Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
17 Luty 2022 XLIX/404/2022
w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Alfredówce
Więcej array-brown
28 Styczeń 2022 XLVIII/403/2022
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla jednostki ochotniczej straży pożarnej
Więcej array-brown
28 Styczeń 2022 XLVIII/402/2022
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
28 Styczeń 2022 XLVIII/401/2022
w sprawie udzielenia w 2022 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
28 Styczeń 2022 XLVIII/400/2022
w sprawie zaciągnięcia w 2022 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
28 Styczeń 2022 XLVIII/399/2022
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2022
Więcej array-brown
28 Styczeń 2022 XLVIII/398/2022
w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/397/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy"
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/396/2021
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Nowej Dębie
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/395/2021
w sprawie uzgodnienia prac pielęgnacyjnych pomnika przyrody
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/394/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/393/2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/392/2021
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/391/2021
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/390/2021
w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości (kiosk)
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/389/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (666/17)
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/388/2021
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (409/15)
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/387/2021
w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/386/2021
w sprawie udzielenia dotacji celowych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych
Więcej array-brown
30 Grudzień 2021 XLVII/385/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa wodociągu magistralnego z ujęcia wody"
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator