Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXIX/584/2023

Uchwała nr LXIX/584/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-08-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji: 2023-06-20
Osoba modyfikująca: Administrator