Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXIX/578/2023

Uchwała nr LXIX/578/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-08-06
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: