Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
16 Kwiecień 2020 326/2020
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Więcej array-brown
15 Kwiecień 2020 325/2020
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
15 Kwiecień 2020 324/2020
w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 323/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Więcej array-brown
09 Kwiecień 2020 323/2020
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Więcej array-brown
03 Kwiecień 2020 320/2020
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury- Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie za 2019 rok
Więcej array-brown
31 Marzec 2020 319/2020
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
25 Marzec 2020 315/2020
w sprawie dodatków motywacyjnych dla dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych i zespołów szkół
Więcej array-brown
23 Marzec 2020 314/2020
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba oraz sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za 2019 rok
Więcej array-brown
23 Marzec 2020 313/2020
w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia Gminy Nowa Dęba za 2019 rok
Więcej array-brown
19 Marzec 2020 311/2020
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
Więcej array-brown
28 Luty 2020 294/2020
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2020 rok
Więcej array-brown
31 Grudzień 2019 246/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 230/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
27 Listopad 2019 232/2019
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2020
Więcej array-brown
20 Listopad 2019 224/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
15 Listopad 2019 218/2019
w sprawie przedstawienia projektu wieloletniej prognozy finansowej miasta i gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
25 Październik 2019 209/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
10 Październik 2019 203/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
30 Wrzesień 2019 191/2019
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2019 rok
Więcej array-brown
27 Wrzesień 2019 190/2019
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal