Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

LXII/521/2022

Uchwała nr LXII/521/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Lista uchwał
Data publikacji: 2019-06-07
Osoba udostępniająca na stronie: Elżbieta Gil
Data modyfikacji:
Osoba modyfikująca: