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil