Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
26 Kwiecień 2023 LXIX/584/2023
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2023 LXIX/583/2023
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2023 LXIX/582/2023
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Dęba na rok 2023
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2023 LXIX/581/2023
w sprawie zmian w budżecie miasta i gminy Nowa Dęba na 2023 rok
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2023 LXIX/580/2023
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2023 LXIX/579/2023
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej array-brown
26 Kwiecień 2023 LXIX/578/2023
w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/577/2023
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/576/2023
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/575/2023
w sprawie nadania nazwy ulicy (Buda Stalowska)
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/574/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/573/2023
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Nowa Dęba w 2023 roku
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/572/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Nowa Dęba)
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/571/2023
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Rozalin)
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/570/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Rozalin)
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/569/2023
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (Jadachy)
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/568/2023
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/567/2023
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2023
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/566/2023
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Marzec 2023 LXVIII/565/2023
w sprawie zmieniająca Uchwałę Budżetową Gminy Nowa Dęba na rok 2023
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator