Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
16 Listopad 2017 606/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
15 Listopad 2017 604/2017
w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej miasta i gminy Nowa Dęba na rok 2018
Więcej array-brown
15 Listopad 2017 603/2017
w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
06 Listopad 2017 599/2017
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna do sprzedaży w drodze przetargu
Więcej array-brown
31 Październik 2017 598/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
23 Październik 2017 594/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
23 Październik 2017 593/2017
w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2017 587/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
28 Wrzesień 2017 586/2017
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Więcej array-brown
26 Wrzesień 2017 584/2017
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonej do zbycia
Więcej array-brown
20 Wrzesień 2017 580/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
06 Wrzesień 2017 575/2017
w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r.- "Wyprawka szkolna"
Więcej array-brown
31 Sierpień 2017 574/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
03 Sierpień 2017 558/2017
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba za I półrocze 2017 roku
Więcej array-brown
31 Lipiec 2017 555/2017
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna do sprzedaży w drodze przetargu
Więcej array-brown
31 Lipiec 2017 554/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
28 Lipiec 2017 553/2017
w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
17 Lipiec 2017 548/2017
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu
Więcej array-brown
14 Lipiec 2017 547/2017
w sprawie ustalenia ceny drewna do sprzedaży w drodze bezprzetargowej
Więcej array-brown
07 Lipiec 2017 546/2017
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal