Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
30 Styczeń 2013 XXVIII-251-2013
w sprawie Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2013
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-250-2013
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-249-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki długoterminowej na sfinansowanie zadania inwestycyj-nego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin Gmina Nowa Dęba"
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-248-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające fi-nansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-247-2013
w sprawie zaciągnięcia w 2013 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-246-2013
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-245-2013
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-244-2013
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013
Więcej array-brown
30 Styczeń 2013 XXVIII-243-2013
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
01 Styczeń 2013 ...
wcześniejsze uchwały RM w Nowej Dębie >>>
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator