Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
04 Październik 2021 656/2021
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej
Więcej array-brown
29 Wrzesień 2021 654/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
14 Wrzesień 2021 652/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
09 Wrzesień 2021 648/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
31 Sierpień 2021 642/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
25 Sierpień 2021 637/2021
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Nowej Dębie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Nowa Dęba, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
Więcej array-brown
24 Sierpień 2021 631/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
09 Sierpień 2021 623/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
21 Lipiec 2021 615/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
16 Lipiec 2021 614/2021
w sprawie rozdysponowania rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
30 Czerwiec 2021 606/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 605/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
29 Czerwiec 2021 604/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu krótkoterminowego
Więcej array-brown
25 Czerwiec 2021 602/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
18 Czerwiec 2021 596/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
17 Czerwiec 2021 594/2021
w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Tarnobrzeg II"
Więcej array-brown
10 Czerwiec 2021 590/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
31 Maj 2021 583/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
30 Kwiecień 2021 569/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
13 Kwiecień 2021 561/2021
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal