Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Akty Prawa Miejscowego

Data Numer Przedmiot
25 Listopad 2020 Uchwała Nr XXIX/257/2020
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Listopad 2020 Uchwała Nr XXIX/254/2020
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2020 Uchwała Nr XXVII/241/2020
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Zacisznej w Chmielowie
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 Uchwała Nr XXV/233/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy”
Więcej array-brown
26 Sierpień 2020 Uchwała Nr XXV/231/2020
w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 Uchwała Nr XXIV/222/2020
w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy”
Więcej array-brown
01 Lipiec 2020 Uchwała Nr XXIV/216/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Więcej array-brown
29 Maj 2020 Uchwała Nr XXII/212/2020
w sprawie zmiany Statutu Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Maj 2020 Uchwała Nr XXII/209/2020
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2020 roku
Więcej array-brown
29 Maj 2020 Uchwała Nr XXII/205/2020
w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 Uchwała Nr XXI/191/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2020 Uchwała Nr XXI/186/2020
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Więcej array-brown
24 Luty 2020 Uchwała Nr XX/181/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej
Więcej array-brown
24 Luty 2020 Uchwała Nr XX/180/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Więcej array-brown
24 Luty 2020 Uchwała Nr XX/179/2020
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Więcej array-brown
24 Luty 2020 Uchwała Nr XX/178/2020
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 Uchwała Nr XIX/159/2020
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
Więcej array-brown
30 Styczeń 2020 Uchwała Nr XIX/158/2020
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
23 Grudzień 2019 Uchwała Nr XVIII/155/2019
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Więcej array-brown
23 Grudzień 2019 Uchwała Nr XVIII/151/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
Data publikacji: 2012-12-28
Osoba udostępniająca na stronie: Nowak Jerzy
Data modyfikacji: 2013-05-07
Osoba modyfikująca: Elżbieta Gil