Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
10 Październik 2019 203/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2019 191/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
27 Wrzesień 2019 190/2019
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
18 Wrzesień 2019 181/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
11 Wrzesień 2019 179/2019
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
30 Sierpień 2019 170/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
27 Sierpień 2019 169/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
12 Sierpień 2019 157/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
12 Sierpień 2019 156/2019
uchylające zarządzenie w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
06 Sierpień 2019 154/2019
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Więcej array-brown
31 Lipiec 2019 152/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
12 Lipiec 2019 145/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2019 125/2019
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Więcej array-brown
31 Maj 2019 116/2019
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie raportu o stanie Miasta i Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
23 Maj 2019 109/2019
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Więcej array-brown
22 Maj 2019 106/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
14 Maj 2019 103/2019
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
15 Kwiecień 2019 80/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
20 Marzec 2019 60/2019
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2018 rok
Więcej array-brown
20 Marzec 2019 59/2019
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2018 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal