Kontrast oraz wielkość czcionki

Kamery Online

Uchwały RM

Data Numer Przedmiot
29 Styczeń 2014 XXXIX-364-2014
w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-363-2014
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Tarnowska Wola)
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-362-2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (reklama)
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-361-2014
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (kiosk)
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-360-2014
Uchwała Budżetowa Gminy Nowa Dęba na rok 2014
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-359-2014
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-358-2014
w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku kredytu długoterminowego
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-357-2014
w sprawie przyjęcia do realizacji w 2014 roku zadania publicznego z zakresu właściwości powiatu
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-356-2014
w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-355-2014
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne – zakup aparatury i sprzętu medycznego
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-354-2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
Więcej array-brown
29 Styczeń 2014 XXXIX-353-2014
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-352-2013
w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej Powiatowi Tarnobrzeskiemu
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-351-2013
w sprawie określenia warunków odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w zakresie dożywiania
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-350-2013
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-349-2013
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-348-2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-347-2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Nowa Dęba
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-346-2013
w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba do zawarcia umowy wsparcia
Więcej array-brown
30 Grudzień 2013 XXXVIII-345-2013
w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Nowa Dęba na 2013 rok
Więcej array-brown
Data publikacji: 2013-02-26
Osoba udostępniająca na stronie: Administrator
Data modyfikacji: 2013-02-27
Osoba modyfikująca: Administrator