Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Gospodarka wodno-ściekowa

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu

  •  - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu PSK.453.5.7.2016 z 24.05.2016r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowa Dęba
  •  - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu PSK.453.5.8.2016 z 25.05.2016r. stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi w wodociągu Nowa Dęba
  •  - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w sprawie przydatności wody do spożycia w wodociągu Nowa Dęba  z dnia 29.03.2016 r.
  •  - Decyzja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnobrzegu w sprawie przydatności wody do spożycia w wodociągu Nowa Dęba z dnia 3.02.2016 r
Data publikacji: 2016-02-09
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2016-07-13
Osoba modyfikująca: Ewa Rozenbajgier