Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Listopad 2022 LXII/524/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy (ogródki)
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/523/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (Dęba)
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/522/2022
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba przy ul. Szkolnej
Więcej array-brown
29 Listopad 2022 LXII/521/2022
w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/520/2022
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/519/2022
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/518/2022
w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej ....
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/517/2022
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/516/2022
w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Nowa Dęba z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/515/2022
w sprawie przyjęcia przez Gminę Nowa Dęba prowadzenia zadań publicznych należących do właściwości Powiatu Tarnobrzeskiego
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/514/2022
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Nowa Dęba na lata 2022 – 2030
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/513/2022
w sprawie komunalizacji mienia na rzecz Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/512/2022
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/511/2022
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/510/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia świadczenia na rzecz rodziny „bon żłobkowy”
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/509/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (szatnia Jadachy)
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/508/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (budynki sportowo-socjalne)
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/507/2022
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (fontanna)
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/506/2022
w sprawie upoważnienia do zaciągnięcia zobowiązania na realizację zadania wykraczającego poza rok budżetowy 2022 (1-go Maja, Mickiewicza)
Więcej array-brown
27 Październik 2022 LXI/505/2022
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator