Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
16 Kwiecień 2018 678/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
30 Marzec 2018 671/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
22 Marzec 2018 667/2018
w sprawie ustalenia opłat za miejsce na Cmentarzu Komunalnym w Nowej Dębie
Więcej array-brown
21 Marzec 2018 662/2018
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2017 rok
Więcej array-brown
21 Marzec 2018 661/2018
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania Budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2017 rok
Więcej array-brown
21 Marzec 2018 660/2018
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2017 rok
Więcej array-brown
08 Marzec 2018 654/2018
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie sołectwa Cygany w roku 2018
Więcej array-brown
06 Marzec 2018 652/2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej podziału gminy Nowa Dęba na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Więcej array-brown
28 Luty 2018 648/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
28 Luty 2018 647/2018
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
22 Luty 2018 645/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych
Więcej array-brown
16 Luty 2018 643/2018
w sprawie ustalenia cen promocyjnych za korzystanie z krytej pływalni
Więcej array-brown
16 Luty 2018 642/2018
w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie nauki pływania
Więcej array-brown
16 Luty 2018 641/2018
w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Więcej array-brown
12 Luty 2018 640/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
29 Styczeń 2018 635/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2018
Więcej array-brown
15 Styczeń 2018 632/2018
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Nowa Dęba w roku 2018
Więcej array-brown
05 Styczeń 2018 629/2018
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu sportu na terenie miasta Nowa Dęba w roku 2018
Więcej array-brown
28 Grudzień 2017 628/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
30 Listopad 2017 612/2017
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2017 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal