Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
28 Lipiec 2023 1221/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
28 Lipiec 2023 1220/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
26 Lipiec 2023 1219/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
17 Lipiec 2023 1217/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
17 Lipiec 2023 1216/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
12 Lipiec 2023 1208/2023
Zarządzenie Nr 1208/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2023 1207/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
14 Czerwiec 2023 1196/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
02 Czerwiec 2023 1192/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
31 Maj 2023 1186/2023
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie raportu o stanie Miasta i Gminy Nowa Dęba za 2022 rok
Więcej array-brown
30 Maj 2023 1185/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
30 Maj 2023 1184/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
30 Maj 2023 1183/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
24 Maj 2023 1170/2023
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu I Zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nowa Dęba- 1 obejmującego obszar położony w centrum miasta, pomiędzy potokiem Bystrzyk, a ul.J. Korczaka i ul. Ks. H. Łagockiego
Więcej array-brown
15 Maj 2023 1160/2023
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
15 Maj 2023 1159/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
15 Maj 2023 1158/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2023 1145/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
28 Kwiecień 2023 1144/2023
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
18 Kwiecień 2023 1134/2023
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany nr 2 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal