Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Zarządzenia Burmistrza

Data Numer Przedmiot
08 Marzec 2013 452/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Więcej array-brown
07 Marzec 2013 450/2013
w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z siłowni Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Dębie
Więcej array-brown
28 Luty 2013 446/2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
20 Luty 2013 445/2013
w sprawie rozdysponowania części rezerwy celowej na wydatki remontowe w placówkach oświatowych
Więcej array-brown
06 Luty 2013 440/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowa Dęba przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 436/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr ewid. 1382/3 położonej w obrębie Cygany - Gmina Nowa Dęba
Więcej array-brown
09 Styczeń 2013 427/2013
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej drewna pozyskanego z wycinki drzew na działce nr ewid. 1382/3 położonej w obrębie Cygany - Gmina Nowa Dęba
Więcej array-brown
07 Styczeń 2013 426/2013
w sprawie kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego ucznia w przedszkolach publicznych na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2013 roku
Więcej array-brown
02 Styczeń 2013 421/2013
w sprawie rozstrzygniecia konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu warunków i trybu finasowania rozwoju sportu na terenie miasta i gminy Nowa Dęba w roku 2013
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-01-22
Osoba udostępniająca na stronie: Monika Prucnal
Data modyfikacji: 2013-01-29
Osoba modyfikująca: Monika Prucnal