Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXVIII/568/2023

Uchwała nr LXVIII/568/2023 z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu trwałego zarządu
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-08-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: