Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
17 Kwiecień 2023 1131/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
31 Marzec 2023 1120/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Marzec 2023 1119/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
30 Marzec 2023 1118/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
30 Marzec 2023 1117/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Marzec 2023 1116/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Marzec 2023 1115/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Marzec 2023 1113/2023
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2022 rok
Więcej array-brown
30 Marzec 2023 1114/2023
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2022 rok
Więcej array-brown
27 Marzec 2023 1112/2023
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2022 rok
Więcej array-brown
09 Marzec 2023 1083/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
28 Luty 2023 1082/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
14 Luty 2023 1075/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
14 Luty 2023 1074/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
08 Luty 2023 1070/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
31 Styczeń 2023 1065/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
31 Styczeń 2023 1059/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
31 Styczeń 2023 1056/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Styczeń 2023 1055/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
30 Styczeń 2023 1054/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal