Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
28 Wrzesień 2018 808/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
21 Wrzesień 2018 805/2018
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019"
Więcej array-brown
13 Wrzesień 2018 799/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
31 Sierpień 2018 792/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
13 Sierpień 2018 779/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
31 Lipiec 2018 775/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
10 Lipiec 2018 754/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2018 742/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2018 741/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
15 Czerwiec 2018 734/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
15 Czerwiec 2018 733/2018
uchylające zarządzenie w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
11 Czerwiec 2018 728/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
30 Maj 2018 720/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
07 Maj 2018 695/2018
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
07 Maj 2018 694/2018
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
04 Maj 2018 692/2018
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna do sprzedaży w drodze II przetargu
Więcej array-brown
04 Maj 2018 691/2018
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna do sprzedaży w drodze II przetargu
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2018 689/2018
w sprawie zatwierdzenia Planu Działania Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2018 687/2018
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2018 rok
Więcej array-brown
23 Kwiecień 2018 684/2018
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal