Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
18 Wrzesień 2023 1261/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
18 Wrzesień 2023 1257/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
12 Wrzesień 2023 1255/2023
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2023 1249/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2023 1248/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
16 Sierpień 2023 1229/2023
w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
Więcej array-brown
14 Sierpień 2023 1228/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
14 Sierpień 2023 1227/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
28 Lipiec 2023 1221/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
28 Lipiec 2023 1220/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
26 Lipiec 2023 1219/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
17 Lipiec 2023 1217/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
17 Lipiec 2023 1216/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
12 Lipiec 2023 1208/2023
Zarządzenie Nr 1208/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2023 1207/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
14 Czerwiec 2023 1196/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
02 Czerwiec 2023 1192/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
31 Maj 2023 1186/2023
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie raportu o stanie Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2022 rok
Więcej array-brown
30 Maj 2023 1185/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
30 Maj 2023 1184/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal