Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
12 Kwiecień 2021 XXXIII/300/2021
w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Nowej Dębie
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/299/2021
w sprawie nierozpatrzenia petycji
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/298/2021
w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/297/2021
w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021 r.
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/296/2021
w sprawie zmiany Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/295/2021
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/294/2021
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/293/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Oś. Dęba dz. 232/4)
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/292/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Oś. Poręby Dębskie)
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/291/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Oś. Dęba)
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/290/2021
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Alfredówka),
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/289/2021
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji dla niepublicznych przedszkoli
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/288/2021
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/287/2021
w sprawie udzielenia w 2021 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/286/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki długoterminowej na pokrycie planowanego deficytu, na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Alfredówka wraz z Budą Stalowską i Tarnowskiej Woli...
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/285/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na pokrycie planowanego deficytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/284/2021
w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Nowa Dęba na 2021 rok
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/283/2021
w sprawie zaciągnięcia w 2021 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
24 Luty 2021 XXXII/282/2021
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nowa Dęba na rok 2021
Więcej array-brown
28 Styczeń 2021 XXXI/281/2021
Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2021
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator